Users who own this game also own:

Shinsetsu Samurai Spirits: Bushidou Retsuden
Shinsetsu Samurai Spirits: Bushidou Retsuden
Ace Combat 2
Ace Combat 2
Crime Crackers
Crime Crackers
Phantasy Star Portable 2 Infinity
Phantasy Star Portable 2 Infinity
Langrisser III
Langrisser III

Users who love this game also love:

Yokoyama Mitsuteru Shin San Goku Shi: : Tenka wa Ware ni
Yokoyama Mitsuteru Shin San Goku Shi: : Tenka wa Ware ni
Angelique Special 2
Angelique Special 2
Eberouge 2
Eberouge 2
Phantasy Star Portable
Phantasy Star Portable
Langrisser IV
Langrisser IV