Users who own this game also own:

Batman: Arkham Asylum
Batman: Arkham Asylum
Borderlands 2
Borderlands 2
Batman: Arkham City
Batman: Arkham City
LittleBigPlanet
LittleBigPlanet
inFamous
inFamous

Users who love this game also love:

Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots
Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots
Chrono Trigger
Chrono Trigger
Child of Light
Child of Light
Final Fantasy IV
Final Fantasy IV
Mario Kart 8
Mario Kart 8