Users who own this game also own:

inFamous
inFamous
Assassin's Creed III
Assassin's Creed III
BioShock 2
BioShock 2
Final Fantasy XIII
Final Fantasy XIII
Final Fantasy XIII-2
Final Fantasy XIII-2

Users who love this game also love:

Spider-Man
Spider-Man
X-Men: Destiny
X-Men: Destiny
Pokemon White Version 2
Pokemon White Version 2
Deadpool
Deadpool
Avengers Alliance
Avengers Alliance