Users who own this game also own:

SoulCalibur IV
SoulCalibur IV
SoulCalibur V
SoulCalibur V
Final Fantasy XIII
Final Fantasy XIII
Tekken 6
Tekken 6
Call of Duty: Black Ops
Call of Duty: Black Ops

Users who love this game also love:

Soul Blade
Soul Blade
Dragon Ball Z: Budokai 2
Dragon Ball Z: Budokai 2
Sleeping Dogs
Sleeping Dogs
Final Fantasy X
Final Fantasy X
Dragon Ball Z: Budokai 3
Dragon Ball Z: Budokai 3