Users who own this game also own:

Wizardry: Labyrinth of Lost Souls
Wizardry: Labyrinth of Lost Souls
Demon's Souls
Demon's Souls
inFamous 2
inFamous 2
Final Fantasy Tactics
Final Fantasy Tactics
Shin Megami Tensei: Persona 3 FES
Shin Megami Tensei: Persona 3 FES

Users who love this game also love:

Shin Megami Tensei: Persona 2 - Innocent Sin
Shin Megami Tensei: Persona 2 - Innocent Sin
Dark Souls
Dark Souls
Castlevania: The Dracula X Chronicles
Castlevania: The Dracula X Chronicles
Shin Megami Tensei: Nocturne
Shin Megami Tensei: Nocturne
Fallout 3
Fallout 3