Users who own this game also own:

LittleBigPlanet
LittleBigPlanet
inFamous
inFamous
L.A. Noire
L.A. Noire
LittleBigPlanet 2
LittleBigPlanet 2
Heavy Rain
Heavy Rain

Users who love this game also love:

New York Cheesecake Maker
New York Cheesecake Maker
NicoNico
NicoNico
Puchi Novel: Shuukaku no Juunigatsu
Puchi Novel: Shuukaku no Juunigatsu
Bike Daisuki! Hashiriya Kon - Rider's Spirits
Bike Daisuki! Hashiriya Kon - Rider's Spirits
Sea World: Shamu's Deep Sea Adventures
Sea World: Shamu's Deep Sea Adventures