Users who own this game also own:

Romance of the Three Kingdoms VII
Romance of the Three Kingdoms VII
RPG Tsukuru: Super Dante
RPG Tsukuru: Super Dante
LHX Attack Chopper
LHX Attack Chopper
RPG Revenant Saga
RPG Revenant Saga
Hokuto no Ken: Hokuto Shinken Denshousha no Michi
Hokuto no Ken: Hokuto Shinken Denshousha no Michi

Users who love this game also love:

Batman: The Video Game
Batman: The Video Game
Tales of the Abyss
Tales of the Abyss
Crimson Shroud
Crimson Shroud
Paper Mario: The Thousand-Year Door
Paper Mario: The Thousand-Year Door
Pac-Man
Pac-Man