Users who own this game also own:

Ryu ga Gotoku 1&2 HD Edition
Ryu ga Gotoku 1&2 HD Edition
Eiyuu Densetsu: Zero no Kiseki Evolution
Eiyuu Densetsu: Zero no Kiseki Evolution
Dark Awake: The King Has No Name
Dark Awake: The King Has No Name
Ryu ga Gotoku 5: Yume, Kanaeshi Mono
Ryu ga Gotoku 5: Yume, Kanaeshi Mono
Final Fantasy X-2: International + Last Mission
Final Fantasy X-2: International + Last Mission