Users who own this game also own:

Shin Megami Tensei: Persona 3 FES
Shin Megami Tensei: Persona 3 FES
Final Fantasy XII
Final Fantasy XII
Shin Megami Tensei: Nocturne
Shin Megami Tensei: Nocturne
Yakuza 5
Yakuza 5
Eiyuu Densetsu: Zero no Kiseki Evolution
Eiyuu Densetsu: Zero no Kiseki Evolution