Game Script by Lacassin

Version: 1.00 | Updated: 08/13/12 | Printable Version

Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots magyar fordítás
Készítette: Lacassin

Köszönet az angol nyelvű script-ért SamuraiX--nek.

TARTALOM
--------
  1. LIQUID SUN.......(LSU)
  2. SOLID SUN........(SSU)
  3. THIRD SUN........(THS)
  4. TWIN SUNS........(TWS)
  5. OLD SUN..........(OSU)
  MI AZ A TELOMER?....(TLM)
  VERZIÓ TÖRTÉNET.....(VTÖ)               METAL GEAR SOLID 4
              A HAZAFIAK FEGYVEREI
              --------------------

								 
							 
1. LIQUID SUN (LSU)
-------------------

[Valahol egy repülőn egy kislány tükörtojást süt. Egy kicsit dadogva beszél.]

???: Ma csak két tojás? Solidus /*A repülőn van három csirke: Solid, Liquid és
Solidus.*/ biztos szabadnapot vett ki.

[Ezután egy dallamra számokat kezd dúdolni.]

???: 789259036033053054882046652...

[Odalenn a három férfi beszélget.]

CAMPBELL: A Manhattan incidens nagyon komoly negatív reakciót váltott ki a
közvéleményből. Most Amerikának kétszer is meg kell gondolnia, hogy katonailag
beleavatkozzon más országok ügyeibe. Ez lökést adott a hadügyi
privatizációnak, melynek központi elemét a PMC-k alkotják.

SNAKE: PMC-k... Magánhadseregek. 

CAMPBELL: Így van. A PMC-k nemzet és ideológia nélkül léteznek. Csupán
profitvezérelt magánvállalkozások. Amellett, hogy zsoldosokat küldenek a
háborús zónákba, lefoglalják a fegyvereket, és kiképzik a helyi katonákat. Ők
szállítják a háborút, és az üzlet jól megy. Az ügyfeleik fejlett nemzetek,
mint Amerika, lázadó pártok, akik erőszakos hatalomátvételre törekszenek,
kisebb országok, akiknek nincs saját seregük, és még terrorista csoportok is.
Jelen vannak az amerikai kontinensen, Ázsiában, Ausztráliában, Európában,
Afrikában, a Közel-Keleten. A PMC-k felemelkedése életet adott a
felhatalmazásos háborúnak, és világszerte terjed.

[Miközben Campbell beszél, a kislány lejön a konyhából és odaviszi a kész
tükörtojásokat Otaconhoz, aki a számítógép előtt ül.]

???: Elk... kész...

OTACON: Majd később megesszük. Rendben, Sunny?

SNAKE: Minden kornak megvoltak a maga zsoldosai. A PMC-k nem új keletű dolgok.
A századforduló óta tudunk róluk.

CAMPBELL: Nem, Snake. Ezek egyáltalán nem olyanok, mint a régi zsoldosok.

SUNNY: Elkészült.

OTACON: Sajnálom, de most nagyon elfoglalt vagyok.

CAMPBELL: A Pentagon új csatatér-irányító rendszere döntő különbséget mutat a
bérelt fegyveresek és a mai PMC-k között. A rendszert az ArmsTech Security
fejlesztette ki.

[Sunny odamegy Snake-hez és Campbellhez, hátha ők kérnek a tojásból, de azok
észre sem veszik, és tovább beszélgetnek.]

SNAKE: ArmsTech? Az AT Corp-ra gondolsz?

CAMPBELL: Az elmúlt években az AT Corp a fegyverfejlesztésről a biztonsági
eszközökre helyezte át a hangsúlyt. És az AT Security megalapítása óta az
üzlet virágzik. A rendszer lehetővé teszi nem csak a mikro szintű katonákkal
és egységekkel kapcsolatos információk koordinálását, de a csatatér
körülményeivel és a csata menetével kapcsolatosak irányítását is. 

[Otacon észreveszi, hogy Sunny visszamegy a konyhába, és látszik rajta, hogy
egy kis bűntudatot érez.]

SNAKE: Szóval végre elérték a teljes, valós idejű csatatér irányítást?

CAMPBELL: Pontosan. És ennek eredményeképpen a PMC-k globális jelenléte
robbanásszerűen megnőtt. Igazság szerint, a rendszer irányította PMC-k
felemelkedése, a civil halálesetek és az emberi jogok megsértésének drámai
csökkenéséhez vezetett a csatatéren.

SNAKE: „A tisztább, biztonságosabb csatatér.” Ez aztán szép propaganda.

[A konyhában Sunny mérgesen a pultra dobja a két tányért. Észreveszi, hogy a
tűzhely feletti páraelszívó be van kapcsolva, és a pulton észrevesz egy
hamutartót tele cigivel. Ahogy a hamutartóhoz nyúl, az egyik cigaretta a
földre esik, és Sunny mérgesen rátapos. A lépcsőhöz fut és lekiabál
Snake-nek.]

SUNNY: Snake, már megint cigiztél, ugye? Ez egy nem dohányzó járat!

[Otacon levesz az asztalról egy kis fekete robotot, amin eddig dolgozott, és a
földre helyezi. A kis robot vidáman forgolódik. Campbell feláll, és egy nagy
digitális képernyőhöz lép.]

CAMPBELL: Ez még nem minden. Az állami kormányok és a lázadó csoportok nem
érnek fel a meglévő haderők fenntartási költségeihez. A PMC-k ehhez képest
megbízhatók és könnyen alkalmazhatók. Nem tartott sokáig, hogy mindenki őket
alkalmazza. És ennek eredményeként a hivatásos hadseregek világszerte
hanyatlásnak indultak. Tudom, nehéz elhinni, de a PMC-k arányaikban kezdik
kiszorítani a hagyományos seregeket. Manapság a PMC-k szolgálnak alapvető
zászlóaljként. Már hatvan százalékát teszik ki a harcoló erőknek a
konfliktuszónákban.

SNAKE: Hatvan százalék...

CAMPBELL: A helyzet az, hogy a világ nagyban függ a PMC-ktől a hadviselésben.

SNAKE: Azt hittem, hogy először az ENSZ engedélyezte a PMC-k használatát.

CAMPBELL: Annál a határozatnál Amerika tartózkodott a szavazástól. Valójában
Washington úgy járult hozzá a PMC-k használatához, hogy soha nem fedte fel a
valós szándékait. Legalábbis amíg meg nem neszelték a lázadást.

SNAKE: Amerika túl sok hadi erőt exportált. És most megfizet érte.

CAMPBELL: Ahogy mondod. Amerika a háborút a gazdasági tevékenység egy
formájává alakította. Az elemzők „hadi gazdaságnak” nevezik, és ellensúlyozza
a lecsúszó félben lévő olaj piacot. De nekem nem áll szándékomban tétlenül
nézni az eseményeket. A PMC-k számára a piac szélesedése felszítja a háború
tüzét. Több lesz a menekült.

SNAKE: Háborús árvák. Gyerekkatonák.

CAMPBELL: Igen. Miközben a PMC katonák egyre szakképzettebbek lesznek, egyre
fiatalabbak is.

SNAKE: Az állami hadseregektől eljött zsoldosok, ember nélküli fegyverek,
gyerekkatonák... Felhatalmazott csaták egy új Hideg Háborúban.

CAMPBELL: Több száz PMC működik világszerte, és a számuk egyre nő. Közülük
jelenleg öt elég nagy ahhoz, hogy globális hatalmaknak legyenek tekinthetők.
Kettő Amerikában, és egy-egy az Egyesült Királyságban, Franciaországban és
Oroszországban. A felderítés rájött, hogy azt az öt PMC-t egy bábtestület
irányítja, mely anyavállalatként működik. Ez az anyavállalat magába foglalja
az öt legnagyobb PMC-t. A neve, „Külső Mennyország”.

SNAKE: Külső Mennyország? Vagyis...!

CAMPBELL: Bizony... Liquid az.

SNAKE: Liquid...

CAMPBELL: Átvette az irányítást efelett az óriási sereg felett, és most
lázadásra készül.

SNAKE: Láttam meghalni.

CAMPBELL: Az akarata tovább él az ember testében, akit valaha Ocelotként
ismertünk. A célja, hogy még nagyobbra szítsa a háború tüzét, és megalkossa a
tökéletes világot, melyet valaha Big Boss elképzelt.

SNAKE: Egy világ, ahol a katonáknak mindig lesz helyük.

CAMPBELL: Meg kell állítani... Mielőtt még túl késő. Érted, Snake? Bármi áron.
Csak állítsd meg Liquid felkelését. Még akkor is ha...

SNAKE: Ha meg kell ölnöm? Holtan akarod látni Liquidet. Nem igaz, Ezredes?

CAMPBELL: Sajnálom. Tudom, hogy ez nem igazságszolgáltatás. Ez egy titkos
megbízás. Egy bérelt támadás. Egy piszkos művelet, melynek célpontja egy fő
multinacionális vállalat feje.

SNAKE: Miért én?

[Sunny leül a lépcsőre, hogy jobban hallja a beszélgetést.]

CAMPBELL: A PMC-k hadereje, és a gazdaságra gyakorolt hatásuk miatt. A háború
az a XXI. század számára, ami az olaj volt a XX. számára. Az oszlop, mely
megtartja a globális gazdaságot. Biztosan emlékszel arra az aggasztó
jelentésre, melyet az az amerikai agytröszt mutatott be a Hideg Háború idején,
amely egy új, véget nem érő háború képét mutatta be. Amivel most dolgunk van,
egy egészen új dolog.

SNAKE: A Vas-hegység „Delphi technikája”...

CAMPBELL: Az kitaláció volt. Csak papíron létezett. A valóság sokkal
komolyabb. A teljes globális közösség érintett, de túlságosan félnek a hadi
gazdaság összeomlásától, hogy bármit is kezdjenek vele. Az ENSZ is.

[Snake elővesz egy cigarettát.]

SNAKE: Ez elég önzőnek hangzik.

[Sunny és Otacon a fejüket rázzák, hogy Snake ne gyújtson rá.]

CAMPBELL: Snake, ez a küldetés nem egy Washington-i parancs. Nem úgy, mint
régen. És nem valami, amibe az ENSZ hivatalosan beleegyezhetne.

[Snake feláll és odamegy a digitális kijelzőhöz, amin egy világtérkép van.]

CAMPBELL: De nem nézhetünk az ellenkező irányba, amíg Liquid a lázadását
tervezgeti. Ha nem cselekszünk, ő lesz a legnagyobb fenyegetés, amivel a világ
valaha szembenézett.

[Campbell feláll, és nyugodtan kiveszi a cigarettát Snake kezéből.]

CAMPBELL: Snake, te vagy az egyetlen, akiben megbízhatok.

[Snake visszaveszi a cigarettáját Campbelltől.]

SNAKE: Jól van. Halljuk.

[Campbell egy távirányítóval előhozza Liquid Ocelot képét, amint néhány PMC
katona mellett áll.]

CAMPBELL: A Liquid felkelésével kapcsolatos információk eredetileg az Amerikai
Különleges Erők jelentésein keresztül jöttek, akiket azután mozgósítottak,
hogy az ENSZ-nél jelentést tettünk a felfedezéseinkről. Figyelik Liquid
mozgását. Körülbelül tizennyolc órával ezelőtt a Közel-Keleten látták.

[Otacon feláll a számítógéptől és átül a szemközti székre.]

OTACON: Van egy etnikai kisebbségekből álló lázadó sereg a Közel-Keleten, akik
polgárháborút vívnak a hatalmon lévő rezsim ellen.

CAMPBELL: A rezsim seregének a magját a Liquid irányítása alatt álló egyik PMC
alkotja.

SNAKE: Mi a helyet a lázadókkal?

CAMPBELL: A helyi milicisták felbéreltek néhány operátort oktatónak és
csatatéri parancsnoknak. És persze kapnak segítséget a helyi PMC-ktől is.

OTACON: Bizony. Egy meghatalmazásos háború bérelt fegyveresek között.

CAMPBELL: PMC kontra PMC. A háború ingoványa. Az új hadi gazdaság tipikus
áldozatai. Snake, egy fuvarozó teherautón fogsz bejutni a konfliktuszónába. A
lázadó sereg egy felbérelt operátorának leszel álcázva. Első feladatodként
kapcsolatba kell lépned az informátorainkkal, a RAT PT 01-nal /*Rat Patrol
Team Zero One*/. Várni fognak téged.

SNAKE: Rat Patrol, mi? Trükkösnek hangzik.

CAMPBELL: Ők a Különleges Erők egy csapata, akik a Sereg PMC vizsgálati
egységébe lettek kinevezve, a CID-be /*Criminal Investigation Division =
Bűnügyi nyomozóhatóság*/.

SNAKE: CID... A Sereg igazi patkányai.

CAMPBELL: Nem, személyesen kezeskedem felőlük.

SNAKE: Barátaid?

CAMPBELL: Olyasmi. A területre való bejutás az ENSZ humanitárius támogató
küldetésének lesz álcázva, melyet az amerikai hadsereg támogat. Azonban azután
nem kapsz sem védelmet, sem garanciát senkitől. Nem hagyhatsz hátra semmilyen
bizonyítékot arról, hogy a területen jártál, és főleg nem az ENSZ-ről.

[Sunny lejön a konyhából, de Otacon feláll és visszaküldi.]

CAMPBELL: Ha valaha bármi is kiszivárogna erről, az globális tűzvihart
gyújtana be. Snake...

[Snake a tűzvihar szóra ránéz a kezében tartott meggyújtatlan cigarettára.
Campbell feláll és Snake-re néz.]

CAMPBELL: Megteszed ezt értem?

[Snake feláll és a digitális képernyőhöz lép.]

CAMPBELL: Végzel Liquiddel?

SNAKE: Nem vagyok olyan, mint a PMC-k. Nincs szükségem a pénzedre.

CAMPBELL: Köszönöm.

[Snake Campbellhez fordul és odatartja a cigarettáját.]

SNAKE: Ha be akarsz gyújtani valamit, gyújtsd meg ezt.

[Campbell megrázza a fejét.]

SNAKE: Jól van. Majd én meggyújtom a saját tüzem.A nem túl távoli jövőben. Egy fáradt csatatéren. A háború megszokottá vált.
(2014 – Közel-Kelet)[Egy poros, sivatagos úton egy teherautó konvoj fegyveres katonákat szállít.]

SNAKE: A háború megváltozott. Már nem nemzetekről, ideológiákról vagy
etnikumokról szól. Felhatalmazott csaták egy végtelen sorozatává vált, melyet
zsoldosok és gépek vívnak. A háború – és a halálban betöltött szerepe – egy
olajozottan működő gépezetté vált.

[Az egyik teherautón ott van Snake, beöltözve a lázadók ruhájába, és
dohányzik.]

SNAKE: A háború megváltozott. Azonosítóval ellátott katonák azonosítóval
ellátott fegyvereket és azonosítóval ellátott felszereléseket használnak. A
testükben lévő nanogépek felerősítik és irányítják a képességeiket. Genetikai
irányítás. Információs irányítás. Érzelmi irányítás. Csatatéri irányítás.
Mindent figyelnek, és irányítás alatt tartanak.

[A konvoj behajt egy városba, és azon belül egy ostrom alatt lévő területre. A
katonák elkezdenek leugrálni a teherautókról, de néhányukat azonnal lelövik.]

SNAKE: A háború megváltozott. Az elrettentés kora az irányítás korává vált.
Mindez annak nevében, hogy elhárítsák a tömegpusztító fegyverek által okozott
katasztrófák lehetőségét. És aki a csatateret irányítja, a történelmet
irányítja.

[A lázadók nem képesek komoly támadást indítani a PMC katonák ellen. Sokukat
lelövik.]

SNAKE: A háború megváltozott. Ha a csatatér teljes irányítás alatt áll, a
háború megszokottá válik.

[Snake utolsóként száll le a teherautóról, és azonnal fedezékbe bújik. Ő is
elkezdi lőni a PMC katonákat, de a fegyvere csődöt mondd, ezért eldobja. A
mészárlás közepette további teherautók jelennek meg milicistákkal. Az egyik
teherautó sofőrjét egy PMC mesterlövész lelövi, és így belerohan abba a
teherautóba, amellyel Snake is érkezett. A PMC katonák érezhető előnyben
vannak, mivel az elhagyatott épületek fedezékéből lőnek. Egy idő után a PMC
katonák visszavonulnak, és ezzel egy időben fura hangokat lehet hallani a
távolból. Leginkább tehénbőgés és tücsökciripelés keverékére hasonlít.
Hirtelen a levegőből két lábon járó, biomechanikai gépek, gekko-k érkeznek, és
elkezdik lemészárolni a milicistákat. Snake megpróbál észrevétlenül lelépni.
Behúzódik egy épületbe, és meggyújtja a cigijét, ám ekkor a vállára vér
csöppen, és mikor felnéz egy gekko-t lát, és egy holttestet. Miközben az
épület belseje felé menekül, az újonnan szerzett gépfegyverével a gekko-t
lövi. Az megpróbál utána menni, ám a fal azon része, amelybe kapaszkodott
leomlik és a gép fejre esik. Snake-nek épp csak annyi ideje van, hogy tárat
cserél, a következő pillanatban áttöri mellette a falat egy másik gekko. Ahogy
Snake elvetődik az útból lehullik róla a milicista ruha, és láthatóvá válik az
új lopakodó ruhája, az OctoCamo. Snake a lépcső felé rohan, de a gekko elkapja
a lábát és visszahúzza. Snake elszántan lövi a gekko-t mire az kénytelen
elengedni, és ahogy elindul felfelé a lépcsőn az beszakad alatta. Snake
épphogy fel tud mászni az emeletre, ahol csapdába kerül, ugyanis az iménti
gekko mely elesett most szemből jön. Snake szájából kiesik a cigaretta, és
ahogy lenéz utána, észrevesz valamit, amitől támad egy ötlete. Mikor a gépek
felérnek az emeltre, sehol nem látják Snake-et, csak az égő cigarettát és egy
kartondobozt. Az egyik gép megvizsgálja a cigit, de miután érdektelennek
találja, elhajítja. Ezután a dobozt veszik szemügyre, és az egyik gép egész
egyszerűen széttapossa. Vörös folyadék fröccsén szét belőle, ugyanis tele volt
görögdinnyével. Ezután a két gép valamilyen zöld folyadékot enged ki a
testéből, és elhagyják a helyszínt. Az egyik dinnye nekigurul valaminek, ami
hirtelen színt változtat és felveszi a dinnye mintázatát. Snake az, az új
lopakodó ruhájában, ami felvette a fal színét és mintázatát, amint leguggolt a
sarokban. Amint felveszi a cigarettáját a földről és feláll, a ruha visszatér
az eredeti színéhez. Snake végignéz a háború sújtotta városon, miközben három
helikopter repül el felette. Snake észrevesz egy hasadékot a falon, és azon át
leugrik egy kis sikátorba. Tőle nem messze egy halott milicista és egy AK-102
gépfegyver van. Snake a késével óvatosan megpiszkálja a fegyvert, hogy nincs-e
valami csapda elrejtve, majd miután biztonságosnak ítéli, felveszi. Snake
ezután felnéz a napra.]Három nappal korábban.

[Egy öregember a temetőben egy sírkő előtt áll. Tiszteleg, pont úgy ahogy
hajdanán láthattunk már valakit. Pillanatokkal később egy helikopter száll le
a temetőben, és Otacon száll ki belőle.]

ÖREGEMBER: Otacon. Még a holtaknak is van fülük.

OTACON: Snake, mennünk kell. Egy régi barát vár rád.

[Az öregember nem más, mint Solid Snake. Míg Otacon szinte semmit nem
öregedett, ő megőszült, és az arca ráncos lett. Otacon megigazítja a
szemüvegét, és elindul vissza a helikopterhez, azonban Snake hangja
megállítja.]

SNAKE: Otacon... A vizsgálati eredmények?

OTACON: A genetikai protein analízis pozitív lett. De az mRNS analízis
negatív.

[Otacon kétségbeesetten néz Snake-re.]

OTACON: A ráncos bőr, a megkeményedett artériák... A korai öregedési tüneteid
klasszikus Werner szindrómának tűnnek. De egyetlen vizsgálat sem tudta
megállapítani az okát.

SNAKE: Szóval?

OTACON: Nos... Abból ítélve, hogy mennyire gyors az öregedés, azt mondanám...

[Snake a kezét nézi.]

SNAKE: Legjobb esetben is egy év, igaz?

OTACON: Igen.

[Snake elmorzsol egy fehér virágszirmot, ahogy azt a szél a kezébe fújja.]

OTACON: Snake, próbálkozzunk meg egy másik orvossal.

SNAKE: Semmi értelme. Nem vagyok átlagos ember. Nem is beszélve a FOXDIE-ról.

OTACON: Igazad van. De nem tudjuk, hol van Naomi.

SNAKE: Naomi...

[Snake elindul a helikopter felé, amelyben Campbell vár rá. Campbell a kezét
nyújtja Snake-nek és felsegíti a helikopterre.]

CAMPBELL: Snake!

SNAKE: Ezredes! Jó látni téged!

CAMPBELL: Nem vagyok már ezredes, Snake.

SNAKE: Azt hittem, az egyetlen hely, ahol így foglak látni, a lányod esküvője
lesz.

[Campbell öltönyt visel.]

SNAKE: Mit csinálsz manapság?

CAMPBELL: Egy szervezetnél dolgozom, mely az ENSZ biztonsági tanácsa alá
tartozik. A PMC Felügyeleti és Vizsgálati Bizottság, elemző és értékelő
személyzeténél.

[Otacon is felszáll a helikopterre és leül Campbell mellé.]

SNAKE: Igen, emlékszem, hogy néhány éve elfogadták a határozatot.

CAMPBELL: Snake... A munkám során birtokomba jutott néhány információ.
Megtaláltuk... A Közel-Keleten.

[Snake meglepetten néz Campbellre. Közben a helikopter felszáll.]

CAMPBELL: Út közben elmondom. Meg kell állítanunk. Most. Mielőtt túl késő.

OTACON: Liquid lépett. Megtaláltuk.

CAMPBELL: Lázadásra készül. Liquid egy közel-keleti háborús zónában vár a
megfelelő pillanatra. Találd meg![Snake gondolataiba mélyedve a napot nézi. A codec csörgése zökkenti ki.]

SNAKE: Itt Snake. Hallasz engem?

OTACON: Mi a helyzet?

SNAKE: A város határán belül vagyok. Nyüzsögnek itt a gyíkok.

OTACON: Az AT Corp ember nélküli kétlábú fegyverei. Az amerikai hadseregnél a
hivatalos megnevezésük „Irving”. Futótűzként terjedtek a PMC-k között.
Manapság már a tankoknál is több van belőlük szolgálatban. Erős, páncélozott
fémburkolat fedi őket, és nagyon gyorsan mozognak. Legjobb lenne, ha
elkerülnéd őket.

SNAKE: Ember nélküliek... Nem sokára az élő, lélegző katonák munka nélkül
maradnak.

OTACON: Ennek ellenére indokolatlanul sok Gekko van ott. A számuk meghaladja
annak a vidéknek a hadi árait. Biztosan közük van Liquid megérkezéséhez.

SNAKE: Szerinted tényleg itt van?

OTACON: Kérdezd meg magad a Sereg embereitől, ha találkoztál velük. Ó, és
Snake! A Mk.II-val felderítettem a területet az érkezésed előtt. A közelben
megtalálod.

SNAKE: Mk. II?

OTACON: Ez egy távirányítású mozgatható terminál. Sunny és én készítettük. A
Mk.II ellát a terület térképével, és a csatával kapcsolatos adatokkal. Meg
kellene találnod, még mielőtt bármit teszel.

SNAKE: Rendben. Értem.

OTACON: A találkozóhelyet megjelöltem a térképeden. Ott várok rád.

[Eljut az épülethez, amelyben találkoznia kell a Mk.II-val. A falhoz lapul és
kikémlel az utcára. Hirtelen hangot hall a háta mögül és célra tartja a
gépfegyverét. A korábban látott kis robot jelenik meg, melynek a képernyőjén
Otacon látható.]

OTACON: Én vagyok az, Snake. Snake, én vagyok!

[Snake hitetlenkedve néz a kis szerkezetre.]

SNAKE: Otacon?

OTACON: Sajnálom, hogy megvárattalak, Snake. Hadd mutassam be neked a Metal
Gear Mk.II-t.

SNAKE: Metal Gear?

OTACON: Bizony. Épp, mint REX. De ez a Gear nem egy fegyver. Ez egy
távirányítású mozgatható terminál, mely azért készült, hogy operatív
támogatást nyújtson neked.

SNAKE: Hol vagy?

OTACON: A Nomádon, hol máshol? A Mk.II-n keresztül figyelni foglak.

SNAKE: Bárcsak értenék ezekhez a szerkentyűkhöz.

OTACON: Hé, lélekben veled leszek. Egyébként, mivel be kellett öltöznöd
milicistának, a Mk.II-val küldtem neked néhány cuccot.

[A Mk.II elővesz a tároló részéből egy tárgyat és odaadja Snake-nek.]

OTACON: Kezdjük ezzel. Rakd a bal szemedre.

SNAKE: Úgy néz ki, mint egy szemfedő.

OTACON: Solid Eye-nak hívom. Ez egy multifunkcionális szemüveg, mely radar
képeket és egyéb információkat mutat 3D-ben. Át is lehet kapcsolni fényerősítő
éjszakai üzemmódba.

[Snake kipróbálja a szemüveg különböző funkcióit. Odakintről lövések
hallatszanak. Snake feláll és megvizsgálja a helyzetet a Solid Eye-jal.]

SNAKE: A lázadók odakinn vannak.

OTACON: Úgy tűnik sikerül megverniük a kormány PMC csapatait. Legalábbis
többen vannak, mint ők.

SNAKE: És ez nekik hazai pálya.

OTACON: Snake! Tudom, hogy ez egy titkos küldetés, de meg kell védened magad.

[A Mk.II elővesz egy pisztoly és lerakja a földre Snake elé.]

SNAKE: Egy operátor.

OTACON: Felszereltem rá egy hangtompítót. És itt egy nyugtatópisztoly is.

[A Mk.II ezt is lerakja Snake elé.]

SNAKE: Milyen figyelmes vagy.

OTACON: Még a Rendszer beindulása előtt készült. Valamilyen csoda folytán soha
nem vették vissza. Nehéz mostanában rendes fegyvereket találni, melyeket nem
irányítanak.

[Snake feláll.]

SNAKE: Jössz?

OTACON: Persze. Mindenhová követlek. Bekapcsolom az álcázást, hogy ne keltsek
feltűnést.

[A Mk.II láthatatlanná válik.]

SNAKE: Snake, az informátorok, akik azt állítják, hogy látták itt Liquidet,
egy kicsit messzebb vannak. Indulj el a találkozóhelyre. Megjelöltem a helyet
a radaron, a Solid Eye jobb felső sarkában. Odakinn háború van. Légy
folyamatosan készenlétben.

[Snake lejut a milicisták földalatti bázisába. A bázis végében talál egy
szobát, egy páncélozott járművel. Snake a földön észrevesz egy M4-es
gépfegyvert, és mikor közelebb megy hozzá észreveszi, hogy ül mellette egy kis
majom, és éppen szódát iszik, majd aprót böffent. Snake meglepetten fogja rá a
pisztolyát.]

???: Nem rossz, ugye? Hé, megállj! Vigyázz hova mutogatsz azzal az izével!

[Snake a majom tulajdonosára céloz. Egy fekete férfi jelenik meg, aki egy
fehér kendőt lebegtet maga előtt.]

SNAKE: Ki vagy te?

???: Nem vagyok sem ellenség, sem barát.

[A férfi meglengeti a kendőt, és elővarázsol belőle egy kézigránátot.]

???: Voila.

SNAKE: Nem vagy milicista, és PMC sem.

???: Fegyverkereskedő vagyok. Minden forma és méret érdekel. De nem kell
aggódnod, mert az összes szarságom tisztára van mosva.

SNAKE: Tisztára van mosva?

[A férfi visszateszi a fehér kendőt a gránátra, és mikor újra elveszi azt, már
egy almát tart a kezében. Megtörölgeti a zakójában, és bele akar harapni, de
meggondolja magát és a háta mögé dobja. A majom azonnal az alma után megy.]

???: Tudod, fogom az azonosítós fegyvereket, melyeket a PMC-k használnak, és
elvégzek rajtuk néhány módosítást. Azután azonosító nélkül is lehet használni
őket. Más szóval én egy fegyvermosó vagyok. Szólíts Drebinnek.

SNAKE: Drebin?

DREBIN: Igen, minket így hívnak.

SNAKE: Többen is vagytok?

DREBIN: Az egész világon. Nem mintha valaha is találkoztam volna eggyel is
személyesen. Én a 893-as számú Drebin vagyok. Te nem vagy regisztrált PMC
alkalmazott, ugye? Akkor egy olyan fickóra van szükséged, mint én.

[Drebin felveszi a földről az M4-est és odaadja Snake-nek.]

DREBIN: Tekintsd ajándéknak. Vedd el.

[Snake elveszi a fegyvert, és tüzetesen elkezdi megvizsgálni.]

DREBIN: Az M4-es. Az amerikai hadsereg által használt hivatalos karabiner
modell. Az M16-os szolgálati gépfegyverből fejlesztették ki. Ez egy
élvonalbeli minőségű modell. Igazán népszerű a nagy PMC-k körében. Magas
precízió, jobb a kormány által alkalmazott szarnál. Természetesen ingyen van.
Nyugi, a cső tiszta.

SNAKE: CQC kompatibilis?

DREBIN: A legszebb ebben a fegyverben, hogy sok testre szabható része van. Úgy
alakítod, ahogy akarod, hogy passzoljon a mindennapi igényeidhez.

SNAKE: Célkereszt, rácsozott rendszer... Nem rossz.

DREBIN: Igen, nos tudod, rengeteg újdonságom van itt. És ha szükséged van rá,
széles választékkel szolgálhatok forgalmon kívüli darabokból is.

SNAKE: A váz elég merev. Nem zörög.

DREBIN: Gyerünk, barátkozz vele.

[Snake lőni akar a fegyverrel, de nem tudja meghúzni a ravaszt.]

SNAKE: Nem tudom meghúzni a ravaszt.

DREBIN: Tényleg? Ez furcsa.

SNAKE: Mi furcsa?

DREBIN: Várj csak, most már értem. Fogadok, hogy korábbi generációs
nanogépeket használsz.

SNAKE: Korábbi generáció?

DREBIN: Néha nem passzolnak az új Rendszerhez.

[Snake a pisztolyához nyúl.]

SNAKE: Most komolyan, ki vagy te?

DREBIN: Hé, lassíts!

[Drebin kivesz egy szódát egy jéggel teli vödörből és iszik egy kortyot, majd
böffent.]

DREBIN: Jelenleg az AT Securitiy-nél dolgozom, a termelésirányításnál. Még
regisztráció előtt hozzájutok az azonosító chipekhez.

[Drebin Snake felé nyújtja a szódát.]

DREBIN: Igyál egy kortyot.

[Snake vonakodva megrázza a fejét.]

DREBIN: Ez az AT egy olyan oldala, melyet a nyilvánosság nem lát. Ahogy
elnézlek, nem tartozol egyetlen állami hadsereghez sem. De zöldfülűnek sem
mondanálak. Múlt-generációs nanogépeid vannak. Úgyhogy a korábbi Amerikai
Seregre tippelnék.

[Snake meglepettnek tűnik.]

DREBIN: Nem tudom miért vagy itt. De jól felszerelt akarsz lenni, igazam van?
Úgyhogy beszélhetünk az ületről, vagy mi van? Nem fogod megbánni.

[Otacon felhívja codec-en Snake-et.]

SNAKE: Mit gondolsz róla, Otacon?

OTACON: Különösebben nem csípem a fickót, de úgy tűnik, szükségünk lesz a
segítségére az azonosítós fegyverek kapcsán. Sunny végzett egy kis nyomozást
számunkra. Drebin. Egy jól ismert fegyvermosó a hadigazdaság köreiben. Egy
üzletember, aki leginkább feketepiaci lőfegyvereket árusít, PMC-knek és helyi
milicistáknak. Szomália, a Balkán, Libanon, Dárfúr, Csecsen Föld, Timor, Peru,
a Pandzsáb régió, Kasmír, Kolumbia. Ez a fickó tényleg mindenhol megfordult.

SNAKE: Hogy csinálhatja?

OTACON: Létrehozhatsz egy azonosító nélküli fegyvert, ha az
azonosító-felismerő chipet kicseréled egy utánzatra. Így megkerülheted az
azonosítás folyamatát és használhatod a fegyvert. A gond az, hogy a Rendszer
részéről még így is marad egy feljegyzés, a chip kicseréléséről. Drebin az AT
Security alkalmazottja. Biztosan vannak belső kapcsolatai, akik törlik a
feljegyzéseket neki.

SNAKE: Szerinted lehet valami közük a dologhoz a Hazafiaknak?

OTACON: Azt nem hinném. Ha a háttérből a Hazafiak irányítanák a Rendszert,
akkor egy olyan sunyi alak, mint Drebin, igazi tüske lenne a kollektív
hátsójukban.

SNAKE: Megbízhatunk benne?

OTACON: Ne feledd, Drebin egy zöldgalléros. A hadi gazdaság a megélhetést
jelenti számára. Nem hagyja, hogy az érzelmek az üzlet útjába álljanak, és
soha nem piszkítja be a kezét. Az egyetlen, amiben bízik, az a pénz. Osztom az
aggodalmad, de mi lenne, ha karnyújtásnyi távolságban tartanánk? Csak arra
használnánk, hogy információt és ellátmányt szerezzünk tőle. Szigorúan csak
üzleti lenne a kapcsolat.

SNAKE: Jól van.

[Snake bontja a beszélgetést.]

DREBIN: Na, készen állsz egyezséget kötni?

[Snake bólint.]

DREBIN: Jól van. Beszéljünk az üzletről. Ez egy háborús zóna.
Teherkocsi-rakományon érkezik a termék. És biztos vagyok benne, hogy sok
fegyvert fogsz begyűjteni a csatatéren. Amelyik fegyverre nincs szükséged, azt
megvásárolom tőled. Cserébe pontokat kapsz, melyeket szolgáltatásokra
válthatsz be.

SNAKE: Mint például?

DREBIN: Tisztára mosom az azonosítós fegyvereidet. Nincs több zárlat. És
adhatok is el neked fegyvereket a készleteimből. Hadd mutassam meg.

[Drebin a páncélautó hátuljához megy és int Snake-nek. Snake óvatosan beszáll
a járgányba, melyben egy szódagép is van, a falat pedig különféle fényképek
borítják.]

DREBIN: Hogy biztosan használhasd az azonosító nélküli fegyvereket, el kell
fojtanom a benned lévő régi nanogépeket, különben akadályozhatják a Rendszer
működését.

[Drebin mutat Snake-nek egy egyedi kinézetű fecskendőt.]

DREBIN: Tessék. Szúrd be magad ezzel. Tele van tompító nanogépekkel.

[Drebin gyorsan meg akarja szúrni Snake-et, de ő kivédi a mozdulatot, és távol
tartja Drebin kezét.]

DREBIN: Nyugi, nem fog fájni. Félsz a tűtől, vagy mi van?

[Snake lassan leengedi a kezét, és hagyja, hogy Drebin megszúrja a nyakán.]

DREBIN: Látod? Nem kell izgulni. Most már gond nélkül használhatsz azonosító
nélküli fegyvereket.

[Drebin feláll, és ki akar szállni az autóból, de a majom a szóda után
nyúlkál.]

DREBIN: Hé! Viselkedj szépen a vendégünk előtt.

[Drebin odaszól Snake-nek.]

DREBIN: Szállj ki.

[Snake már épp felállna, de a majom odanyújtja neki az almát, amit Drebin
eldobott. Snake megijeszti a majmot. A majom összerezzen, Snake pedig kiszáll
a kocsiból. Újra megpróbál lőni az M4-essel, és ezúttal sikerül neki.]

DREBIN: Na ugye, látod? Semmi gond. Mostantól, ha felszedsz egy azonosítós
fegyvert, amely lezár, csak szólj. Te megnevezed, én tisztára mosom. De persze
fizetned kell érte. Az ár az éppen aktuális hadi áraktól függ.

[Drebin iszik még egy kortyot a szódából.]

DREBIN: Ember, pihentetnem kellene ezt a szart.

SNAKE: Úgy tűnik, egész jól megy a sorod.

DREBIN: Mondhatjuk... Köszönhetően a hadigazdaságnak... És hogy a Rendszer
mindent megszigorít. Jelenleg a Rendszerkódok jelentik a törvényt. És az
irányítás alapvetően korlátlan. Kikövezi az utat a zsíros profit számára,
ha hajlandó vagy meghajlítani a törvényt. A kereslet a hadi gazdaságnak
köszönhetően egyre nő. Azonosítós fegyvereket árulok a PMC-knek és az állami
hadseregeknek. És csupasz fegyvereket a terrorista csoportoknak, és a katonai
jellegű tömörüléseknek. És ezeket az azonosítós fegyvereket nem lehet eladni a
feketepiacon. A Rendszer gyakorlatilag egy engedély számunka,
fegyverkereskedők számára, hogy pénzt nyomtassunk.

[Drebin felveszi a földről a jegesvödröt, és berakja a páncélautóba. Ezután
lezárja a hátsó ajtót.]

DREBIN: A hadsereg privatizálása óriásira dagasztotta a PMC-ket. És minél
nagyobbak lesznek a PMC-k, a civileket és a katonákat elválasztó határvonal
annál jobban elmosódik. Előbb vagy utóbb az egész átkozott emberi faj
zöldgalléros lesz. Mind felhatalmazásos háborúkban fogunk harcolni. De hé!
Ennek a hadigazdaságnak köszönhetően van étel az asztalomon. Te is zöld
galléros vagy, ugye? Igen, látom a szemedben. Sok csatát láttál már.

SNAKE: Miből gondolod, hogy ismersz engem?

DREBIN: Nem kell szégyenkezned. Én is így vagyok. Én is itt nőttem fel. Engem
nem érdekel a külvilág. Akkor jól van. Ha kellek, kiálts. Gyors szolgáltatásra
szakosodtunk. Figyeled a hajtóerőm?

[Drebin végighúzza az úját a páncélautón, és felmászik a vezetőfülkéhez.
Mielőtt beszáll, sajátságosan elköszön Snake-től.]

DREBIN: Szemmel. Tartalak. Téged.

[Az első szónál két újjal a saját szemére mutat, a második szónál ökölbe
szorítja a kezét, végül a harmadik szónál két újjal rámutat Snake-re.
Egyébként ez van felírva a páncélautó oldalára is. Drebin beszáll az autóba,
és a majom lezárja az ajtót. Ezután kinyílik egy kapu és Drebin elhajt. Snake
is elhagyja az épületet, és odakinn Otacon hívja.]

OTACON: Tudom, mit gondolsz, de Drebinnek igaza van. A világ függ a
háborútól... A hadigazdaságtól. El tudod képzelni, mi történne, ha a háború
egyszerűen eltűnne egyik napról a másikra?

SNAKE: Otacon, mindketten említettetek korábban valami hadi árakat. Mit jelent
az?

OTACON: Ez egyfajta piaci ár, amely nem csak a PMC-k és a hadiipar
keresletétől függ, hanem a termelő, elosztó és energiaellátó hálózatoktól is,
melyek támogatják azokat. Ugrásszerűen növekszik, és a befektetők ezt kezdik
észrevenni. Ha egy adott területen a harc egyre hevesebb és elnyúltabb, a hadi
árak felmennek. Drebin árai kétségtelenül kapcsolatban állnak a hadi árakkal.
Minél hosszabb és véresebb egy csata, annál magasabbak a szolgáltatások árai.
Másrészről, minél csendesebb a helyzet, annál jobban lehet alkudozni. Snake,
mostantól a Mk.II-t fogjuk használni, a Drebinnel való kereskedés során. Akár
utcai árusnak is nevezhetnénk. A Mk.II egyfajta kifutófiú lesz, aki összeköt
vele. Ha többet is begyűjtesz egyforma fegyverekből, a felesleg automatikusan
Drebinhez kerül. A fegyverekben lévő töltényt megtarthatod. Más szóval, tied a
töltény, a fegyvert pedig elcseréljük Drebinnél pontokért.

SNAKE: Értem.

OTACON: A megszerzett pontokat felhasználhatod, hogy használhatóvá tedd az
azonosítós fegyvereket, vagy akár újakat vásárolj.

SNAKE: Jól hangzik.

OTACON: El kell fogadnunk, hogy rajtad kívül más ügynökök is gyűjtenek
Drebinnek fegyvereket. Tudod, szabadúszó zöldgallérosok, akik fegyvereket
gyűjtenek szolgáltatásokért cserébe.

SNAKE: Azt hiszem egyelőre bíznom kell benne.

OTACON: Rendben. Most keresd meg az informátorainkat, a Rat Patrol-t.

[Snake-nek át kell jutnia egy leomlott épületen. A túloldalon egy érdekes
jelentre lesz figyelmes. Egy milicista őrködik az épület előtt. Épp elhalad
egy régi, rozsdás hordó mellett, amikor fura hangokat hall kiszűrődni belőle.
Egészen konkrétan meghallja, hogy valaki szellent a hordóban.]

MILICISTA: Ki az?

[A hordóból kiszól valaki.]

???: Menj innen! Még nem végeztem!

[A milicista felborítja a hordót, amiben egy letölt gatyájú, maszkos férfi
guggol. Néhány pillanatig némán nézik egymást, majd a férfi megint szellent,
és a milicista undorodva befogja az orrát. A férfi megpróbál elmenekülni a
milicista elől.]

MILICISTA: Állj! Állj meg! Gyere vissza!

[Miután eltűnnek, Snake előjön, és miután észrevesz egy szakadt kartondobozt,
úgy dönt, megvizsgálja a hordót. Végül elégedetten bólint és elhatározza, hogy
magával viszi. Végül Snake eljut az épületbe, ahol az informátorokkal kell
találkoznia. Feljut a legfelső emeletre és belép egy ajtón. Jobbról valami zaj
elvonja a figyelmét, és ekkor hátulról ráfogja a fegyverét az iménti hordós
figura.]

???: Tedd le a fegyvert!

[Snake felteszi a kezeit.]

???: Tedd le a fegyvert!

SNAKE: Jól van.

[Snake lassan leteszi a pisztolyát a földre.]

SNAKE: Tessék.

???: Maradj nyugton.

[Snake lassan megfordul, és szemügyre veszi a fickót.]

???: Ne mozdulj!

[Snake tekintete a férfi gépfegyverére vándorol.]

SNAKE: Még csak ki sem biztosítottad, újonc.

???: Vigyázz, nem vagyok újonc! Tíz éves veterán vagyok.

[Snake úgy tesz, mintha félrenézne, és ekkor a férfi úgy dönt, hogy ellenőrzi
a fegyverét. Snake kihasználja az alkalmat, és egy villámgyors mozdulattal
megszabadítja a fickót a fegyverétől, és a földre küldi. Snake kibiztosítja a
fegyvert, és becélozza a földön fekvő férfit.]

SNAKE: Hogy a fenében éltél túl tíz évet?

[Ekkor megjelenik egy újabb maszkos katona, és két másik maszk nélkül.]

???: Ne mozdulj!

[A második maszkos katona pisztolyt fog Snake-re.]

???: CQC... Egy igazi Big Boss, mi? 

[Snake, miközben folyamatosan a második maszkos katonára céloz a
gépfegyverrel, rátérdel az első maszkos katona nyakára, és így szorítja le a
földre.]

???: Engedd le a fegyvert! Csak lassan. A helyedben nem próbálkoznék semmi
bolondsággal.

[Snake a második maszkos katona felszerelésén egy ismerős címert vesz észre. A
FOXHOUND egység címere az.]

SNAKE: FOX...?

[Ekkor mindketten leeresztik a fegyvereiket.]

???: Snake?

[A katona leveszi a maszkját, és kiderül, hogy Meryl Silverburgh az.]

MERYL: Snake.

[Snake meglepetten áll fel.]

SNAKE: Meryl?

MERYL: Te vagy az?

[Meryl közelebb megy Snake-hez, és az arcát fürkészi.]

MERYL: Mi történt az arcoddal?

[Meryl meg akarja érinteni Snake arcát, de Snake elfordul tőle.]

SNAKE: Felgyorsult öregedés. Az oka ismeretlen.

MERYL: Ó, Istenem...

SNAKE: Meryl, te vagy az informátorom az amerikai hadseregtől?

MERYL: Te pedig biztosan az ENSZ által küldött ellenőr vagy.

[A két másik katona előjön, közben végig Snake-re céloznak. Meryl int nekik,
hogy engedjék le a fegyvereket.]

MERYL: Akiba!

[A maszkos férfi felugrik a földről.]

AKIBA: Parancsnok!

[Meryl villámgyorsan állcsúcson vágja, és visszalöki a földre.]

AKIBA: Sajnálom...

[Meryl a két másik katona mellé áll.]

MERYL: Ez a RAT PT 01. A CID emberei vagyunk. Az egyik szervezeté, mely a PMC
tevékenységet vizsgálja.

[Akiba csatlakozik a csapathoz, és pózba vágja magát.]

SNAKE: Előbb kopók, most patkányok.

[Snake visszaadja Akibának a gépfegyverét.]

SNAKE: Tessék, visszakaphatod.

[Akiba visszaveszi a fegyverét, és rámordul Snake-re. A többiek elindulnak a
helyiség belseje felé, Akiba viszont a hasát fogva térdre esik.]

SNAKE: Mi a bajod? Jól vagy?

[Akiba a fejét rázza.]

SNAKE: Fáj a hasad?

[Akiba bólint.]

SNAKE: Hasmenés.

[Erre Akiba szellent egyet. Később Snake egy asztalnál ül, és fényképeket
nézeget, melyeket Meryl és a csapata készített.]

MERYL: Liquid négy nappal ezelőtt érkezett meg a területre. És azóta ez a nő
vele van.

[Meryl ad Snake-nek egy fényképet, amin egy nő van, akinek az arcát egy
fejkendő árnyéka takarja el.]

MERYL: Nem néz ki harcosnak. Talán valamilyen tanácsadó. Lehet, hogy tudós.

[Meryl gyengéden megérinti Snake vállát, de Snake lerázza magáról.]

SNAKE: Szóval te vagy ennek a 01-es egységnek a parancsnoka?

MERYL: Miért? Van ezzel valami gond? Bemutatlak a csapatnak. Ő Ed, a rádiósunk
és a mesterlövészünk.

[Meryl a fegyverét vizsgálgató fekete katonára mutat.]

MERYL: Az alvó óriás, Jonathan.

[Az említett katona ekkor felriad, és Snake észreveszi, hogy a haja úgy van
megnyírva, hogy a tarkóján egy felkiáltójelet formázzon.]

MERYL: Ne állj a háta mögé. Nagyon utálja. És végül...

[Akiba lép be a szobába és szemmel léthatóan még mindig kínozza a hasfájás.]

MERYL: Johnny. De mindenki csak Akibának szólítja.

AKIBA: Parancsnok! Végeztem az érzékelők felállításával.

MERYL: Rendben, Akiba.

SNAKE: Felnőttél.

MERYL: Talán, mert valaki jól tanított. Egy bizonyos legendás hős, aki
hirtelen eltűnt. Kiléptél az egységtől. Én... Soha nem mondtam le rólad... Sem
a FOXHOUND-ról. Akkoriban, csak azt akartam, hogy elfogadj. Azt akartam, hogy
megfordulj, és lásd, ki vagyok. De... Már magam mögött hagytam a múltat.
Végeztem a kis szerelmi játékokkal.

[Snake feláll, és elsétál az asztaltól.]

MERYL: Szóval, miért vagy itt?

SNAKE: Veszélyfelmérés a PMC-k kapcsán.

MERYL: Tényleg? Csak mert hallottam egy pletykát, mely szerint van odakinn egy
orgyilkos, akinek a célpontja a vezérük.

SNAKE: Nos, az csak pletyka. Csak azért vagyok itt, hogy felmérjem a PMC-k
befolyását és hatását a menekültvédelmi törekvésekre.

MERYL: Ez minden?

SNAKE: Bőven elég egy olyan visszavonult veteránnak, mint én.

MERYL: Tudom, hogy felkelésre készül. De amíg az AT Security Rendszere a
helyén van, nem járhat sikerrel.

SNAKE: Miért vagy ebben ennyire biztos?

MERYL: Egy olyan rendszert alkottak meg, amely valós időben figyel minden
harcban álló katonát, legyen az állami hadsereg vagy PMC tagja. Minden egyes
katona teljes mértékben azonosítóval ellátott, az ebből a célból a testükbe
fecskendezett nanogépeknek köszönhetően. A nanogépek a nap huszonnégy órájában
nyomon követik a katonákat és a valós idejű személyes adataikat. Figyelik
minden egyes katona helyzetét, mozgását, sebességét, tölténytartalékát, lövési
pontosságát. Sérüléseket, élelmiszeradagokat, folyadékbevitelt és ellátmányt.
A kibocsátott izzadtságot, szívritmust, vérnyomást és cukorszintet, oxigént. A
test állapotára vonatkozó összes adatot, az érzékszervek adatait, a fájdalom
és a félelem jeleire vonatkozóan. A test összes belső reakciójával kapcsolatos
adatot. Az egészet egy MI /*Mesterséges Intelligencia*/ gyűjti össze a
rendszer magjában. Az adatokat a központban figyelik, így gyorsabb, pontosabb
és racionálisabb döntéseket hozhatnak. Valamint lehetővé teszi a
kríziskezelést minden egyes katona esetében. Az amerikai hadsereg, a
szövetséges országok állami hadseregei és a PMC-k is használják. Még a
rendőrségi ügynökségek is kezdik alkalmazni. Ha nem egyeznek bele a Rendszer
használatába, a PMC-k nem küldhetnek csapatokat sehova.

SNAKE: A ti testetekben is megvannak a Rendszer nanogépei?

MERYL: Természetesen. A mi egységünk is a szabályok szerint játszik, úgy mint
mindenki más. Eleinte hátborzongató volt a tudat, hogy a nap huszonnégy
órájában figyelnek. De hozzászoktam. Nagyon sok előny jár vele a csatatéren.
Tisztább képet kapunk arról, hogy mi folyik körülöttünk, így kevesebb a
zűrzavar a küldetések során. A nanogépeink kommunikálnak egymással,
megkönnyítve a csapatmunkát. És ez nem minden, amit a Rendszer tesz értünk. Ez
egyben egy biztonsági garancia is a PMC-k ellen.

SNAKE: Biztonsági garancia?

MERYL: Bizony. A PMC-k ország és ideológia nélküli harci csoportok. Nem a
nacionalizmusért vagy valamilyen ügyért harcolnak. Nem érdekli őket, hogy a
háborút miért vívják. Ők csak testek, akik valaki más nevében harcolnak.
Zsoldosok. Árucikkek. Így könnyen elképzelhető, hogy elárulják az ügyfeleiket,
úgy hogy csatlakoznak az ellenséghez, vagy megtagadják a harcot. Vagy
humanitárius atrocitásokat követnek el. Hogy ellenőrzés alatt tartsák ezeket a
dolgokat, senki nem használhat lőfegyvereket vagy harci járműveket a megfelelő
rendszerazonosító nélkül. Ez igaz minden egyes felszerelés, minden egyes
darabjára odakinn. Így ha a PMC-k terroristatámadással vagy puccsal
próbálkoznának, a fegyvereik és a felszereléseik azonnal lezárnának. Nem
lennének képesek mozogni, támadni és képtelenek lennének a harc bármely
formájára. És ez még nem minden. Minden adat a helyzetükkel, a személyzettel
és a harci teherbírásukkal kapcsolatban kiszivárog hozzánk a nanogépeken
keresztül. Még ha ki is tudnák játszani a rendszert úgy, hogy minden egyes
katona testéből eltávolítanák a nanogépeket, a folyamat során elveszítenék az
azonosítóikat, és nem tudnák használni a fegyvereiket.

SNAKE: És e mögött a Hazafiak állnak?

MERYL: La li lu le lo? Miről beszélsz?

SNAKE: Nem számít. Szóval ez a Rendszer üzembiztos, mi?

MERYL: Teljes mértékben. SOP-nek nevezik.

SNAKE: A Hazafiak Fiai... /*Sons of the Patriots*/

MERYL: Az MI, mely irányítja, egy szigorúan őrzött titok, mind az ArmsTech
Security-nél, ahol kifejlesztették, és mind a Pentagonnál. Kizárt dolog, hogy
egy harmadik csoport átvegye az irányítását.

SNAKE: Nemrég találkoztam egy fickóval, aki azt mondta, tisztára tudja mosni
az azonosítós fegyvereket. A Rendszeren vannak lyukak.

MERYL: Nem lehet több néhányszáznál azokból a fegyvermosókból. Az csak egy
gyökérmozgalom. Nem tudnak hatni az egész PMC-s hadigépezetre. Egyébként
Liquidnek PMC-ként regisztrálnia kellett a Rendszerben, ahhoz, hogy egy ilyen
nagy hadsereget felállítson. A PMC-i, számok tekintetében, még az amerikai
hadseregnél is nagyobbak lehetnek. De amíg regisztrálva vannak, a katonáik
tevékenységét folyamatosan figyelik. Ameddig Amerika azonnal válaszol Liquid
lépésére, túlérővel legyőzhetjük.

SNAKE: Túlerővel, mi?

MERYL: Mikor az ARSOC /*Army Special Operations Command = Szárazföldi Haderő
Különleges Hadviselési Parancsnoksága*/ hallott Liquid terveiről, ideküldtek
minket, hogy a PMC-k körül szaglásszunk. Annak ellenére, hogy az SOP szemmel
tartja a dolgokat, mindig vannak zavaros pontok, melyekkel a csatatéren kell
foglalkozni. Rendzavarás, parancsmegtagadás, szerződésszegés. Mi úgy
támogatjuk a Rendszert, hogy figyeljük a katonákat. A PMC-k vizsgálatát mindig
a csatatéren végzik el. Ezért hatalmaztak fel minket fegyverviselésre és
használatra. Csak az elmúlt néhány hónapban öt vizsgálati csapatot vesztettünk
el. Mind beépültek Liquid PMC-ibe.

SNAKE: Akkor ha elkapnak...?

MERYL: Kivégeznének, mint a patkányokat. De annál azért okosabbak vagyunk.
Elvegyülünk a PMC-k között. Három hónap és Isten tudja hány csatatéren való
kutakodás után, végre megtaláltuk. Mikor jelentettük, hogy megvan Liquid, a
feletteseink megparancsolták, hogy lássuk el az ENSZ nyomozókat információval.
De nem tudtam, hogy te leszel az.

SNAKE: Az Ezredes nem mondta, hogy engem küld?

MERYL: Ezredes?

[Meryl arcára kiül a döbbenet.]

MERYL: Ne mondd, hogy Campbell az!

SNAKE: De igen.

MERYL: Ő adott neked utasítást?

SNAKE: Nem tudtad?

[Meryl feláll és rávág az asztalra.]

MERYL: Most csak viccelsz! Azt várod, hogy a nagybátyámmal dolgozzak?

[Meryl ledobja az asztalról a képeket.]

SNAKE: Meryl!

[Meryl dührohamot kap, elhajít egy széket és felrúg egy hokedlit, végül rávág
a falra.]

MERYL: Ez lószar! Ő nem az apám!

SNAKE: Meryl!

[Meryl olyan hirtelen nyugszik meg, mint amilyen hirtelen elkezdett őrjöngeni.
Valószínűleg a testében lévő nanogépek felelősek ezért a hirtelen
megnyugvásért. Felállítja a széket és visszaül rá.]

SNAKE: Szóval tudtad?

MERYL: Igen. Egy kissé megsértettem a „szükséges tudás” szabályát.

SNAKE: Akkor miért szólítod még mindig a nagybátyádnak?

MERYL: Te még mindig Ezredesnek szólítod.

SNAKE: Ő az apád.

MERYL: Részemről még mindig nagybácsi és unokahúg vagyunk. Soha nem bocsátok
meg annak a csajozós szardarabnak!

SNAKE: Meryl!

MERYL: Újranősült.

SNAKE: Tényleg?

MERYL: Az új felesége nagyjából velem egyidős. Úgy hallottam, hogy a nőnek még
kölyke is van. Olyan, mintha teljesen feladta volna, hogy rendbe hozza a
kapcsolatát a saját lányával. Férfiak... Önző, öntelt disznók.

[Ed észrevesz egy villogó fényt a letapogató felszerelésen. Odamegy, és
közelebbről megnézi.]

ED: Parancsnok!

MERYL: Mi az?

[Meryl feláll és Ed közelebb hajol hozzá.]

ED: Húszan vannak. És nem a Praying Mantis PMC tagjai. Ez a FROGS.

[Négy FROGS katona halad az épületben.]

MERYL: A magán csapatai.

AKIBA: Ó, a francba! Ez nem jó!

[Meryl visszamegy Snake-hez, aki még mindig az asztalnál ül.]

MERYL: Követtek?

SNAKE: Nem.

[Meryl figyelmes lesz Akiba távcsövének a villódzására.]

MERYL: Akiba!

AKIBA: Lehet, hogy észrevették a távcsövem lencséinek a tükröződését.
Várjatok! Állj! Srácok, azt hiszitek, hogy az én hibám?

[Akiba teljesen megsemmisül, mivel a szobában mindenki őt nézi.]

AKIBA: Nem az én hibám! Esküszöm!

[Akiba térdre zuhan és a fejét a földbe vágja.]

AKIBA: Nem az én hibám! Ó, ember! Ó!

[Meryl felemeli Akibát a földről.]

AKIBA: Nézd, én...

[Meryl pofon vágja Akibát.]

MERYL: Seggfej! El kell tűnnünk!

SNAKE: Meryl, hol van Liquid?

MERYL: Egy táborhelyen nem messze innen. Később elmondom, ha még életben
leszünk.

[Snake és Meryl ellenőrzik a táraikat, és kibiztosítják a pisztolyaikat.]

MERYL: Kövess.

[Snake és Meryl hagyják el elsőként a szobát, és a többiek követik őket.
Kintről zaj hallatszik.]

MERYL: A fenébe!

[Négy FROGS katona ugrik át a tetőn, és vágja el a kijáratot. Meryl a
csapatához fordul, és két ujjal a szemére mutat.]

MERYL: Szemkapcsolat! Ezek Liquid magánhadseregének a tagjai. Előbb lőj, aztán
gondolkodj. A lépcsőn lemegyünk az első emeleti hátsó ajtóhoz. Ha szükséges,
útvonalat változtatunk. Én megyek előre. Maradjatok közel. Megértettétek?

ED & JONATHAN: Értettem.

[Akibán látszik, hogy nagyon rosszul van, és felkavarják a hirtelen
események.]

MERYL: Akiba, lélegezz mélyeket.

AKIBA: Értettem.

MERYL: Egy igazi, élő, legendás hős van velünk. Ne fogjátok vissza magatokat.
Gyerünk!

[Snake és a Rat Patrol Team 01 átküzdi magát a FROGS katonákon. Időközben az
izgalmaktól Akibára megint rájön a szükség és mikor már nem bírja tovább
visszatartani, becsinál a nadrágjába. Egy szakaszon lézeres érzékelők állják a
csapat útját. Miközben Akiba hatástalanítja, mindenki a bűzzel küszködik,
leginkább Meryl, aki a legközelebb van hozzá. Végül lejutnak az épület
mélygarázsába. Meryl, Ed és Jonathan néma csendben belépnek a garázsba, hogy
átfésüljék a terepet. Ed a hüvelykujját feltartva jelzi Merylnek, hogy nála
minden rendben. Jonathan is ugyanígy tesz, de ekkor hátulról meglövik a
karját. Három FROGS katona jelenik meg és célra tartják a fegyvereiket. Meryl,
Ed és Jonathan a szemkapcsolatnak köszönhetően villámgyorsan felveszik az
optimális testhelyzetet, és egyszerre lövik le a három ellenséges katonát.
Ezután Jonathan felugrik a földről és beleereszt egy tárat abba a katonába,
aki meglőtte. Látszik, hogy tényleg nem szereti, ha a háta mögé állnak. Snake
lassan belép utánuk a garázsba.]

MERYL: A nanogép hálózat, mely az egység minden egyes tagjának a testében
megtalálható, lehetővé teszi, hogy megosszuk egymással az érzékeinket. Látják,
amit én. És segít elviselni a fájdalmat.

SNAKE: Ez is része a Rendszernek?

MERYL: Az SOP segítségével, a csapatom a szó szoros értelmében egyként
működik. Nos...

[Snake és Meryl Akibára néznek, aki a kezéről próbálja eltűntetni a mocskot.]

MERYL: Kivéve egy bizonyos valakit, aki nem igazán csapatjátékos. Szóval, mit
gondolsz? Véget ért már végre a hősök kora?

[Snake távolabb lép Meryltől.]

SNAKE: Nem vagyok hős. Soha nem voltam, és soha nem is leszek.

MERYL: Semmit nem változtál, Snake. De... A tested... Rendben leszel?

SNAKE: Ez az öltözet megkettőzi az izmaim erejét. Még boldogulok.

MERYL: Liquid táborhelye a közelben van. Megjelölöm a térképeden.

SNAKE: Köszönöm.

[Meryl kézjelekkel utasításokat küld a csapatának, de Akiba nincs sehol.]

MERYL: Akiba!

[Akiba gyorsan odamegy Merylhez.]

MERYL: Egyetlen ember baklövése az egész csapatot veszélybe sodorhatja.

AKIBA: Sajnálom, Parancsnok.

[Meryl gyengéden megérinti Akiba vállát, majd Snake-hez fordul.]

MERYL: Légy óvatos, Snake.

[Snake bólint, majd a Rat Patrol Team 01 elhagyja a helyszínt. Pillanatokkal
később Otacon hívja Snake-et.]

SNAKE: Otacon, tudom hol van Liquid.

OTACON: Igen, megerősítem az információt. A jelenlegi pozíciódtól északra van.
Meryl igazán megváltozott, ugye, Snake? Sokkal magabiztosabb.

SNAKE: Kíváncsi vagyok, vajon mennyi köze lehet ehhez a Rendszernek. Az
érzékeket, melyeket hosszan tartó kiképzés és tapasztalat során fejlesztettél
ki, most megkaphatod, anélkül, hogy megdolgoznál értük. Úgy tűnik, hogy amint
a Rendszer irányítása alá kerülsz, már nincs is szükséged tapasztalatra. Még a
VR kiképzésen is túltesz, amelyért mindenki bolondult néhány éve.

OTACON: Igen. A PMC-k iránti egyre növekvő kereslet, elit katonák egy
megbízhatóbb, költséghatékonyabb kínálatának megalkotásához vezetett. Továbbá
a gyerekkatona jelenséget problematikusabbá tette, mint valaha.

SNAKE: A nanogépek képesek ellensúlyozni a poszttraumás stressz
rendellenességet?

OTACON: Jó kérdés. Gondoskodhatnak egy bizonyos fokú pszichológiai
stabilitásról.

SNAKE: Úgy gondolod? Az a pancser kölyök, Akiba igazán szétszórt volt.

OTACON: Technológiailag a Rendszernek optimalizálnia kellene minden katona
jellemvonásait.

SNAKE: És az a nagydarab fickó... Úgy tűnt, egyáltalán nem érez fájdalmat.

OTACON: Egy katona meglévő tapasztalatainak felerősítése és pszichológiai erő.

SNAKE: De egy katonának ennél többel kell rendelkeznie.

OTACON: Az idők változnak, Snake. Csakúgy, mint Meryl. Snake, siess a PMC
táborba. Az alapján, amit Meryl mondott, Liquid ott van.

[Ahogy Snake Liquid táborhelye felé halad, egészen hátborzongató jelenetnek
lesz szemtanúja. A milicisták egy bulldózerrel tisztítják meg az utat maguk
előtt, mivel az úton különböző lezárások vannak elhelyezve. A bulldózer
hirtelen megáll, és nem tud továbbmenni. A milicisták vezetője parancsot ad
néhányuknak, hogy menjenek előre és nézzék meg, mi lehet a gond. Ahogy a
katonák megközelítik a bulldózer elejét egy rémisztő ordítás fogadja őket,
mely egy négylábú mechanikus lényből jön. A lény félig megemeli a bulldózert,
miközben a milicisták gépfegyvereikkel minden eredmény nélkül lövik. Néhány
hátul álló milicista megpróbál elmenekülni, de ekkor a levegőből végigsöpör
valami a talaj közelében és derékban kettévágja őket. A repülő lény szintén
mechanikus, és folyamatosan azt üvöltözi: „Őrjöngés!” Az elől álló milicisták,
akik eddig a négylábú lényt lőtték most szintén menekülőre fogják. Egyiküket
elkapja egy, a semmiből megjelenő újabb mechanikus lény, mely leginkább egy
polip és egy ember keverékére emlékeztet. A lény hisztérikusan kacag, és
csapjaival összepréseli az elkapott milicistát. A milicisták vezére szintén
megpróbál elszaladni, de hirtelen megtorpanásra késztetik a végtagjaira
tekeredő, alig látható, vékony zsinórok. A teste úgy mozog, mint egy marionett
bábú, ahogy megfordul és lelövi három másik társát. Ezután felemelkedik a
levegőbe, és teljesen kicsavarodik, míg végül eltörik a gerince. Snake felnéz
az égre, és észreveszi a negyedik mechanikus lényt, akinek az oldalán két
nagyon ismerős marionett bábú lóg. Az egyikük Psycho Mantis az első részből, a
másik pedig A Bánat a harmadik részből. Eközben a polipszerű lény brutálisan
mészárolja a milicistákat. Egy kisebb csapat megpróbál elmenekülni, de a
repülő lény rakétákat lő ki a felettük lévő átjáróra, és maga alá temeti őket
a törmelék. A négylábú lény végül felöklel pár milicistát, majd belerohan a
bulldózerbe és feldönti azt. Miután mindenkit lemészároltak a hátborzongató
négyes elhagyja a helyszínt. Utolsónak a levegőben lebegő bábos lény marad,
aki elegánsan meghajol Snake felé, és végül ő is eltűnik. Snake előjön a
fedezékből és végignéz a négy szörnyeteg brutális művén. Snake végül eljut
Liquid táborába. Elbújik az egyik sátor mögött és odaszól a Mk.II-nak.]

SNAKE: Otacon, várj itt.

[Snake továbbhalad a tábor mélye felé. Snake egy épület erkélyén észrevesz
valakit, és a Solid Eye segítségével ráközelít.]

SNAKE: Liquid!

[Snake célra tarja a pisztolyát és közelebb óvakodik, végül néhány láda mögé
bújik el. Egy másik erkélyen észreveszi Merylt és a csapatát, akik a területet
figyelik. Ők is észreveszik Snake-et, és Meryl Ed rádiójával felhívja.]

MERYL: Tudtam! Snake, azért jöttél, hogy megöld Liquidet, ugye?

SNAKE: Ez lenne a küldetésem. Meg akartok állítani?

MERYL: A feladatom, hogy szemmel tartsam a PMC-ket. Nem vagyok olyan
helyzetben, hogy cselekedhessem. Csak annyit tehetek, hogy félreállok és
figyelek. Nem segíthetek neked. Érted? Békefenntartó vagyok, azért, hogy
védjem a rendet.

SNAKE: Értettem.

[A párbeszédnek vége. Snake Liquidre céloz, aki a PMC katonákat nézi. Meryl
egysége a táborhely belseje felé tart. Liquid rádión keresztül parancsot ad
valakinek.]

LIQUID: Aktiváljátok.

[A távolból ismét felhangzik a tehénbőgéshez hasonló hang. Merylék is hallják,
és megtorpannak.]

MERYL: Mi ez?

[Hirtelen a PMC katonák valamilyen rohamot kapnak. Meryl, Ed és Jonathan
szintén tapasztalja a különös rohamszerű állapotot, azonban Akiba nem mutat
semmi reakciót. Sorra odamegy az egysége tagjaihoz, és nem érti, mi történik.]

AKIBA: Ed! Jonathan! Parancsnok! Parancsnok!

[A PMC-k ekkor sokkal agresszívebbé válnak. Elkezdik egymást ütni, egyesek
ököllel, mások gépfegyverekkel. Liquid és mellette egy rejtélyes nő figyelik a
jelenetet.]

LIQUID: Nem hittem volna, hogy ennyire könnyű lesz. De ezek az eredmények...
Üdítők, nem gondolod?

[A nő nem bírja tovább nézni az eseményeket és elfordul. Eközben Snake is
rohamot kap, miközben egyre közelebb szenvedi magát Liquidhez. Liquid készül
elhagyni a terepet, Snake pedig küszködve próbálja ráfogni a pisztolyát.
Liquid végre észreveszi Snake-et, és leveszi a napszemüvegét.]

LIQUID: Fivérem! Túl régen nem találkoztunk!

SNAKE: Liquid!

LIQUID: Örvendj! Végül mégsem vagyunk apánk másolatai! Megszabadultunk a sors
béklyóitól! Snake! Fivérem! Szabadok vagyunk! Figyeld, Snake! Figyeld, ahogy
felülmúlom a saját származásomat!

[Snake végül elejti a pisztolyát, és összeesik. A nő, aki az előbb Liquid
mellett állt, most odamegy hozzá, és megmutatja az arcát.]

SNAKE: Naomi?

[Naomi a nyakába szúr egy fecskendőt, majd ledobja a földre Snake mellé.]

NAOMI: Snake... Ha már nem leszel a sors rabja... Akkor menj. Teljesítsd be a
végzeted.

[Ocelot felmegy az épület tetejére, és mögötte felemelkedik egy helikopter.
Még utoljára lenéz Snake-re, majd visszaveszi a napszemüvegét, és felugrik a
helikopterre, amin már ott van Naomi. Még utoljára végignéz a katonákon, majd
a helikopter eltűnik a házak felett. A helikoptert ugráló Gekko-k követik.
Snake mielőtt elveszti az eszméletét, még halványan látja Akibát, aki odarohan
hozzá.]

AKIBA: Snake! Hé! Hé, jól vagy? Kapaszkodj!

[Akiba talpra segíti Snake-et és elviszi a táborból. Snake végül elveszti az
eszméletét.]


2. SOLID SUN (SSU)
------------------

Később a Nomádon Sunny megint tükörtojást süt, miközben egy újabb
számsorozatot dúdol.]

SUNNY: 112358132134558914423337761098715979584.

[Mikor elkészül a tojás, tányérra rakja, és leviszi az alsó helyiségbe, ahol
Snake eszméletlenül fekszik az ágyon, vele szemben pedig Otacon ül. Sunny
odaviszi a tojást Otaconnak.]

SUNNY: Hal bácsi... A tojás... Elkészült...

OTACON: Köszönöm, Sunny.

[Snake elkezd mocorogni. Kezd magához térni. Otacon és Sunny közelebb mennek
hozzá, és Otacon lerakja az ágyra a tányért.]

SUNNY: Snake!

OTACON: Feltámadtál, végre?

[Ahogy Snake Otacon és Sunny felé fordul, észreveszi a tojást.]

SNAKE: Nem rémlett, hogy a Nap ennyire lapos.

[Sunny megbántottan elfordul.]

OTACON: Sajnálom. Azonnal megeszem, Sunny. És készítenél Snake-nek is?

SUNNY: Rendben.

[Sunny elindul a lépcső felé.]

SNAKE: Hé! Nekem nem kell, Sunny.

[Otacon gyorsan int Snake-nek, hogy hallgasson, Sunny pedig kedvetlenül
felmegy a konyhába.]

SNAKE: Meddig voltam eszméletlen?

OTACON: Egy teljes napig.

SNAKE: Valaki megmentette az életem.

OTACON: Igen... Meryl és a srácai lehettek. Ne aggódj. Jól vannak.

[Snake feláll.]

SNAKE: Liquid megszökött.

[Snake alig bír megállni a két lábán, és elkezd köhögni is.]

OTACON: Jól vagy?

SNAKE: A testem... hirtelen leállt. Ez nem normális. Nem az ízületeimmel vagy
az izmaimmal volt gond.

OTACON: A PMC katonák is tömegesen becsavarodtak. Azt hittem, hogy egyfajta
ADS /*Active Denial System = Aktív Megtagadó Rendszer*/ lehet, de nem találtam
semmilyen rendellenességet az EM /*Electromagnetics = Elektromágneses*/
mezőben. Szerencséd volt. Néhány fickónak a szíve egyszerűen csak leállt.

SNAKE: Ott volt... Naomi Liquiddel volt... Otacon, láttad őt?

[Snake megfogja Otacon vállait.]

OTACON: Nem, de igazad van. Naomi ott volt. Megtaláltam a DNS-e nyomait abban
a fecskendőben, ami nálad volt.

[Otacon odaadja Snake-nek a fecskendőt, ő pedig megvizsgálja.]

SNAKE: Szóval Naomi volt... Miért?

OTACON: Gyere, mutatok valamit.

[Otacon leül a számítógép elé.]

OTACON: Közvetlenül a történések után, kaptam egy video üzenetet Naomitól. A
régi címemre küldték.

[Snake a cigarettáit keresi, miközben Sunny lejön az emeletről. Egy tányéron
tojást és egy szál cigit visz Snake-nek.]

SUNNY: Tessék.

OTACON: Köszönjük, Sunny. Nagyon finom.

[Sunny felveszi azt a tányért, amit először hozott le, és odaviszi Otaconnak.]

SUNNY: De... még nem is ettél belőle.

[Otacon elveszi a tányért Sunny-tól, miközben Snake leteszi a sajátját az
asztalra. Sunny kérdő tekintettel néz rá.]

SNAKE: Tudod, nekünk felnőtteknek ügyelnünk kell a kalória bevitelünkre. De
köszönöm...

[Snake felveszi a cigit a tányérról.]

SNAKE: Ezt már kerestem.

SUNNY: A nikotin beviteledre bezzeg nem ügyelsz.

OTACON: Sunny!

[Sunny mérgesen felmegy a konyhába.]

OTACON: Most igazán megbántottad.

SNAKE: Igen? Akkor miért nem tanítod meg tojást sütni?

OTACON: Óh, mintha én tudnám, hogy kell! Hé, ezt nézd.

[Naomi videója jelenik meg Otacon monitorján. Szemmel láthatóan kapkodva
készítette valamilyen laborban.]

OTACON: Az adat el van különítve. Nincsenek vírusok. A hangminta megegyezik
Naomiéval. És abban is meglehetősen biztos vagyok, hogy a videót nem
digitálisan szintetizálták.

NAOMI: Snake... Sietnem kell. Dél-Amerikában vagyok. Foglyul ejtettek, és
kutatásra kényszerítenek. Liquid az. Liquid át akarja venni az SOP
irányítását. A Hazafiak Fiai rendszert, mely a katonákat irányítja. Ehhez
analizálnia kell a nanogépek szerkezetét, és ki kell derítenie, hogyan
kommunikálnak egymással. A hadseregek és a PMC-k által jelenleg használt
nanogépek harmadik generációsak. De a kivitelezésük az első generációból
származik, és az alap technológia még mindig ugyanaz.

SNAKE: Első generáció?

NAOMI: Én készítettem az első generációt. Egy nanogép csoport, melynek egy
része a FOXDIE volt. Kilenc évvel ezelőtt, Shadow Moses-en, azt fecskendeztem
a testedbe, Snake. A FOXDIE-ban használt technológiát magában foglalja...
Valójában megörökölte az SOP. Ezért kényszerít Liquid, hogy segítsek neki
eltéríteni a rendszert. Mert én tudom, hogy működik a FOXDIE.

[A videóban valamilyen zaj hallatszik a háttérből. Naomi elbújik egy fal
mögé.]

NAOMI: Kérlek, ki kell szabadítanod. Liquid talált egy rést, amelyen keresztül
bejuthat a Rendszerbe. A lázadásához szükséges előkészületek már majdnem
készen vannak. Nincs vesztegetni való időnk. Snake, siess!

[A videó véget ér.]

OTACON: Naomi a helyzetével kapcsolatos adatot egy különálló fájlban küldte
el.

[A képernyőn megjelenik a fájl.]

SNAKE: Mi az ördög ez?

OTACON: Ez egyfajta titkosított adat. Sunny dekódolta nekünk.

[A képernyőn egy újabb kép jelenik meg.]

OTACON: Emlékszel már? Ez a Soliton Radarból származó adat, melyet Shadow
Moses-en használtál. Szerintem Naomi így akarja megmutatni, hogy az üzenet
tényleg tőle jött. Soliton Radar formátumban küldte el a térképadatokat.
Nagyon okos. És Mei Ling Hawai’i-ról segít nekünk.

[Sunny jelenik meg a lépcső tetején.]

SUNNY: Az adat, amit küldött, 4D hangadat volt. Nem tudom, hogy működik a
Soliton Radar, de csak annyit kellett tennem, hogy az audio adatot videó
adatra változtattam. Könnyű volt. Ez a Naomi nevű hölgy nagyon vagány.

[Snake és Otacon sokat mondó pillantást váltanak, miközben Sunny visszamegy az
emeletre. Codec jelzőhangja hallatszik.]

OTACON: Campbell az.

[Otacon aktiválja a fali képernyőt. Campbell egy íróasztalnál ül, mögötte
pedig egy nő járkál fel-alá.]

CAMPBELL: Snake... Biztosan emlékszel, hogy kilenc évvel ezelőtt, a Shadow
Moses incidenst követően, Naomit őrizetbe vették a hatóságok. De valaki
megszervezte a kiszabadítását.

SNAKE: Igen, hallottam, hogy ezzel is engem vádolnak.

CAMPBELL: Gyanítom, hogy valójában Liquid volt. Biztosan ő maga ejtette
foglyul, és kényszerítette, hogy folytassa a kutatásait a dél-amerikai
létesítményében. Meg van rá az esély, hogy a Naomi által megadott helyszín
Liquid főhadiszállása.

SNAKE: De nincs rá valódi bizonyíték?

CAMPBELL: Jelenleg harcok folynak az új rezsim, melyet a PMC-k juttattak
hatalomra, és egy lázadó hadsereg között, mely a régi sereg maradványaiból
áll. A lázadók felbéreltek egy kisebb helyi PMC-t, hogy megkavarják a
helyzetet. Ez az új hadi gazdaság piacának tömény példája. Az új rezsim még
zavaros. Így valójában a Pieuvre Armement, az egyik PMC Külső Mennyország
irányítása alatt, mozgatja a szálakat. Mondhatnánk, hogy Liquid számára ez a
tökéletes hely, hogy megalkossa a menedékét .

SNAKE: Vagy az is lehet, hogy csapda.

CAMPBELL: Igaz. De még ha így is van, a végeredmény nagyban segítené az
erőfeszítéseinket.

OTACON: Kinyomoztattam Sunny-val Naomi üzenetének az eredetét. A cím hamis. De
Sunny vissza tudta követni az üzenetet a proxy-kon keresztül, dátum/idő
pecsétekre és az adatáramlás mértékére alapozva. Az üzenet nyilvánvalóan egy
dél-amerikai szerverből származik. Azonban nem nevezném száz százalékig hitelt
érdemlőnek.

SNAKE: Ezredes, hol van Meryl?

CAMPBELL: Tudtommal Liquid nyomában elhagyta a Közel-Keletet. Biztos vagyok
benne, hogy az ARSOC már tud rólunk. Nem követhetjük túl messzire azt a
vonalat.

SNAKE: Így Naomi marad az egyetlen nyomunk.

CAMPBELL: Biztosítottam a leszállási engedélyeteket az El Dorado Nemzetközi
Repülőtéren. ENSZ felügyelőnek fogod kiadni magad.

OTACON: Dél-Amerika... Az innen húszórányira van. És azután mi a terv?

CAMPBELL: Intézkedem, hogy szerezzenek nektek egy 4×4-et. A helyszín, melyet
Naomi megadott, a PMC bázisa, egy erdők övezte hegyvidéken van. A 4×4
segítségével a lehető legközelebb juthattok a védelem kerületéhez. Onnantól
Snake, egy egyéni titkos küldetésről lesz szó.

???: Roy...

[A korábban látott nő egy tálcán ételt hoz Campbellnek.]

CAMPBELL: Köszönöm. A lázadók még mindig harcban állnak a PMC-kel. A zűrzavart
kihasználva észrevétlenül bejuthatsz a létesítménybe.

SNAKE: Húsz óra landolásig. Értem. Átnézem a dokumentumokat. Talán még egy
cigit is elszívok, míg megtehetem.

[Snake a szájába vesz egy cigarettát, miközben Otacon rosszallóan a fejét
rázza.]

[Dél-Amerikában Snake egy erdőben lopakodik. Hason fekszik a növényzetben, és
nagyon lassan halad előre, az új lopakodó ruhája képességeit kihasználva.
Közben egy korábbi beszélgetést idéz fel magába.]

SNAKE: Ezredes, mennyi közük van ehhez az egészhez?

CAMPBELL: Mármint a Hazafiaknak?

SNAKE: Az adat, melyet az Arsenal Gear-ből szereztünk, egy nagy rakás szar
volt. Tizenkét alapító, akik már száz éve halottak... Ugyan már! Tudjuk jól,
hogy ma is léteznek. Ha ennek a csatatér irányító rendszernek a célja az
azonosítók irányítása, akkor az tökéletesen beleillik a terveikbe.

CAMPBELL: Átvenni az irányítást a világ azonosító rendszerei felett, és a
segítségükkel befolyásolni a gazdaságot és az információáramlást. A Hazafiak
számára ez a végső nyeremény. Akár azt is mondhatnánk, hogy a Hazafiak a
megtestesült hadi gazdaság.

SNAKE: Minden, amitől öt éve Solidus tartott, valóra vált.

[Snake-nek eszébe jutnak Solidus szavai.]

SOLIDUS: A Hazafiak az információ digitális áramlásának irányításával
megpróbálják megvédeni a hatalmukat és a saját érdekeiket.

CAMPBELL: Most, hogy a média és a globális nézetek teljes irányítás alá
kerültek, már az ENSZ sem szállhat szembe velük.

SNAKE: Akkor Liquid felkelése ellenük irányul?

CAMPBELL: Igen. Olyan, mintha Liquid továbbvinné Big Boss ügyét. A hadviselés
állandó, egyetemes korszaka. Egy világ, ahol a zsoldosok megszabadulnak az
uralom alól. Egy bizonyos értelemben, a „Külső Mennyország”, melyet Big Boss
megálmodott, immáron valósággá vált.

SNAKE: A PMC-kre és a hadi gazdaságukra gondolsz.

CAMPBELL: Jelenleg Liquid a Hazafiak rabszolgája, és kénytelen értük harcolni
a felhatalmazott háborúikban.

SNAKE: Biztosan ég a vágytól, hogy kiszabaduljon a bűbájuk alól.

CAMPBELL: A felszín alatt egy új hidegháború készülődik Liquid és a Hazafiak
között, a túlélésért.

SNAKE: És nem számít, ki győz, a világnak nem lesz jövője. Amíg nem állítjuk
meg Liquidet, és nem semmisítjük meg a Rendszert, soha nem leszünk szabadok.

CAMPBELL: Snake, amit mi békének nevezünk, az egy egyensúly, melyet a hadi
gazdaság tart ellenőrzés alatt. A Rendszer megsemmisítése, az információs
társadalom eltörlését jelentené. A modern civilizáció végét. Tetszik vagy sem,
az egyetlen választásunk, hogy elnyújtjuk a Rendszer létezését.

[Snake egy magaslaton fekszik, és egy falut pásztáz a Solid Eye segítségével.
Közben Otaconnal beszélget a codec-en.]

OTACON: Snake, a következőket tudjuk a jelenlegi csatáról. Lázadó gerilla
csapatok nyomulnak előre a kormány PMC csapatainak a bázisa felé. Úgy tűnik,
hogy a bázis Liquid rejtekhelye. Naomi adatai szerint a táboron belül tartják
őt fogva.

SNAKE: Szóval ott van?

OTACON: Feltéve, ha az adatok helyesek. És van még valami.

SNAKE: Mi az?

OTACON: A kormány PMC csapatai magasan a tengerszint felett tevékenykednek. A
jelentések szerint ez felborítja az egyensúlyt a nanogép irányítási
rendszerben.

SNAKE: Vagyis?

OTACON: Vagyis a vér alacsony oxigénszintje hatással van a nanogépeikre, és
ettől idegesebbek lesznek. Légy óvatos.

SNAKE: Majd óvakodok a hegyi betegségtől.

[Odalenn PMC katonák kísérnek elfogott lázadókat. Az egyik lázadó hirtelen a
levegőbe repül. Az egyik épület előtt megjelenik a polipszerű lény, akit Snake
már látott korábban. Az egyik közeli épület lángokban áll, és egy ismerős alak
lép ki belőle.]

SNAKE: Vamp!

[Vamp lenyalja a vért a késéről. Vamp a polipszerű lényre néz, aki a lázadókat
vizslatja.]

???: Snake nincs itt.

[A lény arca Snake arcát utánozza. Miközben Snake a távolból figyeli az
eseményeket, előveszi a pisztolyát. A lény elkezdi brutálisan kivégezni a
lázadókat.]

???: Nevess! Nevess! Gyerünk, nevess!

[A csápjaival felemeli az utolsó lázadót, és szét akarja tépni, de Vamp
közbeszól.]

VAMP: Szörnyeteg!

[A lény meg sem hallja Vampet, ezért Vamp egy villámgyors mozdulattal egy kést
dob a lény egyik csápjába. Ekkor a lény meglepetten ránéz.]

VAMP: Egyet hagyj meg.

[A lény közelebb húzza az arcához a lázadót.]

???: Ne feledd ezt az arcot.

[A lény a földre dobja a lázadót.]

???: Ez annak a szemétládának a képe, aki megölte a bajtársaidat!

[A lény hagyja, hogy a lázadó elfusson, majd a csápja egy lendítésével
visszadobja Vampnek a kést. Vamp elkapja a fegyvert, és visszateszi az
alkarján lévő tokba. Egy páncélautó áll meg az égő ház előtt.]

VAMP: Még több gerilla fog jönni, hogy megrohamozzák a főhadiszállást. Ő is
biztosan köztük lesz. Előbb vagy utóbb el fog jönni. Legyetek készenlétben.

[Vamp beszáll a páncélautóba, de észlel valamit, és hirtelen Snake irányába
néz. Végül nem látja meg Snake-et. A páncélautó ajtaja bezárul, és a
polipszerű lény a csápjaival kapaszkodva felmászik a kocsi hátuljára. Az arcát
takaró maszkról eltűnnek Snake vonásai, és visszatér normálállapotba. Ahogy a
páncélautó elhajt, még lehet hallani, ahogy a lény hisztérikusan nevet.]

???: Nevess! Nevess!

[Miután eltűnnek, Otacon hívja Snake-et.]

SNAKE: Otacon, mi az ördög ez?

OTACON: Ez Vamp volt! Biztos vagyok benne. Soha nem felejtem el a képét.

SNAKE: PMC katonák voltak vele. Köze lehet Liquid tervéhez?

OTACON: Láttuk meghalni Manhattanben! A fenébe, soha nem szabadulunk meg tőle!
Snake, lehet, hogy Vamp halhatatlan?

SNAKE: Kizárt. Ez a valóság, nem valami fantasy játék.

OTACON: Esküszöm, ha legközelebb feltűnik...

SNAKE: Ne most, Otacon!

OTACON: Igen. Tudom. Snake, a Mei Lingtől kapott műholdfelvételek szerint, a
létesítmény, ahol Naomit fogva tartják, észak felé van, egy hegyi út mentén.
Átküldöm a pozíciót a térképedre.

SNAKE: Mei Ling? Miben sántikál mostanában?

OTACON: Ő lett a Missouri parancsnoka.

SNAKE: A Missouri? Az egy második világháborús csatahajó.

OTACON: A Hawai’i-val kötött múzeumszerződés nem rég lejárt. Ahogy hallom,
mostanában kiképző hajónak használják.

SNAKE: Ez komoly?

OTACON: Természetesen nem tényleges harci kiképzésről van szó, hanem inkább
arról, hogy a matrózok tengerészeti jártasságot szerezzenek. Legalábbis ezt
hallottam. A Shadow Moses-i zűrzavar után, Mei Ling-et a legelőre helyezték.

SNAKE: Akkor is, az ő korában kapitányi rangot szerezni lenyűgöző
teljesítmény.

OTACON: A pletykák szerint valami vén, kéjvágyó admirálisnak megakadt rajta a
szeme, és előléptette. Mindig vonzotta az idősebb férfiakat.

SNAKE: Végül is, talán még túl korai lenne visszavonulnom.

OTACON: Szeretnél egy kis kiképzésen részt venni egy hajón, Snake?

SNAKE: Nem. Jelenleg nincs szükségem további kiképzésre.

OTACON: Helyes. Figyelj, Snake. Ha arra kerül a sor, ne feledd, a
konfliktusnak a PMC-k és a lázadók között, nincs semmi köze a küldetésedhez.
Nincs okod belekeveredni, vagy állást foglalni. Mondjuk, bizonyos esetekben
érdemes lehet valamilyen hatást gyakorolni a csatatérre, hogy jobb
körülményeket teremts a lopakodáshoz. A lázadók célpontja az a létesítmény,
melyet a PMC-k bázisként használnak. Ez többé-kevésbé ugyanaz a hely, ahol
Naomit fogva tartják. Ha segítesz a lázadóknak, megszabadulhatnak néhány
PMC-től, és utat vághatnak neked a bejutáshoz.

SNAKE: Az a csodabogár a csápokkal, akit az imént láttam, ugyanazt az OctoCamo
rendszert használta, amit az én ruhám?

OTACON: Igen.

SNAKE: Azt hittem, hogy ezt a technológiát te találtad ki.

OTACON: Valójában egy olyan tervrajz alapján készítettem, amit Sunny megfújt a
netről.

SNAKE: És honnan származott az adat?

OTACON: A DARPA-tól.

SNAKE: Más szavakkal, technológiai szinten egyenlők vagyunk.

OTACON: Sajnálom. Már mondanom kellett volna.

SNAKE: És úgy tűnik, arról is tudnak, hogy jövök.

OTACON: Igen. Lehet, hogy csapda. Légy óvatos.

[Snake elindul a megadott pont felé. Miután maga mögött hagyja a kis falut,
ahol az iménti horrorisztikus jelenet lezajlott, felhívja Campbell.]

CAMPBELL: Snake, szeretnélek bemutatni valakinek. Ő is tagja a csapatnak, mint
pszichológiai tanácsadó.

SNAKE: Pszichológiai tanácsadó?

CAMPBELL: Sok katona nem bírja a csata megpróbáltatásait, és végül pánikba
esnek. A hölgy segíteni fog neked megérteni mind a PMC, mind a lázadó katonák
nézeteit.

SNAKE: A hölgy?

CAMPBELL: Rosemary.

[Campbell feláll a kanapéról, ahol eddig ült, és a helyét elfoglalja az a nő,
aki korábban ételt vitt neki.]

ROSEMARY: Örülök, hogy megismerhettelek, Snake.

CAMPBELL: Ő Rosemary. Adatelemzőkét dolgozott a Pentagonnál, de átkerült a
harci támogatáshoz a Big Shell incidens során.

SNAKE: Igen. Ő felelt Jack fájljaiért, ugye?

CAMPBELL: Azután pszichológiát tanult, és most a CSP, a Harci Stressz Osztag
tanácsadója.

SNAKE: Igen, hallottam, hogy a pszichológiai tanácsadás mostanában nagyon
kelendő. Megnövekedett harci hatékonyság és termelékenység, anélkül, hogy
valaha is fegyverhez nyúlnának.

ROSEMARY: A küldetés során a személyes tanácsadód leszek. Az ezredforduló óta
az egyik legfontosabb téma a mai hadügyben, a katonák mentális állapota.
Katonai pszichológiában is tudok tanácsot adni, veszély felmérési szempontból.
Bármikor hívhatsz. Itthon leszek, készenlétben Roy-jal, de én egy másik
csatornán vagyok. A frekvenciám 147.79.

[Snake átkapcsolja a codec-et Campbell személyes frekvenciájára.]

CAMPBELL: A tanácsai pozitív hatással lesznek a pszichédre. A túlélés a
csatatéren nagyban függ a pszichológiai jólétedtől. Ha elveszted a hidegvéred,
a tested nem engedelmeskedik majd az akaratodnak. Ez még egy olyan veterán
katonával is előfordul, mint te.

SNAKE: Tudom. Lélek, test, technika. Egyes dolgok nem változtak az idővel.

CAMPBELL: Ha nem érzed jól magad, kérd ki a tanácsát. Jó formában tart majd,
és segít a küldetésedre koncentrálni.

SNAKE: Egyébként Ezredes, az nem a te házad?

CAMPBELL: De igen.

SNAKE: Akkor a nő, akit feleségül vettél, akiről Meryl beszélt.

CAMPBELL: Igen, Rosemary az. Még nem mondtam?

SNAKE: Nekem új. És mi van Jack-kel?

CAMPBELL: Jack?

SNAKE: Jack! A FOXHOUND-tól. A kódneve Raiden. Úgy emlékeztem, hogy Rose a
jegyese volt.

CAMPBELL: Óh. Semmit nem tudunk róla.

SNAKE: Jack eltűnt? Dolgoztam a sráccal. Megszöktette Sunny-t a Hazafiaktól.

CAMPBELL: Nem sokkal azután tűnt el.

SNAKE: És veled meg mi van? Jack eltűnt, te meg lecsaptál Rose-ra?

CAMPBELL: Én csak vigasztaltam a veszteségei miatt, és egyik dolog vezetett a
másikhoz.

SNAKE: Olyan fiatal, hogy a lányod lehetne.

CAMPBELL: Bizony. Szerencsés vagyok, mi?

SNAKE: Most már értem, Meryl miért volt felháborodva.

CAMPBELL: Meryl mondott valamit rólam?

SNAKE: Igen, egész pontosan azt mondta, hogy „Soha nem bocsátok meg annak a
csajozós szardarabnak!”

CAMPBELL: Értem.

SNAKE: Ezredes, tudtad, hogy ő volt az informátorunk a Közel-Keleten, ugye? Te
bíztad meg vele?

CAMPBELL: Igen. Felhasználtam a kapcsolataimat a Seregnél, hogy megszerezzem
Merylnek a munkát.

SNAKE: Olyan helyen akartad tudni a lányodat, ahol rajta tarthatod a szemed.

CAMPBELL: Figyelj, mindenki, akinek köze volt a Shadow Moses incidenshez, vagy
elvesztette a munkáját és a beosztását, vagy mint Meryl és Mei Ling esetében,
félresöpörték őket. Meryl vissza akart térni, változást akart. Nem lehetünk
mindannyian olyan erősek, mint te, Snake. Néhányan nem tudunk páriákként élni.

SNAKE: Shadow Moses óta bűnözőnek tartanak.

CAMPBELL: Én a magam módján megpróbáltam kárpótolni a lányomat, a saját
húsomat és véremet. Mindenesetre, ha tanácsra van szükséged hívd Rosemary-t.

[Snake továbbmegy. Később újra jelez a codec-je. A vonal túlsó végéből
szuszogást hall.]

SNAKE: Ki az?

???: Snake...

SNAKE: Ez a hang.

???: Egy csata felé közeledsz. Kormány és PMC csapatok. Bárhonnan lőhetnek
rád. Figyelj a környezetedre. Nézz a távolba.

SNAKE: Te vagy az, Jack?

???: Jack meghalt. Snake. A te oldaladon állok.

SNAKE: Várj!

[Az adás megszakad. Snake sikeresen átjut a csatán, és megáll egy rozsdás
páncélautó mellett, hogy rágyújtson egy cigire. Hirtelen valami felugrik
előtte, és kikapja a cigit a szájából. Snake előrántja a pisztolyát, és a
páncélautó teteje felé céloz, ahol a valami eltűnt. Kiderül, hogy az a majom
volt, akit a Közel-Keleten Snake Drebinnel látott. A majom szív egyet a
cigiből, majd egy almát dob Snake-nek. Ekkor a rozsdás autó felülete elkezd
megváltozni, és feltűnik ugyanaz a páncélautó, amellyel Drebin a Közel-Keleten
elhajtott.]

DREBIN: Hé! Ide!

[Drebin fehér kendőt lengetve jön elő az autó mögül.]

SNAKE: Te...

DREBIN: Gyere, ugorj be. A helyzet kezd eldurvulni idekinn.

[Drebin belép a páncélautóba. A majom követné, de Drebin egy pillantással
megállítja.]

DREBIN: Azt nem hinném.

[A majom látszólag nem érti, miről van szó, de Drebin mozdulataival elárulja,
hogy a cigire gondol. A majom eldobja a cigit, Snake pedig felveszi a földről,
és beledobja a hamutartóba. Ezután ő is beszáll a kocsiba.]

DREBIN: Újra találkozunk.

SNAKE: Követtél?

DREBIN: Érdekes fickónak tűntél, ezért úgy döntöttem figyelni foglak. Ülj le.
Sok legenda kering rólad a hírszerző közösségben. Különösen a...

[Drebin majma tovább zaklatja Snake-et, miután leül, de Snake egy csúnya
pillantására, inkább Drebin mellé húzódik.]

DREBIN: Különösen a CIA-nál. Emlékszel még a nanogépekre, amiket beadtam
neked a Közel-Keleten? A segítségükkel követtem a helyzetedet.

[Snake és Drebin sugárhajtóművek hangjára lesznek figyelmesek. Felállnak és
kinéznek a páncélajtó felső csapóajtóin.]

DREBIN: Gondoltam. A B&B-k itt vannak. A dolog kezd meredek lenni.

[Snake ugyanazt a repülő lényt látja az égen repülni, amit már látott a
Közel-Keleten, és néhány embernélküli repülő gépezet halad mögötte.]

SNAKE: B&B-k?

DREBIN: Még nem hallottál róluk? Ők a Szépség és a Szörnyeteg. Őket nevezik a
B&B alakulatnak. Ők egy továbbfejlesztett női katonákból álló szakasz, és a
PMC-khez tartoznak. Ha el kell takarítani valamilyen zűrzavart, ők ott vannak,
és az elit csapatokat vezetik.

SNAKE: Ezek nők?

DREBIN: Valószínűleg szabadúszók, akiket a PMC-k béreltek fel. Egy különálló
anyaszervezet irányítja őket. Azt hiszem itt az ideje, hogy a jó öreg Drebin
beavasson néhány dologba.

[Snake és Drebin leülnek.]

DREBIN: Mióta feltűntél a Közel-Keleten, a B&B alakulat parancsot kapott a
gyilkolásra. Az elsődleges prioritásuk egy bizonyos fickó elintézése. Egy
fickó, akit úgy hívnak... Solid Snake. De innen nézve a „Vén Snake” elnevezés
helyénvalóbbnak tűnik.

SNAKE: Vén, mi?

DREBIN: Fel a fejjel! Ez volt a rossz hír.

[Drebin elővesz egy pénzérmét, és elkezdi az ujjai közt pörgetni.]

DREBIN: Az a hír járja, hogy azokban a segg ronda öltözetekben a B&B-k igazi
jó csajok. Halálosan szépek. Azt is mondják, hogy lelkileg mindet
megsebesítette a háború. Súlyosan.

[A majom elkezdi zaklatni Drebint az érméért, hogy az automatából kivehessen
egy szódát.]

DREBIN: Tudod, ők soha nem is voltak katonák. Sokkal inkább a háború
áldozatai.

[Odapöccinti az érmét a majomnak.]

DREBIN: Idegsokkot kaptak a csatatéren. Poszttraumást. Az elméjük
helyrehozhatatlan kárt szenvedett. Csak úgy tudtak megbirkózni a csata
valóságával, hogy ők maguk váltak hadi gépezetekké. Az emberi oldaluk
maradványai mélyen el vannak temetve odabenn. A szörnyeteg... Azt látod
kívülről. A háború megváltoztat minket, Snake. Szörnyetegekké tesz.

[Snake feláll, és elgondolkodva kinéz az ajtón.]

SNAKE: A háború megváltoztat minket...

DREBIN: De mélyen a felszín alatt, valamilyen emberi dolog életben van. Egy
törékeny, sebhelyes szív. A héj nélkül, mely megvédhetné, olyan, mint egy
tojás sárgája. A pletykák szerint, a természetes, hús-vér testük a szabadban
csak pár percig életképes. Meggyőzték őket, hogy ha megölik Snake-et, az
elméjük megtisztul. Azt hiszik, az megszabadítja őket az összes fájdalomtól...
Az összes dühtől... És az összes bánattól. Ezért ezek a csajok megszállottan
végezni akarnak veled.

[Drebin megmutatja Snake-nek a falon lévő fényképeket, melyek a
Szörnyetegekről készültek.]

DREBIN: Eddig négy B&B-t azonosítottak. Akit az imént láttál, Raging Raven
volt. Továbbá ott van még Laughing Octopus, az utánzás mestere, és Crying
Wolf, aki négy lábon közlekedik. És végül, az elmekontroll úrnője, Screaming
Mantis.

SNAKE: Mantis?

DREBIN: Igen, volt egy fickó az amerikai hadseregnél ugyanezzel a névvel. Egy
orosz médium. Képes volt irányítani az emberek elméjét. Gondolom ő örökölte a
címet. Az erejével ellenőrzés alatt tartja a többi B&B-t.

SNAKE: Octopus, Raven, Wolf, Mantis...

[Snake-nek eszébe jutnak azok, akik ugyanezeket a kódneveket viselték. Decoy
Octopus, Vulcan Raven, Sniper Wolf és Psycho Mantis.]

DREBIN: Bizony. Ők a SNAKEHOUND egység, és téged keresnek. Francba! Nem lennék
a helyedben.

SNAKE: Drebin...

[Snake és Drebin leülnek.]

SNAKE: Azt hittem senki nem lehet képes betörni a Rendszerbe. A Hazafiakkal
vagy?

DREBIN: Nem uram. Én nem vagyok la li lu le...

[Drebin elmosolyodik, látva, hogy Snake-ben egyből feléledt a gyanú, hogy nem
tudja kimondani a „hazafi” szót.]

DREBIN: Vagyis... Én nem vagyok Hazafi.

SNAKE: Ki tudtad mondani, hogy „Hazafi”. Gondolom, ez azt jelenti, hogy tiszta
vagy, igaz?

DREBIN: Az én nanogépeim különböznek a hadseregétől. Nálam nincs
beszédkorlátozás.

SNAKE: Mik ezek a Hazafiak? Emberek egyáltalán?

DREBIN: Többé már nem. Ők ennek a világnak a törvénye, mely a történelem
folyamán jött létre. Ők tartják össze ezt az egész világot. Ellenőrzés alatt
tartják ezt az egész zűrzavart.

[Snake-nek eszébe jutnak az Ezredes MI szavai.]

EZREDES MI: Alaktalanok vagyunk. Mi vagyunk a fegyelem és a törvény, melyet az
amerikaiak oly gyakran hívnak segítségül.

DREBIN: A Hazafiak valójában Amerika, a világ legnagyobb hadi ereje. Ők a hadi
gazdaság. Így te és én csak fogaskerekek vagyunk egy sokkal nagyobb
tervezetben. Mármint valakinek egyértelműen el kellett kezdenie ezt az
egészet. De mára a törvényük saját életre kelt.

SNAKE: Saját életre kelt?

DREBIN: Aha. Az ország... A hadi gazdaság... Nem emberek irányítják őket.
Hanem a Rendszer. Nincs szükség magas szintű döntéshozó hatalomra. Mindent egy
nagy, mégis egyszerű információ feldolgozó rendszer irányít. Egy MI. Pont úgy
működik, mint a természet törvényei. A világ sokkal egyszerűbb hely annál,
mint ahogy azt a legtöbben gondolnák. A Hazafiak Rendszerének minden területét
három periférikus MI ellenőrzi, és egy központi MI, mely összeköti őket. Az
SOP Rendszer része ennek. Az egészet egy üzembiztos irányítórendszer
támogatja. Szóval még a tieid sem tudnak igazán bejutni a Hazafiak mesterséges
intelligenciáiba.

SNAKE: Mi lenne, ha elméletben, valaki találna rá módot?

DREBIN: Ha be tudnák csapni az IDS-t /*Intrusion Detection System = Behatolás
Detektáló Rendszer*/, akkor gondolom, menedékként tudnák használni.

SNAKE: Menedék?

DREBIN: Tudod, mint egy adómenedék. Az internetes közösségben vannak net
menedékek, adatmenedékek... A menedék egy olyan hely, ahol a net társadalmi
egyezményei és szabályai nem érvényesülnek. A huszadik században a szuper
gazdagok olyan országokban nyitottak bankszámlákat, ahol nem voltak
jövedelemadó törvények. Nem rossz módja az adófizetés kikerülésének. Jelenleg
egy olyan társadalomban élünk, ahol minden ember DNS-ét és személyes adatait
teljes mértékben irányítják a testükben lévő nanogépek. Nem telik el sok idő,
és az emberek elkezdenek menedékeket használni, hogy megszökjenek az
azonosítós irányítástól. Mondhatnánk, hogy az én fegyvermosásom is, úgy-ahogy
a menedék koncepcióra épül. De akkor is, sok szerencsét ahhoz, hogy bejuss a
Hazafiak mesterséges intelligenciáiba kívülről. Tökéletes képtelenség. Semmi
esély rá. Ahogy mondtam, azokba a mesterséges intelligenciákba nem lehet
betörni... kívülről.

SNAKE: De Liquid kieszelt valamit. Biztos nincs rá mód?

DREBIN: Én csak egy fegyvermosó vagyok. Az egyetlen ok, amiért érdekelsz az,
hogy sok tüzet gyújtasz.

[Snake lassan kiszáll a kocsiból.]

DREBIN: Jól van akkor. Ha kellek, csak hívj.

[A majom mutogatással még egy cigit kér Snake-től. Snake elő is vesz egy
szálat, de Drebin a fejét rázza. Snake elteszi a cigit, de a majom továbbra
sem tágít.]

DREBIN: Gyerünk! Vonszold be a segged! Azonnal!

[A majom visszamegy az autóba. Drebin Snake felé fordul és ugyanazzal a
kézmozdulattal köszön el, mint a Közel-Keleten.]

DREBIN: Szemmel. Tartalak. Téged.

[Drebin elhajt az autóval. Snake továbbmegy, és nem sokára az ismeretlen újra
hívja.]

???: Snake, hallasz engem?

SNAKE: Jack vagy, ugye?

RAIDEN: Raiden vagyok. Jack nincs többé.

SNAKE: Hol vagy most?

RAIDEN: A közvetlen közeledben.

SNAKE: Raiden, hol voltál ez idáig? Mit csináltál?

RAIDEN: Küldetésen voltam. Meg kellett találnom valamit... valakinek.

SNAKE: Mit kellett megtalálnod?

RAIDEN: Big Boss tetemét.

SNAKE: Tessék?

RAIDEN: Sunny helyzetéért cserében kellett ezt megtennem.

SNAKE: Liquid?

RAIDEN: Nem. Egy kis ellenálló csoport vezetője. A követői Matka Pluku-nak
hívják.

SNAKE: Matka Pluku... Big Mama.

[Raiden adásából robbanás hallatszik.]

RAIDEN: Majd később megbeszéljük. Követem a nyomaidat és utolérlek.

SNAKE: Várj! Mi van Big Boss tetemével?

RAIDEN: Már nála van.

SNAKE: Nála?

[Az adás megszakad, és Snake azonnal hívja Rosemary-t.]

ROSEMARY: Mi a helyzet, Snake?

SNAKE: Rose, épp most beszéltem Raidennel. Úgy tűnik, a közelben van.

ROSEMARY: Jack?

SNAKE: Igen.

ROSEMARY: Jól van?

SNAKE: Igen, legalábbis ahogy a hangjából meg tudtam állapítani.

ROSEMARY: Igazán? Ez nagyszerű. Snake, szeretnélek megkérni valamire.

SNAKE: Mire?

ROSEMARY: Ne mondd meg neki, hogy részt veszek a műveletben, rendben? A
legjobb az lenne, ha egyelőre békén hagynám.

SNAKE: Mi történt közted és Jack között?

ROSEMARY: A Big Shell incidens után ingataggá vált. A gyerekkori emlékei
elkezdtek a felszínre jönni, amikor még Solidus-ért harcolt a libériai
polgárháborúban. És mindezek közepette... A kisbabánk... Még meg sem
született. Jack lassacskán nem jött haza. És amikor haza is jött, hullarészeg
volt, és néha vágások és horzsolások borították a testét. Roy aggódott. Ő volt
Jack parancsnoka, de Jack kerülte őt. Teljesen egyedül voltam. És Roy olyan
kedves volt hozzám. Ő bátorított arra, hogy legyek tanácsadó. Tudom, hogy úgy
hangzik, mintha kifogásokat keresnék, de túl kellett jutnom rajta, tovább
kellett haladnom az életemmel. Természetesen aggódom érte, de... Ugyanakkor
félek is tőle.

SNAKE: Jól van. Befogom a szám.

ROSEMARY: Köszönöm, Snake.

[Snake elérkezik a megadott helyre. A lázadók ép ekkor törik át a kaput egy
bulldózerrel, mely egy nagy ház udvarára vezet. Snake bejut a házba, és az
alagsoron keresztül annak a háznak az udvarára jut, ahol Naomit fogva tartják.
Mikor Snake kimászik az alagsorból, megcsodálja a kék rózsákat, melyek az
udvaron vannak. Odabentről Naomi hangját hallja kiszűrődni. Telefonon beszél
valakivel.]

NAOMI: Akkor sok változtatást kell eszközölnünk. Igen, így igaz. Egy új
próbára lesz szükségünk. Az nem lesz gond. Aha. Igen... Már gondoskodtam
róla... Persze. Igen, értem, de...

[Snake csendben belép a házba, és belopódzik a szobába, ahol Naomi telefonál.]

NAOMI: Igen, a következő teszt.

SNAKE: Naomi?

[Snake közelebb megy.]

NAOMI: És mi a helyzet nálad? Értem. Itt is menetrend szerint megy minden.
Tudom. Én is. Később találkozunk.

[Mikor lerakja a telefont, szemmel láthatóan fizikai fájdalmat érez. Bead
magának valamit, és ettől jobban lesz.]

SNAKE: Naomi.

NAOMI: Snake! Tudtam, hogy eljössz.

[Naomi elindul Snake felé.]

NAOMI: Te és én... Egyikünk sem menekülhet a sorsa elől. Shadow Moses óta nem
láttalak. Mennyi ideje is? Tíz éve?

SNAKE: Kilenc.

NAOMI: És Dr. Emmerich? Veled van?

SNAKE: Miért?

NAOMI: Gondoltam, ő az egyetlen, aki képes lehet megnyitni az üzenetet, amit
küldtem. Nem sok ember ismer fel egy 4D hangadatot egy Soliton Radar fájlban.
Hogy van a jó doktor?

SNAKE: Otacon jól van. Mint mindig.

NAOMI: Otacon? Értem...

[Snake elkezdi feltérképezni a terepet ellenség után kutatva.]

SNAKE: Kivel beszéltél az imént?

NAOMI: Liquiddel. Habár azt hiszem, hogy ő igazából Ocelot. Legalábbis orvosi
álláspont szerint.

SNAKE: Azt hittem, itt van.

NAOMI: Jelenleg nincs.

SNAKE: Hol vannak az őrök?

NAOMI: Tudják, hogy nem fogok szökni. Nincs erőm az ellenálláshoz. Nincs más
választásom az együttműködésen kívül.

SNAKE: Naomi... Mi történt a Közel-Keleten?

NAOMI: Amit láttál, az a katonák érzelmeinek ámokfutása volt.

SNAKE: A Rendszer egy újabb terméke?

NAOMI: Nem bízol bennem?

SNAKE: Még nem tudom biztosan.

NAOMI: És ha válaszolok a kérdésedre?

SNAKE: Előbb halljuk.

NAOMI: Liquid... Mi... Azt hittük, hogy az SOP egy azonosító irányítórendszer,
melynek elsődleges feladata a rend és az irányítás fenntartása a csatákban. És
igazunk volt.

[Snake odamegy az asztalhoz, és megvizsgálja a fecskendőt, melyet az imént
Naomi használt.]

NAOMI: De csak részben. Az SOP-nek volt egy másik funkciója is. Az emberi
érzékek irányítása. A katonák testében lévő nanogépek különböző körülményekhez
alkalmazkodnak, melyek neurotransmitterek, hormonok és stimulánsok
kibocsátására késztetik őket, így segítve a katonákat a csatában. Képesek
mesterséges harci csúcsteljesítményt létrehozni úgy, hogy abban a pillanatban,
hogy a katona megöl egy ellenséget, a nanogépek endorfint bocsátanak ki. Vagy
képesek elnyomni a hormonokat, így semlegesítve a katonák érzelmeit. Így
elkerülhető, hogy pánikba essenek és vakon tüzeljenek, és elkerülhetők a
szükségtelen mészárlások is. Az egészet a Rendszer központi mesterséges
intelligenciája irányítja. Mesterségesen irányítja a katonák fájdalomérzetét,
érzelmeit, érzékeit. Más szóval létezésük lényegét. A hadigazdaság égbeszökő
keresletei miatt egyre több katonára és egyre több harcra van igény. Ez olyan
technológiák kifejlesztéséhez vezetett, melyek céljai a katonák harci
képességeinek gyors fejlesztése és a cselekedeteik irányítása voltak. A
Rendszer egyenletes ellátmányt biztosít a csatákra optimalizált katonákból
minimális költségek mellett. De te biztosan megérted, Snake, hogy a harci
technikákkal ellentétben, az érzékeket nem lehet megtanulni. Tapasztalat útján
kell azokat megszerezni.

SNAKE: Van mindennek köze a tesztetekhez?

NAOMI: A cél az volt, hogy elválasszuk a katonák nanogépeid a Rendszertől. De
nem tudtunk a mentális irányításról.

SNAKE: És a nanogépek megvadultak?

NAOMI: Nem. A tesztünk sikeres volt. Legalábbis egy időre megerősítette az
elméleteinket. Pont, ahogy megjósoltuk, a nanogépek leálltak, és a PMC katonák
kiszabadultak a Rendszer markából. De a Rendszer leállásának pillanatában, az
összes fájdalom, düh és bánat, az összes lelki sérülés és megpróbáltatás, az
összes gyűlölet, megbánás és bűntudat, az összes érzet, melyet elfojtottak,
most elszabadult a szívükben. Az érzékeikkel ellentétben, az emlékeiket nem
törölték ki. Minden egyes ellenséges katona, akit megöltek, minden egyes
elvesztett bajtárs, minden egyes ártatlanokra jelentett veszély, minden hadi
cselekedet, melyet elkövettek szilárdan belemaródott a szívükbe. Miközben a
nanogépek elnyomják az elmét, nagy terheket raknak a szívre. A felhasználók
szervezete kiveti magából a nanogépeket. Ezt a reakciót gyógyszerekkel nyomják
el. Mielőtt a felhasználó felfoghatná, mi is történik, az elméje már
romhalmaz. Snake, emlékszel Frank-re?

SNAKE: Frank Jaeger... Grey Fox.

NAOMI: A kísérleteik érdekében szétszedték a testét, és megsemmisítették a
megtört szívét nanogépekkel. Az SOP mindezt még tovább vitte és élő emberi
lényeken alkalmazta. A háború bűnei, melyeket ezek a katonák magukban
hordoztak, visszatért, hogy megtámadja őket egy elképzelhetetlen idegsokk
formájában. A szándék és a rendszer lehet, hogy megváltozott, de a csatatér
nem. Addig a pillanatig a háború egy játék volt számukra. Aztán hirtelen
becsapódott a valóság. Általában a szívünk a tapasztalatainknak köszönhetően
erősödik meg. Még a legöregebb veteránok is egy elkerülhetetlen bűntudattal
élnek együtt, melyen az évek során apránként túlteszik magukat. De még akkor
sem múlik el igazán. Egy olyan elme számára, melyből hiányzik az alapvető
tapasztalat, ez egyszerűen túl sok volt.

SNAKE: És mi a helyzet velem? Én soha nem voltam a Rendszer irányítása alatt.

NAOMI: Ezért akarom megvizsgálni a tested. Neked is tudnod kell. Jól van,
Snake... Vetkőzz le.

[Snake távolabb megy Naomitól.]

NAOMI: Snake, mi ütött beléd? Siess!

[Snake levetkőzik, és felvesz egy zöld kórházi nadrágot. Naomit nagyon
megrázza a látvány, hogy Snake mennyire megöregedett.]

NAOMI: Ó, Istenem... Snake...

[Elfordítja az arcát, és sír.]

SNAKE: Jól van, csak végezzünk már gyorsan.

NAOMI: Igen... Persze. Sajnálom.

[Naomi megtörli az arcát. Naomi ezután különféle vizsgálatokat végez el.]

NAOMI: Snake, emlékszel még, mit mondtam neked a video üzenetben az első
generációs nanogépekről?

SNAKE: Amiket beadtál nekem Moses-en?

NAOMI: Igen. A nanogépek a testhőmérsékletedtől újratöltődnek. A működésük nem
áll le, amíg az összest el nem távolítják, vagy amíg életben vagy. A
legtöbbjük elveszett vérzés és kiválasztás során. De körülbelül harminc
százalék még a testedben van, a sejtjeidhez kapcsolódva. Az első generációt
soha nem látták el azonosítóval, ezért nem ugyanúgy reagálnak, mint az SOP
nanogépek. De zavart okozhatnak a testedben és a szívműködésedben.

SNAKE: És az öregedésnek van valami köze a FOXDIE-hoz?

NAOMI: Nincs. A telomerjeidet /*A telomerekről bővebben írok a "MI AZ A
TELOMER? (TLM)" c. fejezetben.*/ szándékosan rövidre állították, az eredeti
korától függetlenül. Az egyik gént, mely megakadályozza a szaporodást és az
öregedést, a Klotho gént, szintén szándékosan megváltoztatták. De ami még
ennél is fontosabb, hogy a kromoszómáidat, csakúgy mint Liquidét, terminátor
génekkel látták el, hogy megakadályozzák másolatok készítését.

SNAKE: Miért?

NAOMI: Klónok vagytok, melyek egyetlen cél, a háború érdekében készültetek. És
hogy megakadályozzák az ügyfelek visszaéléseit, vagy azt, hogy az ellenség
elraboljon, lerövidítették az élettartamotokat, és eltávolították a szaporodás
képességét. Ez egy biztonsági intézkedés volt annak érdekében, hogy Big Boss
magjai ne kerülhessenek mások kezébe. Nem betegség, hibás kutatások vagy a
FOXDIE miatt öregszel ilyen gyorsan. Így születtél. Ez a természetes
élettartamod.

[Mikor vége a vizsgálatnak, Snake visszaveszi a lopakodó ruháját.]

SNAKE: Az igazat, Naomi. Meddig tart még ki a testem?

NAOMI: A sejtjeid, a véred, a szerveid, az idegeid, a csontvázad, az
izomszöveteid, a tested minden része gyorsan öregszik. Egy átlagos ember már
nem lenne képes talpra állni.

[Naomi elindít a számítógépen egy másolási folyamatot. A fájl neve:
SOLID_SNAKE.]

NAOMI: Snake, az egyetlen, ami még egyben tart, az az akaraterőd.

SNAKE: Mennyi időm van még?

NAOMI: ... Fél év.

[Snake-et nagyon letöri a hír. Elővesz egy cigit, de Naomi elveszi tőle.]

NAOMI: Ne! Snake! Valamit el kell mondanom neked.

SNAKE: Mi az?

NAOMI: Mindketten tudjuk, hogy a tested közeledik a tűrőképessége határaihoz.
Mikor azt mondta, fél év, nem az élettartamodra gondoltam.

SNAKE: Ezt hogy érted?

NAOMI: Nem tudunk teljes mértékben megszabadulni a testedben lévő FOXDIE-tól.
Jelenleg úgy kering a testeden, mint egy normál vírus.

SNAKE: Igen, és?

NAOMI: Figyelj rám. A FOXDIE csak akkor végez az áldozataival, ha a
megfertőzött személy genetikai kódja teljesen megegyezik azzal a genetikai
szekvenciával, melyet a vírus receptoraiba programoztak. Más szóval, csak
bizonyos génekkel rendelkező célpontokat támad meg.

SNAKE: Tudom. Ez végzett az AT elnökkel és Liquiddel.

NAOMI: Igen. És ugyanakkor megvédi azokat a vírus káros hatásaitól, akik
nincsenek célpontként megjelölve. Gyere... Megmutatom. A testedben lévő FOXDIE
receptorai lebomlanak. A gyors öregedési folyamat, megváltoztatja a testedben
uralkodó viszonyokat. Ennek eredményeként, a vírus mutálódik.

[Naomi a monitoron megnyitja a FOXDIE vírus két különböző képét.]

NAOMI: A bal oldali vírus a FOXDIE eredeti formája. A jobb oldalit a testedből
vettem. Már mutálódott. A receptorok lekopnak.

SNAKE: Vagyis?

NAOMI: A FOXDIE ezen mutálódott verziója akkor is aktiválódhat, ha a
megfertőzött személy genetikai mintázata nem egyezik meg tökéletesen a
receptorokkal. Vagyis a vírus válogatás nélkül ölhet.

[A fájl másolása elkészül. Naomi lerakja a cigit az asztalra és odamegy a
másik számítógéphez.]

NAOMI: Shadow Moses óta a FOXDIE folyamatosan a testedben lévő nanogép
csoporton él, és szétszóródik a levegőben. De mivel nincs több megtámadandó
célpont, ezért nem is volt több kitörés.

[Snake fel akarja venni az asztalról a cigit, de még mielőtt megtehetné, Naomi
a kezébe nyom egy lapot.]

NAOMI: Azonban ha a receptorok továbbra is lekopnak, akkor egy gyilkos vírussá
válik, mely számtalan áldozatot fog szedni.

[Snake az asztalra dobja a papírt, ami egyébként valamiféle lelet.]

SNAKE: Mi van, ha mindet megöljük? Eltávolítjuk őket a testből?

NAOMI: Nincsenek antitestek. Nem tudom, hogy a receptorok hány százalékának
kell lebomlania, vagy hány ember válik célponttá, ha megtörténik. Ami biztos,
hogy az emberek elkezdik elkapni a FOXDIE-t levegőn keresztül. A hozzád
legközelebb állókkal fog kezdődni. Aztán egyenként mind meghalnak. A vírus
azon része, mely megkülönbözteti az egyéneket...

SNAKE: Hat hónapon belül elkezd lebomlani.

NAOMI: Nem... Legfeljebb három hónapon belül.

[Snake meglepetten néz Naomira.]

SNAKE: Három hónap!

NAOMI: Ironikus, ugye? Az egész életedet annak szentelted, hogy megments a
világot a Metal Gear-től, a nukleáris megsemmisüléstől. És most te magad válsz
egy ítéletnapi szerkezetté. Nem tudom pontosan meghatározni, hogy mennyire
lesz pusztító méretű a járvány. Lehet, hogy az emberi fajnak csupán egy
százaléka indítja be a sérült receptorokat, lehet, hogy mindenki. Bárhogy
legyen is, három hónapon belül egy két lábon járó biológiai fegyver leszel. Ha
rajtam múlna, már karanténba zártalak volna.

SNAKE: Nincs még vége.

[Snake felveszi a cigit.]

NAOMI: Tudom. Még el kell végezned egy munkát. Három hónapod van. Elég idő
arra, hogy kigondoljuk, mit kezdjünk ezzel az egész helyzettel.

SNAKE: És ha előbb választom a halált? Az megakadályozza a FOXDIE terjedését?

NAOMI: Ha a gazdaszervezet meghal, a vírus is meghal vele együtt.

[Snake a szájába veszi a cigit, és kérdőn néz Naomira, hogy meggyújthatja-e.
Naomi elfordítja a fejét, Snake pedig meggyújtja a cigit.]

NAOMI: Snake... Mondj meg nekem valamit. Voltál mostanában kórházban?

SNAKE: Igen.

NAOMI: Kaptál ott injekciót?

SNAKE: Nem adnak mindig?

[Naomi megnyit egy újabb képet egy újabb FOXDIE-ról.]

NAOMI: Ezt nézd meg. Ez is a testedből jött. Ez egy új FOXDIE fajta. Még soha
nem láttam ilyet. Valaki mostanában helyezhette el benned. Van ötleted ki
lehet?

[Snake-nek eszébe jut, hogy a Közel-Keleten Drebin beadott neki valamit.]

SNAKE: Ő!

NAOMI: Az új FOXDIE fajta gyorsan szaporodik.

SNAKE: Mi van benne?

NAOMI: Nem tudom biztosan. El kell végeznem még néhány tesztet. Tessék, tedd
ezt el. 

[Naomi elővesz egy csomagnyi fecskendő az egyik szekrényből.]

NAOMI: Ugyanazt az anyagot tartalmazza, melyet a katonák nanogépei bocsátanak
ki a testükbe. Ez egy gyógyszer, mely elnyomja a nanogépek képességét, mellyel
az érzékeket irányítják. A testben lévő nanogépek meghibásodnak, amikor a
Rendszer megzavarja őket. Olyan reakciót vált ki a testedben, amitől az leáll.
Adj be magadnak egyet, ha rosszul vagy.

[Snake bedobja a cigijét a hamutartójába. El akarja venni a fecskendőket
Naomitól, de ő elhúzza azokat Snake kezétől.]

NAOMI: Erős, úgyhogy ne használd túl gyakran. Hacsak nem akarsz rokkanttá
válni. Egy rövid időre a pszichédnek is jót tesz. De ha túl gyakran használod,
csökkenni fog a hatása.

[Naomi odaadja a fecskendőket Snake-nek, majd odamegy egy vázához, melyben kék
rózsák vannak.]

NAOMI: Bolond voltam. Hagytam, hogy elmerüljek a nanogépeimben, és most azok
ejtettek csapdába.

SNAKE: Te magad mondtad, hogy nem engedhetjük, hogy a sors magához láncoljon
minket.

NAOMI: Nem szabadulhatok.

[Naomi kivesz egy szál virágot a vázából. Snake megfogja a vállát és maga felé
fordítja Naomit.]

SNAKE: Akkor majd én mindkettőnket megszabadítom. Hol van Liquid?

NAOMI: Még nem mondhatom meg. Nem, amíg nem szabadítasz meg.

[Naomi kiszabadítja magát Snake szorításából.]

SNAKE: Tudod egyáltalán?

NAOMI: Liquid tegnap éjjel elment.

SNAKE: Hova?

NAOMI: Ezek a feltételeim. Nem hagyhatom el ezt a helyet saját akaratomból.

SNAKE: Miről beszélsz?

NAOMI: Figyelnek engem.

[Snake körülnéz, majd miután nem lát senkit, követi Naomit, aki egy MRI
készülék mögött próbált elrejtőzni.]

NAOMI: Liquid módosította a tervét. A Rendszer eltávolításával csak azt érné
el, hogy a serege belülről omlana össze. Ezért inkább át akarja venni az
irányítást. Liquid célja, hogy eltérítse az SOP Rendszert. A segítségével
megalkotja a tökéletes katonákból álló végső hadsereget, és felkelést indít a
Hazafiak ellen. Az új tervének van egy neve. „A Hazafiak Fegyverei”.

SNAKE: A Hazafiak Fegyverei...

[Naominak megint fájdalma van, és a fejéhez kap. Egy vakító gránátot dobnak be
a szobába, és az erős fehér fény egy pillanatra megvakítja Snake-et. Naomi a
számítógépéhez rohan és elveszi a pendrive-ot, melyre a fájlt másolta. Két PMC
katona lép be és elkezdenek Snake-re lőni. Az egyik megfogja Naomi karját és
kirángatja a szobából.]

PMC KATONA: Ez a hely nem biztonságos! Jöjjön velünk!

[Az egyik katona még mindig lő Snake-re.]

PMC KATONA: Erre!

[Snake gyorsan utánuk rohan, de a folyosón két FROGS katona jelenik meg,
visszavonulásra kényszerítve Snake-et. Snake meghallja az ismerős nevetést,
majd a következő pillanatban megjelenik felette Laughing Octopus.]

SNAKE: OctoCamo...

OCTOPUS: Snake... A prédám. Hát nem vicces?

[Octopus arcán egy pillanatra megjelenik Snake arca.]

OCTOPUS: Gyerünk! Nevess, míg megteheted! Innen nem menekülsz! Nevesd halálra
magad!

[Két FROGS katona ugrik le a mennyezetről, és célra tartják a fegyvereiket.
Ekkor Octopus fekete füstöt bocsát ki, elvakítva Snake-et. Mire a füst
eloszlik, Octopus és a katonák is eltűnnek. Snake elintézi az összes FROGS
katonát. Mikor végzett velük, Octopus a nevét kiáltja.]

OCTOPUS: SNAKE!

[Snake óvatosan halad az épületben, keresi Octopus-t. Hirtelen a plafonról,
leesik mögötte Octopus.]

OCTOPUS: Micsoda ricsaj...

[Octopus, mint egy labda összegömbölyödik.]

OCTOPUS: Az emberek szenvednek... Az emberek megsérülnek... Az emberek
meghalnak...

[Octopus kiegyenesedik.]

OCTOPUS: Ez az egész olyan kibaszott hisztérikus! Nevess! Nevess velem!

[Snake megküzd Octopus-szal. Mikor legyőzi, a páncél és a maszk leválik a
testéről.]

OCTOPUS: Én egy polip vagyok. Egy nyolclábú szörnyeteg. Ezek a csápok... Nem
tudom őket irányítani. Az akaratuk... A csatatér akarata.

[Ahogy Octopus elkezd nevetni, hirtelen több liter fekete tintát hány ki.]

OCTOPUS: Vicces... Annyira vicces... Ez az egész annyira vicces. Nem... Ez nem
vicces.

[Octopus most megmutatja az arcát. Gyönyörű nő. Elindul Snake felé, és közben
elszakadnak a kötelékek, melyek a páncélhoz csatolták.]

OCTOPUS: Semmi sem vicces. Nem kellene nevetnem. Nem tudok. Igazság szerint
nem is nevetek. Egyáltalán nem nevetek.

[Octopus Snake felé nyúl, de az félrelöki. Octopus érzelmi állapota hirtelen
megváltozik. Úgy viselkedik, mintha elviselhetetlen félelmet érezne.]

OCTOPUS: Nem kellene nevetnem. Félek. Igazán félek.

[Térdre esik és Snake felé mászik.]

OCTOPUS: Sajnálom. Sajnálom. Annyira sajnálom, hogy nevettem. Sajnálom...

[Talpra áll.]

OCTOPUS: Többé nem nevetek. Nem tudok. Nem akarok.

[Miközben ezeket a szavakat mondja, aprókat nevet. Elindul Snake felé, aki
végül úgy dönt, hogy lelövi. Octopus továbbra is nevet, majd térdre esik, és
rendkívül furcsa jelenség zajlik le Snake előtt. Fehér rózsaszirmok jelennek
meg Octopus teste körül, aki magzati pozícióba gömbölyödik, miközben a teste
elszenesedik. Miután Snake megbizonyosodik benne, hogy meghalt, elindul kifelé
az épületből, de belebotlik Octopus maszkjába. Mikor elteszi a maszkot, hívja
Drebin.]

DREBIN: Hé, Snake! Jól nézel ki.

SNAKE: Drebin. Mit akarsz?

DREBIN: Ez elég barátságtalan volt, ember. És épp most akartam egy kicsit
mesélni a kedvenc vevőmnek a FaceCamo-ról.

SNAKE: FaceCamo?

DREBIN: Az a maszk, amit épp most vettél fel a Csápos páncéljából. Ugyanazt a
technológiát alkalmazza, mint az OctoCamo öltözeted. Ha együtt használod a
kettőt, eredményesebb lehetsz a rejtőzködésben. A helyedben én megtartanám.

SNAKE: Nem jó. Sem a mérete, sem a formája.

DREBIN: Elkel neki egy kis szabászat, mielőtt felvághatsz vele. Nem igazán
nekem való munka, de úgy hallottam van egy pajtásod, aki efféle dolgokra
szakosodott.

SNAKE: Valaki elvégezte a házi feladatát.

DREBIN: Hé, ez a munkám.

SNAKE: Ez az igazi oka annak, hogy beadtad nekem azokat a nanogépeket? Hogy
kémkedhess utánam?

DREBIN: Én inkább a „vevői adatkezelés” kifejezést részesítem előnyben.

SNAKE: Drebin...

DREBIN: Nyugi! Szigorúan bizalmasan kezelem. Nem osztom meg senkivel.

SNAKE: Akkor miért kevertél egy vírust a nanogépekhez?

DREBIN: Vírust?

SNAKE: Kimutattak egy bizonyos vírust a szervezetemben. Azt állítod, hogy nem
az általad beadott nanogépek között volt?

DREBIN: Figyelj, te is tudod jól, hogy mások is megtehették ezt veled. És
mellesleg, mi hasznom származna abból, ha megfertőznélek? Jobb nekem, ha
odakinn vagy és seggeket rugdalsz a csatatéren. Figyeltelek, Snake. Igazi
remekmű vagy. Soha nem gondoltam volna, hogy találkozom olyan emberrel, aki
segítség nélkül legyőzi Laughing Octopus-t. Egyfolytában csak nevetett.
Szerinted miért?

SNAKE: Történt valami a múltjában?

DREBIN: Eltaláltad. Egy skandináv faluban élt. Egy kis tengerparti
falucskában, melyet a helyiek az Ördög Falvának neveztek. Azonban a hely nem
az ördögökről volt nevezetes. Hanem a polipokról. Ez volt az egyike a kevés
olyan helynek Európában, ahol szokásszerűen fogyasztottak polipot. De ez most
mindegy. Volt egy őrült kultusz, akik valamilyen oknál fogva szenvedélyesen
gyűlölték a falut. Tizenéves korában a helyzet rosszra fordult. Azok az
őrültek hozzájutottak néhány fegyverhez, és megtámadták a falut. Egyetlen
éjszaka alatt, az ő kis álmos halászfaluja háborús zónává vált. Összeterelték
a falusiakat, és egyenként kivégezték őket. Kivéve azt a lányt. Számára valami
mást terveztek ki. Valamit, ami sokkal rosszabb a halálnál. Az Ördög
Gyermekének nevezték, és olyan dologra kényszerítették, melyet magától Lucifer
ivadékától várnál. Miután kényszerítették, hogy megkínozza a családját és a
barátait, kényszerítették, hogy megölje őket. Egész idő alatt kényszerítették,
hogy nevessen, üvöltsön, mint valami démon. Mintha élvezné. Mit tehetett
volna? Nemet mondd? Őt is megölték volna. Így hagyta, hogy a félelem
irányítsa, és pontosan azt tette, amit mondtak neki. Lemészárolta azokat,
akiket szeretett, és közben nevetett. És miközben a vérükben fürdött, az
sötétvörösből koromfeketévé vált. Számára olyan volt, mint a polip tintája. Az
élmény mélyen megsebezte. Azóta nem hagyta abba a nevetést. Csakhogy az nem is
volt igazán nevetés.

SNAKE: Miért mondod ezt el nekem? Azt várod, hogy megsajnáljam?

DREBIN: Dehogy! Tudom, hogy annak a te világodban nincs helye. És mellesleg,
ez egy háború. Igaz? Azonban egy bizonyos tekintetben, azt hiszem helyesen
cselekedtél.

SNAKE: Milyen tekintetben?

DREBIN: Az ellened való harc megtisztította az elméjét. Jól van, elég a
tereferéből. Más szörnyetegek is várnak még rád. Légy óvatos.

[Snake elhagyja az épületet. Odakinn egy pillanatra rátör a roham, amit a
Közel-Keleten már tapasztalt, de ezúttal hamar elmúlik. Snake egy ösvényre
bukkan, amely egy erdőn át vezet. Elkezdi vizsgálgatni a lábnyomokat, és
felfedezi Naomi cipőjének a nyomát. A késével leméri a lábnyomok távolságát.
Ekkor hívja Raiden.]

RAIDEN: Snake, szem elől tévesztetted a célpontot? Ha valami mozog, az nyomot
hagy maga mögött. Keresd és kövesd Naomi nyomait.

SNAKE: Én nem vagyok olyan, mint Big Boss. A nyomkövetés nem az erősségem. Te
mikor lettél ilyen jó belőle?

RAIDEN: Miután megmentettem Sunny-t, csak sodródtam a világban. Alaszkában egy
törzsi öreg megtanított nekem néhány felderítő technikát.

SNAKE: Sodródtál? Soha nem mentél vissza Rose-hoz?

RAIDEN: Rose? Ő nem létezik. Nem. Rose és én különböző világokban és különböző
időkben élünk. Az ő világában nincs helye olyan valakinek, mint én. Az én
helyem itt van, a csatatéren. A felderítés a vadászat elvein alapszik. Két
alapelem van: tudatosság és nyomkövetés.

SNAKE: Tudatosság?

RAIDEN: A tudatosság egy nyom megtalálására utal, azáltal, hogy gondosan
megfigyeled a környezetedet. A nyomkövetés a nyom követésére utal. /*Tracking
means to follow that trail. Magyarul hülyén hangzik, de ezt jelenti.*/ A
célpontod nyomai lehetnek lábnyomok, egy letört faág, letaposott fű. Érezned
kell a jeleket azzal, hogy minden érzékedet használod. Hallás, szaglás,
tapintás, szélirány. Figyeld, hogyan mozognak az állatok. Figyelj a szokatlan
madárhangokra. Ezek a jelek arra utalhatnak, hogy a közelben valaki megzavarja
a környezetet.

SNAKE: Tisztára úgy beszélsz, mint egy nindzsa.

RAIDEN: Pontosan. A nindzsák a végső felderítők. Ha az ellenséged egy képzett
felderítő, ő is ugyanezeket fogja tenni. Lehetsz te a vadász, de ugyanakkor te
rád is vadásznak. Hogy elkerüld a lelepleződést, mozogj lassan, lépésről
lépésre. Ne kavard fel magad körül a levegőt. Próbálj annyira kevés zajt
csapni, amennyire csak lehetséges. A követőid is ugyanezt fogják tenni.
Megpróbálnak hang nélkül utánad lopakodni. Ha a puszta szemeddel nem tudod
kivenni a nyomokat, kapcsold a Solid Eye-t infravörös módba. Úgy könnyen
észreveheted Naomi lábnyomait, és a lesben álló ellenséget.

SNAKE: Állítsam a Solid Eye-t infravörösre. Értem.

RAIDEN: De a hang, amit használat közben kiad, elárulhatja a helyzetedet.
Úgyhogy ne hagyd sokáig bekapcsolva.

SNAKE: Jól van.

RAIDEN: Hallgass a szívedre. Bízz az érzékeidben, amennyire csak tudsz. És
akkor megtalálod Naomi nyomát.

SNAKE: Teszek egy próbát.

[Snake a nyomokat követve egy kis helikopter leszállópályára jut. Snake
észreveszi Naomit, akit Vamp és pár PMC katona kísér egy helikopter felé.
Snake elbújik egy kisebb épület mögött.]

SNAKE: Otacon, ez Vamp. Biztos vagyok benne.

OTACON: Igen... Elviszik Naomit.

[Snake a gépfegyverével gondosan célba veszi Vampet. Vamp telefonon beszél
Liquiddel, és a fejével int Naominak, hogy szálljon be a helikopterbe.]

LIQUID: Csináljátok most, mielőtt megint megzavarnak.

VAMP: Nem tudhatjuk mi fog történni. Emlékezz csak legutóbb...

LIQUID: Hajlandó vagyok áldozatokat hozni.

VAMP: Ahogy óhajtod. Nem sokára elkezdjük.

[Snake gondosan céloz, és pontosan a homloka közepén találja el Vampet. Vamp a
lövéstől megpördül, és fél térdre esik. A kezéből kiesik a telefon, de még a
levegőben elkapja. Snake döbbenten látja, hogy Vamp még mindig él. A PMC
katonák tüzet nyitnak rá. Vamp térdre ereszkedik, és beleszól a telefonba.]

VAMP: Megkaptuk az engedélyt. Kezdjétek. Az ő vérét fogjuk használni. A dolog
heves lehet. Védjétek magatokat.

[Vamp hátraszól a helikopterben ülő két PMC katonának.]

VAMP: Lőjétek be magatokat. Én most szundítok egyet.

[Vamp hanyatt esik és elveszti az eszméletét. Ekkor a PMC katonák ugyanúgy
megőrülnek, mint korábban a Közel-Keleten a többiek. Snake-re is ugyanúgy hat
a dolog, mint korábban. Térdre esik. Naomi a helikopterről kiabál Snake-nek.]

NAOMI: Snake! A fecskendő! Snake!

[Snake bead magának egy adagot abból a szerből, amit Naomi adott neki. Eközben
a helikopteren Naomi is ugyanígy tesz. Ekkor Gekko-k érkeznek a helyszínre.

NAOMI: Nem működik... Az érzelmi irányítás még nem elég stabil.

[Snake a szertől magához tér, és tüzet nyit a Gekko-kra.]

NAOMI: Snake!

[Ekkor megjelenik egy páncélautó és megáll pontosan a helikopter alatt. Egy
ismerős majom integet Naominak. Naomi leugrik a páncélautó tetejére. Ezután az
autó Snake mellé hajt. Eközben a helikopteren magához tér Vamp. A fejsérülése
pillanatok alatt begyógyul. Drebin felnyitja a páncélautó ajtaját.]

DREBIN: Elvigyelek?

SNAKE: Drebin!

DREBIN: Szállj már be!

[A páncélautó tetején lévő gépfegyver a Gekko-kat lövi. Naomi még mindig az
autó tetején van.]

NAOMI: Snake!

SNAKE: Naomi! Ugorj!

[Naomi leugrik, és földet éréskor elesik. Snake felsegíti.]

SNAKE: Tudsz járni?

[Beszállnak a páncélautóba a hátsó ajtón keresztül.]

DREBIN: Kapaszkodjatok! Ez döcögős lesz!

[Drebin áttöri a területet körülvevő kerítést, és elhajt. Odabenn a majom
barátságosan megkínálja Naomit innivalóval, aki zavartan elfogadja.]

NAOMI: Rendben... Köszönöm.

[Naomi iszik, és aprót böffent. Ez szemmel láthatóan nagyon tetszik a
majomnak. Miután elhajtottak, a leszállópályán a katonák abbahagyják az
őrjöngést, de még mindig furcsán viselkednek. Az utóhatások még tartanak.
Snake kimászik az autó tetejére, és onnan lövi a katonákat és a Gekko-kat,
miközben Drebin megpróbálja lerázni őket. Végül egy városba érnek be. Hirtelen
az egyik Gekko pont az autó elé ugrik, mire Drebin félrerántja a kormányt, és
felborulnak. Snake segít Naominak kiszállni az autóból.]

SNAKE: Gyerünk, Naomi, maradj velem.

[Drebin is kiszáll a járműből. Elővesz egy szódát és iszik belőle.]

SNAKE: Állj fel.

[Mikor Drebin meglátja Snake-et, Naomit és a majmot kéz a kézben, egy fénykép
jut eszébe az 51-es körzetbeli UFO landolásról, és kineveti őket.]

SNAKE: Jól vagy?

NAOMI: Igen.

DREBIN: A francba!

[Snake odamegy Drebinhez, és ő is meglátja azt a rengeteg Gekko-t az utcán. A
figyelme ekkor egy rejtélyes figurára irányul, aki fekete kabátban, kezében
karddal az egyik épület tetején áll.]

SNAKE: Raiden.

[Raiden felemeli a kardját, ezzel jelezve Snake-nek, hogy ne avatkozzon közbe.
Leugrik az utcára és magára vonja a Gekko-k figyelmét. Drebin Snake-hez és
Naomihoz fordul.]

DREBIN: Gyerünk! Tűnjetek innen!

SNAKE: Tudsz mozogni?

[Naomi nehézkesen jár, mert az ugrásnál kificamodott a bokája. Eltépi a
szoknyáját és leveszi a cipőjét, hogy könnyebben mozoghasson.]

NAOMI: Igen. Menjünk!

DREBIN: Itt jönnek!

[Drebin még iszik egy kortyot a szódából, a maradékot pedig a majomnak adja. Ő
is iszik belőle, majd egyszerre büfögnek. Ezután végignézik a káprázatos
műsorszámot, melyet Raiden szolgáltat. Egy perc alatt elintézi a Gekko-kat. A
végén elteszi a kardját, és deaktiválja a vizorjait.]

RAIDEN: Snake... Most rajtam a sor, hogy megvédjelek.

[Még több Gekko jelenik meg, és körbeveszik Raident. Drebin visszaszáll a
páncélautóba, és bekapcsolja az OctoCamo álcázást. Egy Gekko pont arra néz, de
nem vesz tudomást az autóról. Odafenn megjelenik egy helikopter, és Otacon a
codec-en leszól Snake-nek.]

OTACON: Snake, a piactéren teszem le a helikoptert. Siess!

SNAKE: Naomi, menj előre.

[Snake lemaradva követi Naomit keresztül a piactéren, melyet ellepnek a
Gekko-k. Naomi eléri a helikoptert. A pilótafülkében ott ül Otacon.]

OTACON: Sajnálom! Most eléggé elfoglalt vagyok.

[Naominak fáj a lába, és egyedül nem tud beszállni a helikopterbe, de a Mk.II
a segítségére siet.]

NAOMI: Köszönöm!

[Mikor beszáll a helikopterbe, találkozik a tekintetük, és végre megérkezik
Snake.]

OTACON: Ne felejtsd el a Mk.II-t!

[Snake felveszi a Mk.II-t, és odaadja Naominak.]

SNAKE: Naomi, vigyázz erre.

NAOMI: Rendben.

[Snake beszáll a helikopterbe.]

SNAKE: Otacon, tűnjünk innen!

OTACON: Hol van Raiden?

[Snake a távolba mutat.]

SNAKE: Még harcol.

[Otacon felé repül, és közben észreveszik, hogy Vamp a Gekko-k gyűrűjében
Raiden felé tart, akit egyszerre négy Gekko tart mozdulatlanul.]

NAOMI: Vamp!

SNAKE: Raiden!

[Vamp megérkezik Raidenhez, és ledobja magáról a kabátját. Lassan előhúzza a
kését, és lenyalja a pengéjét.]

VAMP: Útjaink újra keresztezik egymást.

[Snake a helikopteren elővesz egy távcsöves puskát. Vamp tövig szúrja a kést
Raidenbe, majd miután kihúzza, lenyalja róla a fehér színű vért. Ezután
végigkarcolja Raiden mellkasán a páncélzatot, majd újra megszúrja. Raiden alig
mutatja fájdalom jelét.]

VAMP: Te is halhatatlan vagy?

RAIDEN: Nem. Én csupán nem félek a haláltól.

[Ekkor Snake kilövi az egyik kábelt, amellyel a Gekko-k fogva tartották
Raident. Raiden előrántja a kardját, majd szemkápráztató mozdulatokkal
kiszabadítja magát a megmaradt kötelékeiből. Raiden és Vamp között
elképesztően látványos, gyors csata bontakozik ki, melynek végén mindketten
leszúrják egymást.]

VAMP: Igen... Te lehetsz az, aki végre képes lesz végezni velem?

[Kirántják egymás testéből a pengéiket, és eltávolodnak egymástól. Vamp
lenyalja a vért a késéről, és visszateszi azt a tokjába. Ezután eszméletlenül
összeesik. Raiden elteszi a kardját. Ekkor még több Gekko érezik a helyszínre.
Észreveszi a magasban a helikoptert, és egy Gekko fejéről felugrik egy
háztetőre, onnan pedig a helikopterre. Snake segít neki bemászni.]

SNAKE: Raiden! Jól vagy?

RAIDEN: Jól.

[Raiden ekkor rengeteg vért köhög fel.]

SNAKE: Raiden!

NAOMI: Te...

[Odalenn az utcán Vamp talpra áll, és a füléhez emeli a mobilját.]

VAMP: Főnök, a lány elment. Biztos vagy a dolgodban?

LIQUID: Ez az egész része a tervnek.

VAMP: A teszt sikertelen volt. Még az ő kódja sem felelt meg.

LIQUID: Ettől tartottam. Nem elég tiszta. A teljesre szükségünk van.

VAMP: A bevetett PMC-k agykárosodást szenvedtek. Nem maradt egyetlen
hasznosítható sem. Az egyetlen megmaradt lehetőségünk az eredeti megszerzése.

LIQUID: Tudom. Már csak idő kérdése. A lehető leggyorsabban keressük a
rejtekhelyüket. Rád is szükségem van itt, Vamp.

[Vamp leteszi a telefont. A kezén még mindig van Raiden véréből. Az ujjaival
letörli, majd a vért lenyalja az ujjairól. A helikopteren Naomi a kabátjával
próbálja itatni Raiden vérét, akinek görcsös rohama van.]

NAOMI: Tarts ki!

OTACON: Vamp... Ez biztosan halhatatlan.

NAOMI: Nem. Egyáltalán nem halhatatlan. Az én elgondolásaimnak köszönhetően
lett ilyen a teste.

OTACON: Tessék?

SNAKE: Ez meg mit jelentsen?

NAOMI: A testében lévő nanogépeknek köszönhetően a sérülései rendkívüli
gyorsasággal lezárulnak, és gyógyulnak. Valaki elővette azt az alap nanogép
technológiát, melyet én fejlesztettem ki, és tökéletesítette. Egy bizonyos
értelemben, én vagyok a felelős Vampért. Ő az én egyik bűnöm.

SNAKE: A te testedben is ugyanazok a nanogépek vannak?

NAOMI: Egy szörnyeteget hoztam erre a világra. És magam is az vagyok.

[Raiden megint vért köhög.]

NAOMI: Fogd le!

[Snake segít Naominak lefogni a rángatózó Raident.]

NAOMI: Túl sok vért veszít.

SNAKE: Tudsz rajta segíteni?

NAOMI: Nem tudom. Vérátömlesztésre van szüksége. Méghozzá mesterséges vérre.

RAIDEN: Snake...

SNAKE: Raiden!

RAIDEN: Európa... Találkoznod kell Big Mama-val.

[Raiden visszahanyatlik az ülésre.]


3. THIRD SUN (THS)
------------------

[Később a Nomádon Sunny ismét tojást süt, és közben dúdol. A második tojásból,
amit feltör két tojássárgája esik ki.]

SUNNY: Argon... Bór... Szilícium és Neon... Erbium... Fermium... Plutónium...
Klór... Fluor... Gallium és xenon... Tallium... Stroncium...

[Miközben dúdol, Naomi odamegy hozzá.]

NAOMI: A trükk az, hogy le kell fedni.

[Sunny-t váratlanul érte Naomi közeledése. Abbahagyja a dúdolást, és
mozdulatlanná dermed. Naomi ráteszi a fedőt a serpenyőre.]

NAOMI: Most hagyd egy percig főni. Szeretsz főzni, ugye? Jó neked.

[Sunny szégyellősen lefelé néz.]

SUNNY: Ez az én Sunny-side-up /*Jelentése: A napos oldalával felfelé.*/
jövendölésem. Ha jól sikerül, az azt jelenti, hogy valami jó fog történni.

NAOMI: Akkor ezért veszed komolyan a dolgot.

[Sunny a tűzhelyről levesz egy GA-KO kacsás stopperórát, és beállítja egy
percre.]

NAOMI: De a jó főzés titka az, hogy mindig tartsd észben, hogy ki fogja
megenni, amit főztél.

[Naomi észrevesz egy fényképet a falon, melyen Olga Gurlukovich van.]

NAOMI: Ő az anyukád?

SUNNY: Igen.

NAOMI: Igazán gyönyörű.

SUNNY: Aha...

[Sunny még mindig lefelé néz.]

NAOMI: Az a dallam, amit dúdoltál, a periódusos rendszerből volt, ugye?

[Naomi megköszörüli a torkát és elkezdi hadarni:]

NAOMI: Tórium, protaktínium, urán, neptúnium, plutónium, amerícium...

[Miközben Naomi hadarja az elemeket, Sunny meglepetten felnéz rá. Naomi az
amerícium után elakad.]

NAOMI: Amerícium...

SUNNY & NAOMI: Kűrium!

NAOMI: Kűrium.

SUNNY: Kűrium.

NAOMI: Ez az! Kűrium!

[Naomi és Sunny nevetnek. Sunny észreveszi, hogy egy kék rózsa van Naomi felső
zsebébe tűzve, és elkezdi bámulni.]

NAOMI: Óh, ez? Szabad?

[Naomi kiveszi a rózsát a zsebéből és közelebb lép Sunny-hoz. Óvatosan
beletűzi a rózsát Sunny hajába.]

NAOMI: Így ni.

[Naomi a tűzhely feletti tükör felé fordítja Sunny-t.]

NAOMI: Látod, Sunny? Nekünk, lányoknak mindig jól kell kinéznünk.

[Sunny arca elkomorul.]

SUNNY: A neve Olga volt.

NAOMI: Tessék?

SUNNY: Az anyukám.

NAOMI: Óh... Értem...

[Ekkor a serpenyő hangosan elkezd sercegni.]

NAOMI: Oda fog égni.

[Sunny leveszi a fedőt, és elővesz egy spatulát. Naomi megfogja a kezét, és
segít neki kitenni a tányérra a tojást.]

NAOMI: Várj. És... Tessék. Kész!

SUNNY: Köszönöm.

NAOMI: Nincs mit. Nagyszerű munkát végeztünk.

[Ekkor megszólal a GA-KO stopper, és ezen nagyot nevetnek. Később Naomi,
Otacon és Sunny az alsó szinten vannak, mindannyian számítógépen dolgoznak.
Eközben Snake odafenn van a konyhában, és a páraelszívónál cigizik.]

NAOMI: Dr. Emmerich... Liquid Kelet-Európában van. Big Boss tetemét akarja.

OTACON: Tessék? Miért?

[Otacon odamegy Naomihoz.]

NAOMI: Ez az utolsó kulcs, amire szüksége van ahhoz, hogy beléphessen az
SOP-be. A kulcs a Rendszerhez Big Boss genetikai kódja és a biometrikus
adatai. Ezek nélkül nem lehet belépni.

OTACON: Várjon. Akkor mit csinált egész eddig Liquid?

NAOMI: Teszteket végzett el. Két tesztet... Az első során, a Liquid DNS
chipjében található genetikai kódot használta. A második próbálkozás során, a
Snake véréből szerzett DNS kódot és biometrikus adatot használta fel.

[Snake odafentről mindent hall, és lekiabál.]

SNAKE: Mi szükség az eredetire, ha egy helyettesítő is ugyanúgy megteszi?

NAOMI: Sem a te genetikai mintázatod, sem Liquid genetikai mintázata nem
egyezik meg száz százalékosan Big Boss-éval.

[Snake elkezd köhögni.]

SNAKE: Hogy érted, hogy nem egyezünk meg?

[Naomi ráteszi a kezét Otacon kezére. Otacon lassan, felemeli a kezét, és
látszik rajta, hogy zavarba jött. Naomi megnyit egy képet a monitoron, és a
hangját lehalkítva szólal meg.]

NAOMI: Dr. Emmerich. Tudományos nyelven szólva, a klónozási eljárás során
jeleket helyeznek el. A mitokondriális DNS keveréke a petesejtben... A
szándékosan megváltoztatott terminátor...

[Ekkor megjelenik mögöttük Snake. Köhint, és kérdőn néz rájuk. Naomi ekkor
hangosabban kezd beszélni.]

NAOMI: Terminátor gének... Tudományos nyelven szólva. Te és Liquid a lehető
legjobban hasonlítotok Big Boss-ra. De mégis különböztök.

OTACON: Különböznek?

NAOMI: Igen.

SNAKE: Szóval erről beszélt Liquid?

[Snake-nek eszébe jutnak Liquid szavai.]

LIQUID: Végül mégsem vagyunk apánk másolatai!

NAOMI: Ezért alkották meg Solidus-t.

SNAKE: De Solidus halott.

NAOMI: Figyelj jól, Snake. Most következik a legfontosabb rész... Az MI, amely
a Rendszert irányítja, egy rendkívül agresszív és fejlett IDS-t alkalmaz.

[Naomi újabb információt nyit meg a monitoron.]

NAOMI: Egy különleges kód segítségével figyel minden adatot és parancsot, mely
a hálózatban kering. Minden adat, amely nem felel meg ennek a kódnak, idegen
objektumnak minősül, és törlődik. Mint a fehérvérsejtek által elpusztított
vírusok. A hitelesítő program, amit ez az IDS használ, egy genetikai azonosító
programon alapul. Egy olyanon, melyet a FOXDIE számára segítettem
kifejleszteni. Úgy van beállítva, hogy a parancsok csak akkor működjenek
megfelelően, ha a kulcs tökéletesen megegyezik. Azonban, ha az IDS azt
gyanítja, hogy valaki megpróbál betörni a Rendszerbe, azt a genetikai kódot
egy feketelistára teszi. Ezután ezzel a kóddal soha többé nem lehet bejutni a
Rendszerbe. Így ha egy helyettesítőt akarsz használni, akkor minden egyes
próbálkozáshoz egy új genetikai belépési kódot kell találnod.

SNAKE: Szóval amikor Liquid a Közel-Keleten és Dél-Amerikában belépett a
Rendszerbe, az csak egy teszt volt.

OTACON: Ezt nem hiszem el. Snake-nek és Big Boss-nak nem ugyanaz a genetikai
kódja?

[Naomi megfogja Otacon kezét.]

NAOMI: Az igazat megvallva, Snake és Liquid sem egyformák.

[Naomi Snake-re néz.]

NAOMI: Ezért hatott a FOXDIE csak Liquidre Shadow Moses-en. És ezért kímélt
meg téged. Tehát összefoglalva, ha Liquid Big Boss genetikai kódját, azaz az
eredetit használja, akkor a Rendszer teljes mértékben az irányítása alatt áll
majd.

SNAKE: Várj csak. Azt hittem, hogy a kód önmagában nem elég. A biometrikus
adatokra is szükség van, nem?

OTACON: Így igaz! És Big Boss már halott.

NAOMI: Nem. Életben van.

[Snake és Otacon döbbent némasággal néznek egymásra, majd Naomira.]

SNAKE: Big Boss életben van?

NAOMI: A teste igen. Vagyis inkább... A sejtjei.

SNAKE: Az képtelenség!

[Snake odamegy Raidenhez, aki eszméletlenül fekszik egy ágyon.]

NAOMI: Big Boss jelenleg egy biomort... Egy agy-halott test, melyet egy
laborban tartanak életben.

[Naomi feláll, és a nagy képernyőhöz megy, melyen egy világtérkép van, Snake
pedig a szoba túloldalán leül Raiden ágya mellé.]

NAOMI: Liquid már Európában van, és Big Boss testét keresi. A kezdetektől
fogva tudta, hogy a dél-amerikai kísérlete nem fog sikerrel járni.

[Snake elővesz egy cigit.]

SNAKE: Európa, mi?

NAOMI: Ha Liquid megszerzi a testet, akkor megteheti a végső lépést.

SNAKE: Átveszi a teljes irányítást a Rendszer felett.

NAOMI: Pontosan. Hacsak nem tudjuk még előtte megállítani.

[Raidennek fájdalmai vannak. Naomi odamegy hozzá. A testvérére, Frank Jaegerre
emlékezteti Raiden.]

SUNNY: Hal bácsi, megtaláltam!

[Otacon odamegy Sunny-hoz, aki a nagyszámítógépnél ül.]

OTACON: Ez az!

[Otacon megsimogatja Sunny fejét. Snake odamegy hozzájuk.]

SNAKE: Ezt honnan szereztétek?

OTACON: AT Security... A Hazafiak.

NAOMI: Nem hiszem el, hogy ez az egész még mindig folytatódik.

[Otacon odamegy Naomihoz. Mikor Snake odanéz rájuk, Sunny kihasználja a
figyelmetlenségét, és kikapja a szájából a cigit.]

OTACON: A hadigazdaság felszítja a K+F versenyt.

[Snake úgy tesz, mintha nagyon érdekelné, amit Sunny talált, és a monitort
bámulja. Mikor Sunny is odanéz, visszalopja a cigijét, és megveregeti Sunny
vállát.]

OTACON: És erről nem csak a PMC-k tehetnek. Minden vállalat, amely
kapcsolatban áll a hadiiparral, kezdi elveszíteni a moralitásérzékét. És mi,
tudósok végezzük el helyettük a piszkos munkát, anélkül, hogy észrevennénk.

SUNNY: Segíthetünk Jack-en?

OTACON: Nem tudom.

[Otacon és Sunny Snake-re néznek, aki a fejét rázza. Sunny nagyon
elszomorodik. Naomi odamegy hozzá.]

NAOMI: Sunny! Szabad?

[Sunny feláll, és Naomi leül a helyére. Naomi gyorsan pötyög a billentyűzeten,
miközben Sunny lenyűgözve nézi. Naomi végül megtalálja, amit keresett.]

NAOMI: Ez így nem jó. Itt semmit nem tehetünk.

SUNNY: Ezt hogy érted?

NAOMI: Ezt nézd meg.

[Naomi feláll, és Sunny visszaül a helyére.]

NAOMI: Mesterséges-vérdialízisre van szüksége. Itt nincs meg hozzá a szükséges
felszerelés.

SUNNY: Dialízis?

NAOMI: A sebeit is fontos lenne ellátni. De ilyen körülmények között nem bírja
már sokáig.

SUNNY: Dialízis... Nem azt csinálja a vese is?

NAOMI: De igen. Raiden vére egy régebbi típusú mesterséges vér, melyet a
hadsereg használt. Fehér vérnek nevezik. Egy idő után a vért dializálni kell.
Át kell szűrni. Jelenleg autotoxémiás állapotban van.

[Mindketten Raidenre néznek. Sunny visszafordul a számítógéphez, és elkezd
további információk után kutatni. A háta mögött Naomi és Otacon egymásra
néznek. Ekkor megszólal Raiden. A szája nem mozog, csupán egy gép generálja a
hangot.]

RAIDEN: Ott van... Európában...

[Naomi odamegy Raidenhez.]

NAOMI: Mit akarsz mondani?

RAIDEN: Kelet-Európa. Ott van olyan felszerelésük, amellyel meggyógyíthatnak.

SNAKE: Hol? Ugyanott, ahol Liquid van?

RAIDEN: Dr. Madnar. /*A Metal Gear Database-ből kiderül, hogy ez a bizonyos
Dr. Madnar ugyanaz a Dr. Madnar, akivel Snake-nek már volt dolga.*/
Megmentette az életem.

[Raiden megpróbál felülni, de újra elveszti az eszméletét.]

NAOMI: Dr. Madnar... Már hallottam róla.

OTACON: Egy világhírű kibernetikai szakértő. Azonban törvényen kívüli.

NAOMI: Akkor szerencsénk van. Ezt eldöntöttük. Európába kell mennünk. Minél
hamarabb odaérünk, annál jobb.

[Naomi megfogja Otacon kezét, és a szoba másik végébe vonszolja.]

OTACON: Felhívom Campbellt, és megkérem, hogy szerezzen nekünk leszállási
engedélyt.

[Snake elindul a lépcsőn a konyhába.]

OTACON: Snake, hova mész?

SNAKE: Nos, nem sokára úgyis mérget fogok köpködni. Mit árthat még egy cigi?

[Sunny gyorsan feláll, és kikapja a cigit Snake kezéből.]

SUNNY: Ez egy nem dohányzó járat!

[Sunny a falon lévő „Tilos a dohányzás!” feliratra mutat.]

[Éjszaka Snake az alsó szinten, egy priccsen fekszik. Nem alszik, csak pihen.
Sunny, fejét az asztalra hajtva a monitor előtt alszik. A monitoron egy
fénykép van Olgáról. Otacon a számítógépén dolgozik, a szoba túlsó felében
pedig Naomi a falnál áll. A nyakában egy medál-szerűség lóg, amiből egy kis
pendrive-ot vesz ki. Elindul Otacon felé, de a szoba közepén megáll, és ránéz
Raidenre, Snake-re, aki háttal van nekik, majd Sunny-ra. Odamegy Sunny-hoz, és
ráteríti a kabátját. Ezután odamegy Otaconhoz, és rátámaszkodik a vállára. A
képernyőn egy ismerős lány képe van.]

NAOMI: Ő ki?

OTACON: Óh, ő? Ő a húgom.

NAOMI: Tényleg? Nem is tudtam, hogy van húga. Egy pillanatra azt hittem, hogy
a barátnője.

OTACON: Nem! Nekem nincs... Emma briliáns programozó volt. Ő írta a
féregvírust, amely elpusztította az Arsenal Gear MI-t. De... Vamp megölte.

[Naomi távolabb megy Otacontól.]

NAOMI: Sajnálom.

OTACON: Ne! Nem kell sajnálkoznia semmiért. És nekem sem. Én régebben egy
anime otaku voltam.

NAOMI: Óh! Akkor innen jön az „Otacon”.

OTACON: Engem mindig elbűvöltek a sci-fi rajzfilmek. Ezért kerültem
kapcsolatba az ilyen típusú munkával. Kár, hogy a valóság nem volt annyira
egyszerű. Soha nem gondoltam volna, hogy a tudomány... A saját kutatásaim...
Olyan sok bajt okozhatnak.

[Otacon feláll, és ráteszi a kezét az asztalon lévő kicsinyített Metal Gear
REX modellre.]

OTACON: Mármint, nem mintha mi tudósok sátánisták lennénk, vagy ilyesmi. De
még ha a legjobb szándékok is vezérelnek minket, mások akkor is kihasználnak
minket gonosz dolgokra.

NAOMI: Dr. Emmerich... Én...

[Naomi elkezd közeledni felé, de Otacon hirtelen leül és az asztalon lévő
Mk.II-ra néz.]

OTACON: Látja ezt? Sunny segített a megalkotásában.

NAOMI: Tényleg? Sunny segített megépíteni ezt?

[Naomi közelebbről is szemügyre veszi a Mk.II-t.]

OTACON: Szigorúan titkos dokumentumok, és szabadalmak alapján készítettük,
melyeket intranetekről és kutató laboroktól szereztünk meg. Az igazat
megvallva, az ilyen dolgokban szerintem ő jobb, mint én.

[Naomi ránéz Sunny-ra.]

NAOMI: De hisz még csak gyerek.

OTACON: Feltörte az üzenete védelmét.

NAOMI: Azt feltételeztem, hogy maga volt.

[Otacon feláll, és közelebb megy Sunny-hoz. Naomi titokban ránéz a kis
pendrive-ra, melyet a markában szorongat.]

OTACON: Sunny-t közvetlenül a születése után elvitték a Hazafiak. Soha nem
találkozott a szüleivel. Az egész gyermekkorát a hálózaton belül töltötte.

[Naomi Otacon mellé áll, és mindketten Sunny-t nézik.]

NAOMI: Ezért vannak beszédproblémái.

OTACON: Az otthona a számítógépben van. A külvilágot csak belülről látja.
Mindig odabenn van. Keresi önmagát. Keresi a családját. Megpróbálja
kideríteni, hogy ki ő... És, hogy hová tart.

NAOMI: Keresi önmagát... és a családját...

[Naomit valószínűleg önmagára emlékezteti Sunny, hiszen ő is azért lett
genetikus, mert a múltját és a családját kutatta.]

OTACON: Azt hiszi, hogy válaszokat találhat egy gépben, mely a világhoz van
csatlakoztatva. Minden napját a hálózatban tölti, és kutat. Sunny számára ez
jelenti az otthont.

NAOMI: Nem. Ennek nem így kellene lennie.

OTACON: Tessék?

NAOMI: Ideje kiengedni őt a szabadba.

[Snake erre felkapja a fejét, de nem szakítja félbe a beszélgetést. Otacon
leveszi a szemüvegét.]

OTACON: Ezt meg hogy érti?

NAOMI: Szinte még meg sem született. Még mindig az anyaméhben van. Valódi
életet kell élnie.

OTACON: De... Sunny soha nem mutatott érdeklődést aziránt, hogy elhagyja a
Nomádot. /*Emlékeztek mit mondott Olga, mikor legelőször Snake-kel
találkozott? Nomádnak nevezte önmagát. És Naomi most azt mondta, hogy még
mindig az anyaméhben van... A Nomád belsejében...*/ Őszintén szólva, félnék őt
kiengedni a külvilágba.

[Naomi hátat fordít Otaconnak, és a tenyerében lévő pendrive-ra néz.]

NAOMI: Van egy olyan érzésem, hogy megállná a helyét.

OTACON: Maga szerint tényleg helyes lenne, ha kimenne?

NAOMI: Nem így értettem... Szerintem jól bánik a tudományokkal.

OTACON: Elnézést. Folytassa.

NAOMI: Tessék?

OTACON: Szeretett volna mondani valamit.

NAOMI: Óh... Igen... Nem bánná, ha segítenék Sunny-nak a főzésben?

[Miközben ezt mondja a pendrive-ot a háta mögé dugja.]

OTACON: Természetesen nem. Csak nyugodtan. De a hadi élelmiszereken kívül csak
tojás van a fedélzeten.

[Otacon vissza akarja tenni a szemüvegét, de Naomi megfogja a karját.]

NAOMI: Ne! Ne vegye fel. Így nagyon jóképű.

[Otacon meglepetten néz Naomira.]

OTACON: Úgy gondolja?

[Otacon és Naomi egymás szemébe néznek, és már épp megtörténne a csók, amikor
a számítógép elkezd csipogni. Otacon megnézi, és Naomi kihasználva a helyzetet
visszailleszti a pendrive-ot a medálba.]

NAOMI: Dr. Emmerich?

OTACON: Igen?

NAOMI: Lehet odabenn aludni?

[Naomi a helikopterre mutat.]

OTACON: Tessék?

NAOMI: Nos, Dr. Emmerich... Tudom, hogy néha könnyű megfeledkezni róla, de nő
vagyok... Érti. Sajnálom. Tudom, hogy önző dolog, de szeretnék egyedül lenni
egy ideig.

OTACON: Igen, értem. Mutatom az utat.

NAOMI: Köszönöm.

[Naomi Otacon nyomában elindul a helikopter felé. Észreveszi, hogy Snake nézi
őket, de a következő pillanatban Snake már a fal felé fordul. Sunny is
megébred, de miután látja, hogy Naomi és Otacon hátramennek, visszahajtja a
fejét az asztalra. Otacon kinyitja az utastér ajtaját. Mikor Naomi be akar
szállni, megcsúszik, de Otacon elkapja a kezét, és segít neki beszállni.]

NAOMI: Jó éjszakát, Dr. Emmerich.

OTACON: Igen... Ha kényelmetlenül érzi magát, vagy bármi, csak szóljon.
Idekinn leszek, dolgozom.

NAOMI: Köszönöm.

[Otacon tekintete Naomi dekoltázsára téved, és zavartan elfordul.]

OTACON: És...

NAOMI: Igen?

[Naomi mosolyog, és egyenesen Otacon szemébe néz. Már majdnem megcsókolják
egymást, de az utolsó pillanatban Otacon elfordítja a fejét.]

OTACON: Szólítson Hal-nek. Jó éjszakát.

NAOMI: Jó éjszakát, Hal.

[Otacon bezárja a helikopter ajtaját, majd megfordul, és a kezét a mellkasára
teszi. Ekkor kinyílik az ajtó, és Naomi behúzza Otacont a helikopterbe. A
folytatás már egyértelmű...]

[Valahol Európában egy vonat érkezik az állomásra, ahol PMC katonák
járőröznek, és ellenőrzik az embereket. Az utasok leszállnak a vonatról.
Valahol köztük van Solid Snake is, akinek a Campbell-lel folytatott
beszélgetése jár a fejében.]

CAMPBELL: Snake, nemzeti szükségállapotot hirdettek ki, annak érdekében, hogy
kiirtsák a helyi ellenállást. A vadászatot egy amerikai PMC, a Raven Sword
bonyolítja le. Ez egyike azon társaságoknak, melyek Külső Mennyország
irányítása alatt állnak.

SNAKE: Vagyis Liquid valahol ott ólálkodik a színfalak mögött.

CAMPBELL: Bizony. És a legfőbb célpont az Elveszett Paradicsom Hadserege, az
ellenálló csoport, akiket Big Mama vezet.

[A tömegben egy fiatal férfi halad a kijárat felé, ahol minden kilépőt
ellenőriznek a PMC katonák.]

CAMPBELL: Snake, arra a területre fogsz behatolni, ahol feltehetőleg a
műveleti főhadiszállásuk található. Úgy tűnik, hogy a PMC-k gyorsak voltak, és
elvágták Big Mama és a társasága menekülő útvonalait. Valószínűleg még mindig
azon a területen belül bujdosnak. Big Boss teteme biztosan náluk van.
Felkerültél a PMC-k feketelistájára, így ahhoz, hogy bejuss, hazudnod kell a
személyazonosságodat illetően. Biztosítottam neked egy lehetőséget, hogy
elkerülhesd az ellenőrzőpontokat. Lépj kapcsolatba az ellenállással, és találd
meg Big Mamát. Ez az utolsó lehetőségünk. Előttük kell megtalálnunk Big Boss
testét.

[A fiatal férfi megközelíti az egyik ellenőrzőpontot. Egy nanogép detektor
mellett két PMC katona áll. Egy harmadik egy számítógép előtt ül, és a
detektor eredményeit figyeli.]

PMC1: Következő. Következő. Következő.

[Minden alkalommal, amikor valaki áthalad a detektoron, a monitoron ez a
felirat jelenik meg: „S/O/P/ ENGEDÉLYEZVE”.]

PMC1: Következő. Következő. Következő.

[A titokzatos fiatal férfi megáll a detektor előtt.]

PMC1: Mondom, következő!

[A detektor előtt álló két katona közül az egyik rászól a férfira.]

PMC2: Te! Vonszold be a seggedet a gépbe!

[A számítógépnél ülő katona feláll.]

PMC1: Hé, süket vagy? Vigyétek el.

[A férfi hirtelen kiveszi a jobb kezét a zsebéből, és felmutatja az ökölbe
szorított kezét. A két katona ráfogja a fegyvert. Ekkor kiderül, hogy egy cigi
van a kezében, amit a szájába vesz, majd széttárja a karjait, jelezve, hogy
nem kell izgulni.]

PMC3: Most velem jössz! Mondom, ide!

[Ez egyik katona megfogja a férfi karját, hogy odébb vigye, de a férfi
könnyedén arrébb löki a katonát. Pillanatok alatt körbeveszik a katonák, ő
pedig cigivel a szájában nyugodtan nézi őket.]

???: Ebből elég! Innen átveszem.

[A detektor mögött Meryl jelenik meg.]

PMC3: De...

MERYL: Már kerestük ezt az embert.

PMC3: Igen, asszonyom!

MERYL: Jöjjön velem.

[A katonák leeresztik a fegyvereiket, és a titokzatos férfi követi Merylt. A
katonák folytatják a munkájukat.]

PMC1: Következő.

[Az ellenőrzőponton túl Meryl és a férfi megállnak beszélgetni. Meryl elővesz
egy öngyújtót, és meggyújtja a férfi cigijét.]

MERYL: Fiatalabbnak tűnsz. Mi a titkod?

???: FaceCamo. Egy kis ajándék a Csápostól.

[A fiatal férfi arca egy pillanatra megváltozik, és kiderül, amit már eddig is
sejthettünk, hogy Snake az.]

SNAKE: Úgy tűnik, a PMC-k jól ismernek téged.

MERYL: Talán nem fogod elhinni, de én felelek minden PMC tevékenység
irányításáért. A kapcsolatok megléte még mindig képes zárt ajtókat kinyitni.

SNAKE: Egyedül vagy?

[Meryl a terem túlsó vége felé néz, ahol Akiba, Ed és Jonathan ülnek. Akiba,
mikor meglátja őket, elkezd fel-le ugrálni, és integetni nekik.]

AKIBA: Snake! Hé, Snake! Itt vagyunk! Hé, Snake!

[Ed meglöki Akibát, aki nekiesik Jonathannak. Meryl jelez nekik, hogy
maradjanak nyugton.]

SNAKE: Ennek meg mi baja?

[Két PMC katona elkezdi nézni Snake-et Akiba előadása miatt. Meryl és Snake
nyugodtan kimennek a teremből, és odakinn leülnek egy asztalhoz.]

MERYL: Figyelj rám, Snake. Miután jelentettem a feletteseimnek, hogy mi
történt a Közel-Keleten, kidolgoztam egy veszélyfelmérést. Az Elnök végre
felismerte a fenyegetést, amit Liquid kis lázadása jelent, és azonnali
lépéseket sürgetett. Jelenleg több ember áll rendelkezésemre, mint amennyire
szükségem lenne. Egy teljes hadsereg a Haditengerészet és a Sereg
egyesüléséből. Már terepen vannak, elvegyülve az itteni amerikai erők között.
Bármikor képesek vagyunk lecsapni Liquid-re.

SNAKE: Túlerővel akarjátok legyőzni? Ez őrültség. Figyelj... A dolgok nem
ennyire egyszerűek.

MERYL: Idehallgass, vénember! Nekem te nem parancsolhatsz, sem a te Campbell
Ezredesed.

SNAKE: Megismétlődik a Közel-Kelet.

MERYL: Nem, nem fog. Ha a helyzet nagyon elvadul, teljes mértékben le tudjuk
majd zárni a PMC-k fegyvereit. Nem lesznek képesek visszatámadni. Ne feledd,
mi irányítjuk a Rendszert.

SNAKE: Én a helyedben nem hagyatkoznék annyira arra a Rendszerre.

MERYL: A puszta létszámunkkal képesek leszünk legyőzni őket.

SNAKE: Meryl...

MERYL: Figyelj, Snake... Csak bízd ezt rám. Szükségtelen veszélybe sodornod
magad. Ne kockáztasd az életedet értelmetlenül. Snake... Amire készülsz... Az
nem egy küldetés.

SNAKE: Tudom. Nem igazságszolgáltatás. Egy bérelt támadás.

MERYL: Ha tudod, akkor...

[Az előbbi két PMC katona kijön a benti teremből. Snake-re rájön a köhögés.
Közben Meryl egy hamutartót tol elé. A két PMC katona végül visszamegy a másik
terembe.]

MERYL: Figyelj, lehet, hogy másképp gondolkodunk a dolgokról, de számomra te
még mindig egy legenda vagy. Egy hős. Mindent tudok azokról a dolgokról,
amiket fiatalkorodban csináltál. Azok a dolgok hajtottak engem előre. Nem
bírnám elviselni, ha valami ennyire értelmetlen dolog miatt halnál meg.

SNAKE: Ne aggódj értem. A vén katonák soha nem halnak meg.

[Snake még mindig köhög egy kicsit, és olyankor a FaceCamo egy-egy pillanatra
kikapcsol. Meryl megfogja Snake kezét.]

MERYL: A te ügyed, most a mi ügyünk. Nem kell ezt tenned.

SNAKE: Nem vagyok hős. Soha nem is voltam. Csak egy vén gyilkos vagyok, akit
felbéreltek, hogy elvégezze a piszkos munkát.

MERYL: Hát jó. Akkor muszáj lesz elkapnunk őt, mielőtt te teszed meg.

[Meryl feláll.]

MERYL: Valaha szerettelek. De most túlságosan szenilis vagy, hogy szembenézz
az igazsággal.

[Meryl Snake szemébe néz.]

MERYL: Ébredj fel, és nézz szembe a valósággal... Vén Snake.

[Mikor ezt mondja, megböki az ujjával Snake-et.]

MERYL: És ne állj az utunkba.

[Meryl elindul a másik terembe. Az ajtónál visszanéz Snake-re, és látszik
rajta, hogy bűntudata van azért, hogy így megbántotta Snake-et. Snake eldobja
a cigijét a hamutartójába, majd elindul a kijárat felé. Néhány PMC katona
figyeli, ahogy elhagyja az épületet. Az utcán befordul az egyik sarkon, és
codec kapcsolatot létesít Otaconnal.]

SNAKE: Otacon, már ezt az arcot is látták.

OTACON: Igen. Valószínűleg ezt is hozzáadták a PMC-k feketelistájához.

SNAKE: És Meryl elég furcsán viselkedett.

OTACON: A dolgok izgalmasra fordulnak, ha ideérnek az amerikai csapatok. Jobb
lesz gyorsan megtalálni Big Boss tetemét. De először is meg kell találnunk Big
Mamát. Snake, vegyük át, mit tudunk eddig. Az utcákon kijárási tilalom van.
Odakinn jelenleg csak PMC katonák vannak, és az ellenállás tagjai.

SNAKE: Igen, gondoltam én, hogy túl csendes itt minden, ahhoz, hogy turista
látványosság legyen.

OTACON: Az ellenállás tagjai biztosan Big Mama búvóhelyén találkoznak. Így az
lenne a legjobb, ha az ő nyomukat követnéd. Ha látsz egy ellenállót, kövesd.
Hagyd, hogy elvezessenek Big Mama-hoz.

SNAKE: De hogyan kellene rábukkannom az ellenállókra?

OTACON: A PMC-k egy hálót feszítettek a város köré, hogy megtalálják az
ellenállás tagjait. Az SOP segítségével rádión keresztül adják le egymásnak az
infókat, melyeket a kutatásaik során szereztek. Ha kihallgatod ezeket az
adásokat, rátalálhatsz az ellenállókra.

SNAKE: Hallgassam le a kommunikációjukat? És azt hogy csináljam?

OTACON: Elláttalak egy szerkezettel, pontosan erre a célra. A jelelfogó
segítségével eltérítheted a PMC-k kommunikációját. Az elfogó folyamatosan
figyeli a PMC-k hang és adat küldéseit.

SNAKE: Értem.

OTACON: Óh, és Snake, azt hiszem találtunk rá módot, hogy ellássuk Raident.

SNAKE: Tényleg?

OTACON: Igen. Felvettük a kapcsolatot Dr. Madnarral. Naomi és Sunny már
elindultak hozzá.

SNAKE: Meglesznek egyedül?

OTACON: A jelenlegi pozíciódtól nem messze, északra vannak. Az nem harci zóna,
így nem lesznek ellenőrzőpontok sem. Még egy dialízis gép is van ott. Eltart
majd egy darabig, de szerintem rendbe jön.

SNAKE: Jó.

OTACON: Mindenesetre, siess és lépj kapcsolatba Big Mama-val.

SNAKE: Értettem.

OTACON: Ha Liquid ráteszi a kezét arra a tetemre, mindennek vége. Kövesd az
ellenállókat.

[Snake nem sokára rábukkan egy ellenállóra, és követi. A férfi keresztülmegy a
városon, kerülgetve az őrjáratokat, végül egy templom hátsó ajtajánál áll meg.
Mikor kinyitja az ajtót, Snake elkapja hátulról, és pajzsként tartva maga
előtt, behatol az épületbe. Odabenn néhány ellenálló körbeveszi Snake-et.]

ELLENÁLLÓ1: Ki az?

SNAKE: Big Mama-val akarok beszélni.

ELLENÁLLÓ2: Ő lenne az?

ELLENÁLLÓ1: Mit gondolsz?

ELLENÁLLÓ3: Egyáltalán nem hallottam, hogy követ. Biztosan ő az.

ELLENÁLLÓ2: Igen, de nézzetek rá. Ősöreg.

[Snake ezen felkapja a vizet, és móresre tanítja az őt körülvevő ellenállókat,
és azokat is, akik még bejönnek. A látványos bemutató végén, az egyik
ellenállót maga előtt tartva Snake belép a templom nagytermébe. A földre
leesik az alma, amit még Drebin majma adott Snake-nek, és elgurul. Az oltár
előtt egy idős nő áll. Az oldalsó bejáratokból további fegyveresek érkeznek.]

???: Lenyűgöző CQC, Snake. Semmi kétség. Ő a legendás katona. Szólíts Mamának.
Big Mamának.

[A nő szembefordul Snake-kel. Snake elengedi az ellenállót, és visszaadja neki
a gépfegyverét.]

SNAKE: Beszélnem kell önnel. Raiden küldött.

BIG MAMA: Kedveském, hogy megnőttél... David. Te voltál az, és nem én, akit a
férfi oldalbordájából teremtettek.

[Big Mama a hasára teszi a kezét.]

BIG MAMA: De én adtam neked életet. Én vagyok az anyád.

[Snake megdöbben.]

SNAKE: Tessék?

BIG MAMA: Les Enfants Terribles. Egy emberi lény nem fejlődhet ki egy
kémcsőben. Még egy klón sem. Egy asszony testére van szükség, hogy életet
adjon neki.

SNAKE: Vagyis egy béranyára?

BIG MAMA: Ez egy szörnyen rideg megfogalmazása a dolognak. Az édesanyád
vagyok. Életet adtam neked... A Hazafiakért.

SNAKE: Életet... adott?

[Big Mama felveszi az almát a földről.]

BIG MAMA: A tiltott gyümölcs... Ideillő, nem? Kövess. Mindent elmagyarázok.

[Snake követi Big Mamát a terem egy oldalsó részébe.]

BIG MAMA: Az ember, aki holtan akar engem látni, Liquid. Az ikertestvéred. Azt
hiszed tudod, ki ő, de én jobban ismerem. Ő valaha Ocelot volt. De Liquid
átvette az irányítást a lelke felett. És most egy elkeseredett harcot folytat
Zero-val.

SNAKE: „Zero?”

BIG MAMA: A Hazafiak megalapítója.

SNAKE: Az alapítója? Mikor történt ez?

BIG MAMA: Negyven évvel ezelőtt. A Hideg Háború idején, amikor az Egyesült
Államok és a Szovjetunió még hadilábon álltak. A Hazafiak abban a kaotikus
korban születtek meg. És én kivettem a részem belőle. Egyike voltam az alapító
tagoknak.

SNAKE: Te?

BIG MAMA: Zero megalkotta a Hazafiakat, hogy vezesse és irányítsa az amerikai
államot. Ez az irányítás még a Hideg Háború végezte után is sokáig fennmaradt.
A szervezet egy üres héjjá vált, és csak mesterséges intelligenciákon
keresztül működik. Azok a mesterséges intelligenciák a felelősek a
hadigazdaság megalkotásáért. És létrehozták a Hazafiak Fiai rendszert. De
részben én is hibás vagyok. A szervezet megalkotása részben az én bűnöm. Az
egész azután történt, hogy megismerkedtem apáddal... Big Boss-szal. 1964-ben
parancsot kaptam, hogy részt vegyek egy CIA műveletben, a Kígyóevő műveletben,
mely egy új fegyverrel volt kapcsolatos, melyet akkoriban a szovjetek
fejlesztettek ki. A küldetésem az volt, hogy támogatást nyújtsak egy bizonyos
ügynöknek. Ebből az ügynökből lett később Big Boss. De én Snake néven ismertem
meg.

SNAKE: Snake?

BIG MAMA: Igen. Naked Snake. Akkoriban ez volt a kódneve. Egy név, amit neked
adott... A fiának. A küldetése parancsnoka egy Zero nevű férfi volt, a
különleges műveleteket végző FOX egység feje. Akkoriban kettős ügynökként a
kínaiaknak dolgoztam. A feladatom az volt, hogy felkutassam a Filozófusok
Hagyatékát, egy elrejtett, hatalmas vagyon rejtekhelyét, és jelentsem
Pekingnek. Egy mikrofilmet kellett megszereznem, amely a titkos összegek
helyét mutatja meg. Egy tőke, melyet a Szövetséges hatalmak raktak össze a
második világháború alatt. De nem tudtam teljesíteni a küldetésemet, és
száműztek Kínából. Elvettem az almát a kígyótól... És kiűztek az Édenkertből.
Éveken át tartó menekülés után, Hanoi-ban kötöttem ki. Ott újra találkoztam
vele. Akkoriban történt, hogy Zero elkezdte felhasználni azt a hatalmas tőkét,
mely a Filozófusok Hagyatéka volt. Egy új szervezetet indított be... A
Hazafiakat... Mely egy bizonyos legendás hős végső kívánságát volt hivatott
teljesíteni. A legelső tagok Big Boss, Sigint, Para-Medic és a parancsnokuk,
Zero voltak. Óh, és volt még valaki, akiről nem szabad megfeledkeznünk. Ő a
Szovjetunióban maradt, és informátorként segítette a csoportot. Ocelot... Aki
most Liquid. Miután apád megszöktetett Hanoi-ból, Amerikába mentem, és
csatlakoztam a szervezetükhöz. Zero célja az egységes gondolkodás és
tudatosság volt. Úgy vélte, hogy ez volt az, amit A Főnök akart. És a Hazafiak
követték az iránymutatását.

SNAKE: A Főnök?

BIG MAMA: A Főnök egy második világháborús legendás hős volt, akit a
Különleges Erők Anyjaként ismertek. Szinte ellenállhatatlan karizmája volt. A
CIA tartott ettől, ezért megölették. Ha életben maradt volna, a huszonegyedik
század világa egy teljesen más hely lenne. Mindannyiunkra hatott A Főnök
akarata. Ez vezetett minket arra, hogy megalkossuk ezt a szervezetet, hogy
közelebb lehessünk ahhoz a lélekhez. Zero úgy döntött, hogy az emberek
irányításához, egy különleges szimbólumra van szükségünk. Így Big Boss-hoz
fordultunk, A Főnök utolsó fiához. Több része volt az életében, mint bárkinek.
Big Boss volt az ő hagyatékának igazi örököse, és rá illett a legjobban ez a
szerep. Zero bálványként magasztalta Big Boss-t, a hőst, aki megmentette a
világot. Az igazságot, mely Big Boss mögött rejtezett, felnagyították,
elferdítették, és nyílt hazugságokkal homályosították el. Zero elterjesztette
ezeket a történeteket a tömegek közt, és a zászlaja alá gyűjtötte a gazdagokat
és a hatalmasságokat. Minden kornak szüksége van egy szimbólumra, mely
irányítja az embereket. Legyenek azok a Csillagok és Csíkok... Vagy a Sarló és
a Kalapács. Ahogy az idők és a politika áramlatai változtak, úgy változott
Zero is. Végül a saját hatalomvágyának a rabja lett. Ez súrlódásokat
eredményezett közte és Big Boss között, aki rossz néven vette, hogy a báb
szerepét kell játszania. Ahogy Big Boss elsodródott, Zero rájött, hogy
biztosítékra van szüksége. Valamire, ami állandósítja Big Boss létezését, a
szervezete szimbólumát. Ezért Zero titokban egy új projektet indított el: Les
Enfants Terribles. A célja az volt, hogy létrehozza Big Boss klónját, a végső
katonát. A projektet Dr. Clark vezette, akit akkor Para-Medic néven ismertek.
Tucatnyi sikertelenség után, végre, csodával határos módon, előállítottak egy
megtermékenyített petesejtet. A petesejt, melyet a sikeres mesterséges
megtermékenyítés során használtak, Dr. Clark asszisztensétől származott. Egy
egészséges japán nőtől.

[Snake-nek ekkor eszébe jut, hogy kilenc évvel ezelőtt valaki, Shadow Moses-en
mondott neki valamit, amit akkor nem értett igazán.]

VULCAN RAVEN: Keleti vér folyik az ereidben.

BIG MAMA: „Hozd világra Big Boss-t.” Kértem, hogy hadd legyek én a béranya, és
végtelenül boldog voltam, hogy a hasamban hordozhattalak titeket. Szerettem
őt. Kilenc hónappal később, két Big Boss-nak adtam életet. Neked és Liquidnek.
Nem számított, hogy klónok voltatok, és hogy manipulálták a DNS-eteket. Úgy
születtetek meg, ahogy bármely másik, normális gyerek. Anyátok hasából. De a
Les Enfants Terribles volt a végső szalmaszál Zero és Big Boss számára.
Elhatározva, hogy szembeszáll Zero-val és a terveivel, Big Boss elszakadt a
Hazafiaktól. Elhagyta az Államokat, megalkotta a saját zsoldos vállalatát, és
körbevándorolta a világot. Sajnálom... Apád soha nem akart téged. Az emberi
élet nem arra van, hogy így manipulálják. Tudtam ezt. De én akartalak. Miután
Big Boss elment, Zero igazán elvesztette az irányítást. Zero egy fegyelmezett
világot akart, melyet a szabályok irányítanak. A vagyona számtalan háborún
keresztül növekedett. És a szavai befolyásolták a döntéshozatalt még az ovális
irodában is. Ahogy a digitális technológia – az IT, az internet és a genetika
– elkezdett felemelkedni, a Hazafiak hatalma mérhetetlenül nagyra nőtt. A
gyökereik kiterjedtek, és az egész bolygót átfogták. Idővel egész nemzetek
sorsát irányították az árnyékból. És mielőtt felfoghattuk volna, a Hazafiak, a
világ büszke rendőrei, egy egész bolygót vettek az irányításuk alá. A céljaik
becsületesek voltak. De a megvalósításuk hibás volt. Zero fegyvereket
fejlesztett, seregeket gyűjtött. Az információkat felhasználva zsarolt,
mindezt a még több vagyon érdekében. Megszállottan irányítani akarta a belső
tudatosságot kívülről. De én nem tudom elképzelni, hogy A Főnök ezt szerette
volna. Mindketten rosszul értelmezték az ő akaratát. És az iránta érzett
korlátlan tiszteletük elszakította őket egymástól. Így kezdődött el a háború
Zero és Big Boss között. Ellentétes értelmezések. Mindketten arra törekedtek,
hogy megértsék A Főnök akaratát. Minden, amit ma látsz, az ő hideg
háborújukból sarjadt. Faji, vallási, ideológiai különbözőségek. Ez a háború,
melyet ők okoztak, semmiben nem különbözik a történelem többi emberi
hibájától. Az egész egy aprócska útelágazással kezdődött, mely egy óriási
hasadékká nőtt. Harcukban semmi nem maradt A Főnök nemes szándékaiból. Csak a
gyűlölet volt és az indulat, hogy elpusztítsák egymást. Big Boss egy tervvel
tért vissza Amerikába, és újra átvette a parancsnokságot a FOXHOUND felett.
Külső Mennyországban és később Zanzibárban, Big Boss puccsot kísérelt meg Zero
ellen. De te – Solid Snake, a tulajdon klónja – meghiúsítottad a törekvéseit
mindkét alkalommal. Big Boss és Gray Fox – Frank Jaeger – halál közeli
állapotba kerültek. Zero megszerezte a testüket. Frank Jaeger egész testét
újraépítették sebészeti úton és a Cyborg nindzsaként született újjá. Big Boss
most olyan, mint egy zöldségféle, és még holtában is Zero foglya. Zero számára
apád egy helyettesíthetetlen jelkép volt... Nem, az igazság az, hogy Zero
számára ő egy helyettesíthetetlen barát volt. Big Boss árulása után, Zero
képtelen volt továbbra is hinni egy olyan bizonytalan dologban, mint az élet.
Mindenben elvesztette a hitét. Nemzetek, szervezetek, egyének. Zero többé már
nem akarta a következő generáció kezébe helyezni a szervezetét. Ehelyett
felállított egy MI hálózatot. Egy döntéshozó rendszert, mely az összes általa
összegyűjtött információból jött létre. Négy MI-t alkotott meg. GW, TJ, AL és
TR. Egyfajta digitális Rushmore Hegy. /*GW = George Washington, TJ = Thomas
Jefferson, AL = Abraham Lincoln, TR = Theodore Roosevelt.*/ És egy központi
mesterséges intelligenciát, mely egyesíti őket... John Doe.

SNAKE: GW? Ugyanaz a GW, amit öt éve megsemmisítettünk?

BIG MAMA: Ugyanaz. Mióta GW leállt, JD és a másik három MI a globális
társadalom minden aspektusának információit irányítják. Gazdaság, politika,
törvény, erkölcs és kultúra. A hadigazdaság sem kivétel. A Rendszer árnyékában
és a világra gyakorolt teljes irányításában Big Boss nem élhet, és nem halhat
meg. Örökre csapdába esett egy agyhalott börtönben. Hogy a barátjához kösse
magát, hogy biztosítsa az uralmát a világ felett, Zero jelképpé változtatta
Big Boss-t, amely se nem élő, se nem halott.

SNAKE: Úgy hangzik, mit valami vallás.

BIG MAMA: Természetesen Ocelot és én ki akartuk őt szabadítani Zero
börtönéből. Felvettük a szervezetünkbe Naomi Huntert, aki a nanogép kutatások
szakértője volt. És felhasználtuk Frank Jaegert, hogy megölje Dr. Clark-ot.
Ocelot halálra kínozta a DARPA igazgatóját, Donald Andersont, akit Sigint
néven is ismertek, és balesetnek álcázta.

SNAKE: A Shadow Moses incidens...

BIG MAMA: Para-Medic és Sigint halála után Zero magára maradt. De mi is nagy
árat fizettünk. Elvesztettem Ocelotot. Ocelot soha nem a Pentagonért, vagy az
oroszokért harcolt. És természetesen nem Zero-ért. Big Boss-ért harcolt.
Bálványozta őt. Mikor Ocelot magához vette Liquid jobb karját, a testét
elfoglalta Liquid lelke. Fizikai formájában lehet, hogy ő Ocelot, de az elméje
Liquidé. Én voltam az utolsó. De akkor valaki a segítségemre sietett.

SNAKE: Raiden...

[Big Mama és Snake kimennek a templom udvarára.]

BIG MAMA: Mikor találkoztam vele, végre megtudtam, hol tartják Big Boss-t.
Azok közt az adatok közt volt, amelyeket GW-tól kapott. Együtt, ő és én
visszaszereztük Big Boss-t. De Big Boss még aludt, úgy ahogy Zero hagyta.

SNAKE: Miért tartotta Zero életben?

BIG MAMA: Az embereknek hősökre van szükségük. Zero egy messiást akart
alkotni. Egy legendát, amely soha nem hal meg.

SNAKE: Liquid Big Boss testét keresi. Itt van?

BIG MAMA: Odaviszlek hozzá.

[Big Mama odalép egy furgon hátsó ajtajához.]

BIG MAMA: Ez az ő tárolója. Az ő Szent Bárkája.

[Big Mama kinyitja az ajtót. Odabenn gépekre kötve, egy légmentesen lezárt
közegben egy bőrtelen test fekszik végtagok nélkül. Snake meg akarja érinteni
a testet, de amikor a keze közel ér hozzá, az görcsösen összerándul.]

BIG MAMA: A teste életben van, de a tudatát nanogépek zárják el. Így technikai
értelemben nem is nevezhető agyhalottnak. Nem engedhetjük, hogy Liquid
örökölje ugyanazokat a bűnöket, melyek megrontották Zero-t. Az emberi elme
manipulálása csupán a saját egója kedvéért.

[Két ellenálló becsukja a furgon ajtaját, miközben Big Mama és Snake
visszamennek a templomba. Snake-et hívja Otacon.]

SNAKE: Otacon...

OTACON: Snake, Naomiról van szó!

SNAKE: Mi történt?

OTACON: Eltűnt. Már nincs a Nomádon.

SNAKE: Mikor?

OTACON: Kevesebb, mint egy órája. Közvetlenül azután tűnt el, hogy Sunny-val
visszajöttek Dr. Madnartól.

SNAKE: Miért nem figyelted?

OTACON: Nem volt rajtam a szemüvegem.

SNAKE: Naomi maga mondta, hogy nélküle a kísérlet nem járhat sikerrel.

OTACON: Szerinted visszament Liquidhez.

SNAKE: Mi van Raidennel?

OTACON: Vele kapcsolatban jó híreim vannak. Szereztünk egy vérátömlesztő
gépet, és felállítottunk egy ICU-t. Épp most indult el a vérátömlesztés, és a
sérülései ellátása.

SNAKE: Túléli?

OTACON: Igen, afelől semmi kétség. Sunny átvette Naomi helyét. De a kezelés
valószínűleg több mint negyvennyolc órát vesz igénybe. Addig Raiden nem
mozdulhat meg.

[Ekkor egy fura figura lép be a templomba, aki hosszú kabátot visel, és az
arcát egy mélyen a szemébe húzott kalap takarja.]

ELLENÁLLÓ: Hé, maga! Jöjjön ide!

[Az ellenálló lekapja a kalapot a figura fejéről, ami alól egy fekete kéz
kerül elő. Az ellenálló meglepetésében hátrahőköl, és rálő a figurára. A kabát
alól három gömb alakú gépezet ugrik elő, mindegyiknek három keze van, és azok
segítségével mozognak.]

SNAKE: Mi a franc ez?

BIG MAMA: Menj odébb!

[Big Mama előveszi a pisztolyát, és a tőle megszokott stílusban lelövi a három
gépezetet. Az egyik még működőképes és a földön fetreng. Big Mama rálép és
beleereszt még néhányat.]

ELLENÁLLÓ: Scarab-ok... Ember nélküli felderítők.

BIG MAMA: Ránk találtak. Eltűnünk innen.

[Miközben Big Mama és az ellenállás tagja kimennek az udvarra, Otacon megint
beszél Snake-hez.]

OTACON: Snake, a PMC-k felétek tartanak. A fenébe! Gekko-kat küldenek!
Kevesebb, mint öt percen belül ott lesznek.

[Snake kisiet az udvarra.]

BIG MAMA: Készen állnak?

ELLENÁLLÓ: Igen, asszonyom.

BIG MAMA: A csatorna útvonalán szökünk meg, az igazi furgonnal. Készítsétek
fel. Gyerünk!

ELLENÁLLÓ: Igen, asszonyom!

BIG MAMA: Snake, erre gyere. Van pár csali furgonunk, melyek elvonnak néhányat
az üldözőink közül.

[Big Mama odalép egy letakart motorbiciklihez, és lerántja róla a leplet.
Snake és Big Mama figyelik, ahogy az ellenállás tagjai kapkodva készülődnek az
udvaron.]

BIG MAMA: Ezek a gyerekek mind árvák voltak. Fegyvergyárakban dolgoznak, és ha
felnőnek, csatlakozni akarnak egy PMC-hez. Bosszút akarnak állni más
társaságokon. PMC-ken, melyek meggyilkolták a szüleiket, és a keresetükből a
fiatalabb testvéreiket akarják támogatni. Számtalan hozzájuk hasonló
gyerekkatona van a PMC-kben. Manapság mindenki, aki rendelkezik számítógéppel,
részesülhet harci kiképzésben. A társaságok ingyen osztogatják az FPS
játékokat, melyeket ezek a gyerekek annyira szeretnek. Természetesen az csak
egy virtuális kiképzés. Olyan könnyen elmélyülnek ezekben a háborús
játékokban. És mire észbe kapnak, már a PMC-k tagjai, és igazi fegyvert fognak
a kezükben. Ezek a kölykök végül meghatalmazott háborúkban fognak harcolni,
melyeknek semmi közük a saját életükhöz. Azt hiszik, vagány dolog így
harcolni. Azt hiszik, hogy harc az élet. Nincs szükségük indokra, hogy
harcoljanak. Végül is számukra ez csupán egy játék.

[Big Mama ad Snake-nek egy Vz.83 géppisztolyt.]

BIG MAMA: Minderről Zero tehet. Liquid legyőzése nem változtat a dolgokon. Ha
nem állítjuk meg a Hazafiak Rendszerét, a körforgás nem szakad meg.

[Big Mama felszáll a motorra és beindítja.]

BIG MAMA: Ugorj fel. Kapaszkodj belém.

[Snake felszáll Big Mama mögé.]

BIG MAMA: Olyan sok háború dúl, hogy az olaj és a bioüzemanyag olyan értékes
lett, mint a gyémánt. Jó ideje nem motoroztam már.

SNAKE: Biztos vagy a dolgodban?

BIG MAMA: Csak akkor szállok le a motoromról, ha szerelembe esek... Vagy
holtan hullok le.

SNAKE: Big Mama...

BIG MAMA: Szólíts Évának.

[A furgonok és a motorok elhagyják az udvart. Utoljára Big Mama és Snake indul
el.]

BIG MAMA: Gyerünk!

[A csapat a város utcáin száguld. Pillanatok alatt Gekko-k csapnak le rájuk.
Az egyik csali furgont felrúgja az egyik. Kerülgetik az ellenséget, végül Big
Mama, Snake és az utolsó furgon feljut az egyik hídra. Ekkor megjelenik
mögöttük az a repülő szörnyeteg, akit Snake a Közel-Keleten és Dél-Amerikában
is látott.]

RAVEN: Megvagy, Snake! Hol van a haragod? Mutasd az őrjöngésed!

[Raven kilő egy rakétát rájuk, azonban csak annyit sikerül elérnie, hogy a
furgon és a motor két különböző úton halad tovább. A szörnyeteg Big Mamát és
Snake-et veszi üldözőbe, több repülő embernélküli gépezettel együtt. Snake és
Big Mama a szűk utcákon próbál egérutat nyerni, végül egy alagútnál lerázzák
Raven-t. Pillanatokkal később a furgon is csatlakozik hozzájuk.]

BIG MAMA: Ott van!

[Ekkor az egyik repülő gépezet kilő rájuk egy rakétát. A furgon a robbanástól
felborul, és becsúszik egy épületbe. Big Mama és Snake szintén felborulnak.
Big Mama nekivágódik egy vasrácsos kapunak, és egy kiálló vasdarab átszúrja a
hasát, pont azon a helyen, ahol nagyjából ötven évvel korábban egy faág szúrta
át. Snake odamegy hozzá.]

SNAKE: Jól vagy? Big Mama, gyerünk... Maradj velem!

[Big Mamának eszébe jut az ötven évvel korábbi jelenet.]

NAKED SNAKE: Éva... Szükségem van rád.

BIG MAMA: Te vagy az? Snake...

[Big Mama eltolja magától Snake-et.]

BIG MAMA: Egy anya munkája soha nem ér véget.

[Big Mama előretolja a testét, pont mint ötven éve. A vasdarab kijön a
testéből, és ő előre bukik. Snake felsegíti.]

SNAKE: Big Mama!

BIG MAMA: Hol van a furgon?

SNAKE: Odabenn.

[Snake és Big Mama bemennek az épületbe. Odafentről károgás hangja hallatszik,
és számos repülő gépezet köröz az égen.]

BIG MAMA: A gyerekek?

[Snake a furgon elejéhez megy. Látja, hogy a sofőr halott, és megrázza a
fejét. Big Mama szomorúan leroskad a földre.]

BIG MAMA: Annyira sajnálom...

[Snake felveszi a gépfegyvert, ami a vezetőnél volt, és odaviszi Big Mama-hoz.
Odafentről még mindig hallatszik a károgás.]

BIG MAMA: Idejön, hogy megnézze a furgont.

SNAKE: Elintézem. Te maradj itt és őrködj.

BIG MAMA: Kapcsolatba lépek a gyerekekkel.

SNAKE: Tessék. Vedd el.

[Snake odaadja a gépfegyvert Big Mamának. Azután előveszi a saját
gépfegyverét, és elindul a csigalépcső felé.]

BIG MAMA: Snake... Egészben gyere vissza.

SNAKE: Úgy lesz.

BIG MAMA: Ígérd meg.

[Snake szó nélkül elindul felfelé. Éva ugyanezt mondta ötven éve Big Boss-nak,
mikor elindult, hogy megküzdjön A Főnökkel, és akkor sem kapott választ. Snake
a csigalépcső tetején egy ajtóba ütközik. Mielőtt benyit, ellenőrzi a tárat.
Az ajtó túloldalán egy tágas terem fogadja, középen körkörös lépcső vezet
felfelé. Snake ekkor megint rohamot kap. Elejti a fegyverét és térdre esik.
Megpróbálja beadni magának a szert, amit Naomitól kapott, de elsőre elejti a
fecskendőt és csak második próbálkozásra sikerül. Miután nehezen összeszedi
magát, a falon át berobban a terembe Raging Raven.]

RAVEN: Add nekem a haragodat, Snake! Hagyd, hogy a felszínre forrja magát!
Hagyd a dühödet szabadon áramolni! A harag haragot kelt! Gyerünk, mutasd az
őrjöngésed!

[Raven a levegőben a hátára fordul és begyújtja a sugárhajtóműveit. A forróság
majdnem telibe kapja Snake-et, de az utolsó pillanatban beugrik egy oszlop
mögé.]

RAVEN: Őrjöngés! Őrjöngés! Készülj fel! Itt jövök!

[Snake megküzd Raven-nel, és végül legyőzi.]

RAVEN: Szemetek... Soha nem bocsátok meg... Soha! Érzem, ahogy a harag egyre
nő a testemben... Felfal engem.

[Raven-t fekete madártollak lengik körül.]

RAVEN: Nem... Nem... Soha nem bocsátok meg magamnak. Nem akarok dühös lenni.
Nincs szükségem haragra. Nem vagyok dühös.

[Raven maga köré vonja a szárnyait, és közben lehullik róla a páncélzat.]

RAVEN: Félek!

[A szárnyai szétnyílnak és a földre egy gyönyörű, fiatal nő esik le. Rémülten
felnéz.]

RAVEN: Segíts! A madarak csipkedik a húsomat! És a lelkemet! Kérlek, kérlek,
állíts meg őket! Nincs szükségem több gyűlöletre! Elegem van! Segíts!

[Raven négykézláb mászik Snake felé.]

RAVEN: Engedj ki ebből a ketrecből.

[Raven feláll és széttárja a karjait.]

RAVEN: Nincs szükségem ezekre a szárnyakra. Nincs szükségem erre az
őrjöngésre.

[Raven Snake felé fordul, és felé nyújtja a karját.]

RAVEN: Gyere. Hagyd áramlani a haragodat.

[Snake lelövi Raven-t, akit ezután fehér madártollak vesznek körül. Ezután a
ruhája elszenesedik, és ő magzati pozícióba gömbölyödik. Snake megbizonyosodik
róla, hogy Raven meghalt, majd felveszi a földről Raven gránátvetőjét. Ekkor
Drebin hívja Snake-et.]

DREBIN: Szépen lekaptad azt a madarat, Snake.

SNAKE: Drebin...

DREBIN: És még emléktárgyat is szereztél. Egy gránátvető. Szép! Igazán
felhasználóbarát fegyver.

SNAKE: Nem sok hasznát veszem azonosító nélkül.

DREBIN: Ezt ingyen kimosom neked.

SNAKE: Miért lenne az jó neked?

DREBIN: Csak annyit kérek, hogy ha végeztél, add nekem. Egy fegyver, melyben
oly sok évtizednyi őrjöngés halmozódott fel... Igazi műtárgy.

SNAKE: Hány éves volt?

DREBIN: Olyan húsz. De katonák több évnyi őrjöngése rejtezett abban az ifjú
testben.

SNAKE: Katonák?

DREBIN: Bizony. Aceh-i katonák. Egy hely, mely hosszú, hosszú ideje nem látott
békét. Az egyik oldal foglyul ejtette, és ketrecbe zárták, mint egy állatot,
Isten tudja hány másik kölyökkel.

SNAKE: Névtelen erőszak.

DREBIN: Pontosan. Nem tudni, hogy a fogva tartói a kormány, vagy a lázadók
oldalán álltak-e. Mindenesetre örömüket lelték abban, hogy nap nap után
meggyalázták ezeket a tehetetlen kölyköket. Az a szüntelen bezártság, az a
csatatéri őrjöngés, szépen lassan eltöltötte a testüket... és az elméjüket. A
kölykök próbálták egymásban tartani a lelket, mindig kapaszkodtak a reménybe,
hogy valaki majd eljön és kiszabadítja őket. Éppen csak hogy nem haltak éhen.
De azok a katonák nem hagyták abba. Élősködőknek és szarevő varjaknak nevezték
a kölyköket. Még keményebben ütötték őket. Azután egy reggelen a katonák
egyszerűen elmentek, és magukra hagyták a túlélő kölyköket, hogy felzabálják
őket a madarak. Mintha valami légi temetés lenne. Szép sorban a testüket
darabokra szedték a hollók csípései, míg végül a madársereglet eljutott hozzá.
De valami csoda folytán a csőreikkel inkább a kötelékeit vágták el. És így
megszabadult. Abban a pillanatban irányíthatatlan őrjöngés kerítette
hatalmába, mely a lelkét fojtogatta. Darabokra tépte a csipkedő hollókat, majd
a katonák után eredt. És mikor végre utolérte őket, egész alkonyatig
várakozott, ahogy egy vadász vár a prédájára. Azt mondják, hogy amikor egy
holló károg, egy ember maghal. És pontosan ez történt akkor éjszaka. Rikoltva
és károgva minden élőlényt elpusztított a táborban, úgy a katonákat, mint a
foglyul ejtett civileket. Az ő szemében nem volt többé különbség köztük. A
kegyetlenség, melyet a barátai elszenvedtek, a fájdalom és a megaláztatás,
amit elviselt... Övé volt az őrjöngés párlata, melyet évtizedek háborúskodása
juttatott azokba a katonákba.

SNAKE: Abban rejlett az ereje, de ugyanakkor a legnagyobb gyengesége is volt.

DREBIN: Te valami más vagy, Snake. Megtisztítottad Raven-t az őrjöngésétől. De
komolyan. Te a háború vetőmagja vagy. Valójában úgy gondolom, te magad vagy a
háború.

SNAKE: Drebin...

DREBIN: Talán még túl korai ezt mondanom. Még előtted áll a B&B alakulat fele.
Tartsd a szemed a labdán, cimbora.

[Snake visszamegy Big Mama-hoz.]

BIG MAMA: Snake... Bocsánatot kell kérnem. A három furgon közül, ami kijött
velünk, mindegyik csali volt. Az igazi a folyón úszik lefelé.

[Snake kinyitja a furgon hátsó ajtaját, és látja, hogy üres.]

BIG MAMA: Sikerült kapcsolatba lépnem a gyerekekkel. A tároló biztonságban
van. A folyóparton fogunk találkozni, az alsó szakaszon. A földi és légi
útvonalakat elvágták. De vár ránk egy motorcsónak. A Volta-folyó az egyetlen
esélyünk a menekülésre. Tűnjünk el innen... Siessünk...

[Snake felsegíti Big Mamát.]

SNAKE: Jó ötlet.

[Snake és Big Mama kimennek az utcára. Big Mama egy csatornafedél felé indul.]

BIG MAMA: Erre... Kövess!

[Snake megnézi Big Mama összetört motorbiciklijét.]

BIG MAMA: Nem kell többé éreznem a szelet. Nem kell tovább hazudnom magamnak.
Csak akkor szállok le a motoromról, ha szerelembe esek, vagy... Snake, segíts.

SNAKE: Igen.

[Snake felemeli a csatornafedelet.]

BIG MAMA: A földalatti vízvezeték a folyóhoz vezet. Odalenn kevesebben vannak.

[Big Mama lassan lemászik a csatornába, és Snake is követi. Az épületből egy
scarab figyeli őket. Snake visszateszi a fedelet a helyére. Snake és Big Mama
végül eljutnak a folyópartra. Snake óvatosan körülnéz, és meglátja a közelben
ülni Liquidet, amint szivarozik.]

SNAKE: Liquid!

[Liquid elégedetten néz a szivarra.]

LIQUID: Nem rossz.

BIG MAMA: Hol van a tároló?

LIQUID: Az többé már nem számít.

BIG MAMA: Hol van?

[Liquid kifújja a füstöt, ami egy égő motorcsónak irányába száll. Big Mama
megsemmisülten térdre hull.]

SNAKE: Az lenne...?

[FROGS katonák jelennek meg, és körbeveszik Snake-et és Big Mamát. A közelben
egy csónak áll, és az utastérből épp most jön fel Vamp és Naomi.]

SNAKE: Naomi.

LIQUID: Naomi mindent elmondott nekem. És most, neki köszönhetően, végre
megvan! A dolog, melyet oly sokáig kerestem... Big Boss! Tedd le a fegyvert,
Snake. Már túl késő. Majdnem megcsináltad. De úgy tűnik, végül mégis én
győzök.

[Ahogy Liquid közelebb megy Snake-hez, Snake előveszi a kését.]

LIQUID: Szivar... Apa kedvence. Mit szólsz? Szeretnél még egy utolsót
dohányozni?

SNAKE: Azt hiszed, hogy most Big Boss vagy?

[Liquid Snake arcába fújja a füstöt, aki ettől köhög egy kicsit.]

LIQUID: Bűnösnek találtatott. De ma minden véget ér.

[Liquid Snake arca felé dobja a szivart, ami eltalálja a Solid Eye-t. Liquid
megtámadja Snake-et, és alaposan helyben hagyja. Snake saját kését a vállába
szúrja, és a pisztolyát és a gépfegyverét is elveszi.]

LIQUID: Szép próbálkozás... De ha CQC-re kerül a sor, én kerekedek felül.

SNAKE: Még ha át is veszed a Rendszer irányítását, akkor is csak egy részével
rendelkezel a Hazafiak mesterséges intelligenciáinak. A hadügyi részével.

[Liquid csak mosolyog ezen a kijelentésen. Odamegy Snake-hez, és a vállából
kiálló késnél fogva talpra állítja.]

LIQUID: És akkor mi van, Testvér? Csak idő kérdése, és minden az enyém lesz.

[Liquid aktiválja a kés elektromos töltését és áramot vezet Snake testébe.]

LIQUID: Emlékszel még GW-ra? Az MI, amelyről azt hiszik elvesztették?

[Liquid a homlokát Snake homlokához szorítja.]

LIQUID: Az enyém. Része a hadseregemnek.

[Snake ellöki magától Liquidet.]

SNAKE: Az lehetetlen! Megsemmisítettük.

LIQUID: A féregvírus csak apró darabokra vágta GW-t. Darabokra, melyeket
rekonstruáltunk. Azután elrejtettük JD hálózatában. Ennek az embernek a teste
jó szolgálatot tett nekem. A segítségével minden biztonsági akadályon
átjutottam, amely köztem és GW között állt. Végül is a Hazafiak Rendszere
csupán egy gép. Most, hogy a GW egy kísértet a hálózatban, JD nem tudja külső
fenyegetésként azonosítani. Amint elpusztítom JD-t egy nukleáris csapással, a
Hazafiak hálózata az enyém lesz. És akkor felépítem a Menedékem. Megszabadulok
az irányítás minden formájától. Elhajítom régi személyazonosságom, és
életemben először felveszem a saját nevem.

SNAKE: Liquid, újra akarod alkotni a Hazafiakat?

LIQUID: Snake, minket a Hazafiak alkottak meg! Nem vagyunk emberek. Csupán
ember alakú árnyékok.

[Liquid megüti Snake-et.]

LIQUID: Torzszülöttek vagyunk, akiknek soha nem lett volna szabad létezniük!

[Liquid megint megüti Snake-et, majd a késnél fogva újra felállítja.]

LIQUID: Egy rendszer vagyunk... Biztosítékok, hogy az elkövetkezendő
generációk soha ne élhessenek jólétben.

[Liquid újra áramot vezet Snake-be.]

LIQUID: A Hazafiak helyesnek vélték, hogy megalkossanak minket, és így
létezésünk értelmévé váltak!

[Snake megpróbál visszatámadni, de Liquid erősebb nála.]

LIQUID: Nem küzdök tovább a végzetem ellen. Megölöm Zero-t és Big Boss-t, és
magam válok Hazafivá!

[Liquid elkerüli Snake támadásait, majd elkapja a kést, és hátulról lefogja
Snake-et.]

LIQUID: Minden Zero-val és Big Boss-szal kezdődött. A célunk az életben, hogy
beteljesítsük a sorsunkat. Amint minden visszatér zéróba, a világ
újjászülethet.

[Liquid ekkor megint aktiválja a kést, és az elektromos töltés átjárja
mindkettejük testét. Végül Liquid elengedi Snake testét, aki összeesik.]

BIG MAMA: Ádám...

[Liquid meglepetten néz Big Mama-ra, aki végiggurítja a piros almát a földön,
ami Liquid lábainál állapodik meg. Liquid felveszi az almát a földről. Egy
pillanatig nézi, és egy pillanatig mintha... De dühösen szétnyomja az almát és
eldobja a maradványait, majd hátát fordít Big Mamának.]

LIQUID: Amíg mindketten élünk, a világ nem fogja megismerni a fény korszakát.
Ha tovább akarjuk adni a karmesteri pálcát a következő generációnak, az
egyetlen megmaradt választásunk a halál.

[Liquid valamilyen zajt hall a távolban.]

VAMP: Főnök...

LIQUID: Jól van. A játékosok mind összegyűltek, Snake. Eljött az idő, hogy
végignézd... Végignézd diadalunk pillanatát!

[Liquid felugrik a csónakra és a folyó irányába mutat.]

LIQUID: Menjünk!

[Liquid hajója kiúszik a folyó közepére. Ekkor oldalról erős fény vakítja el
őket. Egy hajóról reflektor világít rájuk, és a reflektor mellett Meryl áll.]

MERYL: Állj meg, Liquid!

[Liquid hajója tovább halad, miközben több másik hajó halad feléjük.]

MERYL: Dobjátok el a fegyvereket, és álljatok meg! Azonnal!

[A hajók körbeveszik Liquid hajóját. Helikopterek jelennek meg az égen. A
hidakon páncélautók és fegyveres katonák jelennek meg. Liquidet pillanatok
alatt körbeveszik vízi, szárazföldi és légi járművek.]

MERYL: Mindannyian dobjátok el a fegyvereiteket, és emeljétek a magasba a
kezeiteket!

[Liquid széttárja a karjait, és nevetve körbefordul. Eközben Snake Big Mamát
támogatva felszáll Meryl hajójára.]

SNAKE: Meryl!

[Meryl hajója elindul, hogy beálljon a többi hajó közé. Liquid lassan a
levegőbe emeli a jobb kezét. Meryl megérzi, hogy készül valami.]

MERYL: Célozz!

SNAKE: Liquid! Állj!

MERYL: Tűz!

[Ahogy Meryl kiadja a parancsot, Liquid előre lendíti a kezét, és megadja a
jelet valamire. Egy ideig semmi nem történik, azután a reflektorok kialszanak.
Meryl megpróbál lőni, de a fegyver nem sül el. Előveszi a másik pisztolyát is,
de az sem működik. Az összes többi katona ugyanezt tapasztalja. Meryl előveszi
az egyetlen használható fegyverét, a kését.]

LIQUID: A Rendszer az enyém! A pisztolyaitok és a fegyvereitek, többé nem a
tieitek! Nézzétek csak... a Hazafiak Fegyvereit!

[Liquid eljátssza, hogy pisztoly van a kezében, és az ujjaival úgy tesz,
mintha lelőne két helikoptert. Ekkor a helikopterek irányíthatatlanná válnak.
Végül mindegyik helikopter lezuhan. Liquid most Meryl hajója felé fordul, és
az ujjaival rácéloz.]

LIQUID: Dögöljetek meg!

[A FROGS katonák tüzet nyitnak a hajóra, miközben Liquid ugyanúgy mozgatja a
kezét, mintha az ujjaiból golyók repülnének ki. Ezután Liquid a saját fejéhez
emeli az ujjait, és úgy tesz, mintha fejbe lőné magát. Az összes katona
rohamot kap, úgy mint a Közel-Keleten és Dél-Amerikában. Akiba a bajtársaihoz
rohangál, őrá szemmel láthatóan nincs hatással a jelenség.]

AKIBA: Jonathan! Ed! Parancsnok! Parancsnok...

MERYL: Akiba... Te... Te jól vagy...?

AKIBA: Igen. Nincs semmi bajom.

MERYL: De miért...?

[Liquid feláll a hajó korlátjára, és két kézzel imitálja a lövést. A FROGS
katonák vele szinkronban lőnek. Meryl ellöki magától Akibát, hogy fedezékbe
kerüljenek.]

MERYL: Vigyázz!

[Liquid nevetve figyeli, ahogy a katonák képtelenek visszatámadni, és harc
nélkül esnek el. A magasba emeli a kezei, és felnéz az égre.]

LIQUID: Látod ezt Zero? Mi diadalmaskodtunk! Nézd csak! A Hazafiak Fegyverei!

[Miután véget ér a mészárlás, Liquid a hajó ágyúival Meryl hajójára céloz.]

LIQUID: El az utamból!

[Ahogy a hajót eléri a lövés vészesen elkezd billegni. Ed és Jonathan a vízbe
esnek, majd Akiba elkapja Merylt, de ők is a vízben kötnek ki. Liquid hajója
odaúszik a sérült hajó mellé, amin még mindig ott van Snake és Big Mama.]

LIQUID: Hadd legyen az övék. Nincs többé szükségünk rá.

[Vamp felemeli Big Boss testét, és átdobja a másik hajóra egyenesen bele a
tűzbe. Big Mama ezt látva a test után veti magát a tűzbe. Snake Big Mama után
fut, közben Liquid elővesz egy Thor .45-70 pisztolyt.]

LIQUID: Viszlát, Snake!

[Liquid rálő egy üzemanyagtartályra a hajón, ami felrobban. A robbanás
megégeti Snake arcát, de közben Snake kilöki Big Mamát a tűzből. Snake a
hátára fordul. A fél arca meg van égve.]

SNAKE: Otacon!

[A Mk.II átugrik Liquid hajójára és aktiválja az álcázást. Liquid elhagyja a
helyszínt.]

[A folyóban holttestek lebegnek. A parton sérült katonák vannak. A
működésképtelen csónakokon katonák segítenek a bajtársaiknak kimászni a
vízből. Ed és Jonathan a parton fekszenek. Mindketten megsérültek a
golyózáporban.]

ED: Te és én... Nagyszerű társak voltunk.

JONATHAN: Nem... Nagyszerű barátok.

[Akiba is a parton van, és az eszméletlen Meryl mellett térdel.]

AKIBA: Meryl... Meryl! Meryl!

[Akiba megvizsgálja Merylt. Nem lélegzik. Leveszi a maszkját, és elkezdi az
újraélesztést.]

AKIBA: Meryl... Ne add fel. Meryl... Ne menj...

[Meryl még mindig nem lélegzik.]

AKIBA: Meryl!

[Meryl kinyitja a szemét, és vizet köhög fel.]

AKIBA: Meryl! Meryl!

MERYL: Akiba...

[Akiba zavarba jön.]

AKIBA: Én... Én... Ez...

[Zavartan elengedi Merylt.]

AKIBA: Ez nem... Vagyis...

[Meryl megcsókolja Akibát.]

MERYL: Köszönöm, Akiba.

AKIBA: Jól vagy, Meryl?

[Akiba segít Merylnek felülni.]

AKIBA: Hé... Ha nem okoz gondot... Szólíts Johnny-nak.

[Meryl és Akiba egy pillanatig egymás szemébe néznek, majd felnéznek az
utcára, ahol Snake a földön ül, a karjai közt Big Mama haldoklik.]

BIG MAMA: Te és a Szörnyetegek nem különböztök. Kiégett árnyékokként jöttetek
a világra. Ha egy Szörnyeteg belép a fénybe... Ha a fény nem alszik ki... Az
árnyékok nem tűnnek el. Amíg van fény... Addig van árnyék. Hogy minden újra
normális legyen... A fényt ki kell oltani.

[Big Mama lassan felemeli a kezét, hogy megérintse Snake arcát.]

BIG MAMA: És amikor az megtörténik... Te... is...

[Snake meg akarja fogni Big Mama kezét, de ekkor Big Mama kileheli a lelkét,
és a keze visszahullik a földre.]

[Nem sokkal később egy páncélautó áll meg Snake közelében, és Drebin majma
megy oda Snake-hez.]

SNAKE: Te...

[Drebin is odamegy és leguggol Snake mellé. Az egyik kezével megfogja a kést,
ami még mindig Snake vállában van.]

DREBIN: Ahogy mondtam, büszkék vagyunk a szolgáltatásainkra.

[Drebin kirántja a kést Snake vállából, akinek ez eléggé fáj. Drebin a majomra
néz.]

DREBIN: Gyerünk. Vigyük el ezt a faszit a barátaihoz.

[Drebin majma elkezd hülyéskedni, és ahogy Snake elveszti az eszméletét, még
nevet rajta egy kicsit.]


4. TWIN SUNS (TWS)
------------------

[Később a Nomádon Sunny megint főzőcskézik. Két tojást üt a serpenyőbe, és a
két sárgája egybeolvad. Közben japán szavakat dúdol.]

SUNNY: Kawanishi-Noseguchi... Kinunobebashi, Takiyama... Uguisunomori,
Tsuzumigataki, Tada, Hirano. Ichinotorii, Uneno... Yamashita, Sasabe...
Kofudai, Tokiwadai, Myokenguchi...

[Sunny lefedi a serpenyőt, és beállítja a GA-KO visszaszámlálót egy percre. A
kék rózsát, amit Naomitól kapott egy pohárba tette. Felveszi és nézegeti, míg
a tojás elkészül.]

[Odalenn Snake és Otacon a Mk.II által küldött felvételt nézik. Liquid Vamppel
és Naomival beszéli meg a további teendőket, miközben a Volta-folyón
távolodnak a mészárlás helyszínétől.]

LIQUID: Kilövünk egy álcázott nukleáris robbanófejet JD-re.

NAOMI: Azt hittem, hogy a GW-val nem lehet irányítani az atomrakétákat.

LIQUID: Valóban nem. Csak a lőfegyverek és a nehézfegyverzet felett vettük át
az irányítást, de a WMD-k /*Weapon of Mass Destruction = Tömegpusztító
fegyver*/ még JD irányítása alatt állnak. Most jön a képbe REX. Tudom, hol
találhatunk olyan atomrakétákat, amiket nem irányítanak. Vamp, mennyi idő, míg
REX készen áll?

VAMP: Már csak az utolsó ellenőrzések vannak hátra. GW-n keresztül
azonosítottuk JD helyzetét. Egy elhagyatott, huszadik századi, földkörüli
pályán keringő műhold, hulladéknak álcázva.

NAOMI: Okos helyen van elrejtve.

[Naomi feláll.]

LIQUID: Földkörüli pályán kering...

[A Mk.II megáll Naomi lábai közt.]

VAMP: Egy álcázott atomrakéta esetén nem kell attól tartanunk, hogy a Hazafiak
elfogják. Mire felfogják, mi történik, az egész véget ér.

LIQUID: Amint JD, a központi MI megsemmisül, GW lesz az első a rangsorban. És
az összes JD irányítása alatt álló rendszer a mi fennhatóságunk alá kerül.
Menj. Készítsd fel a Menedékünket.

VAMP: Igen, Főnök.

[Naomi véletlenül belerúg a Mk.II-ba, és a fedélzeten mindenki észreveszi.
Vamp gyorsan elkapja a kis robotot.]

VAMP: Mi az ördög ez?

[A felvétel itt ér véget. A Mk.II nyilvánvalóan megsemmisült. Otacon lerak a
földre egy robotot, ami ugyanúgy néz ki, mint a Mk.II, csak ennek vöröses
színe van.]

OTACON: A Mk.II videofelvétele itt ér véget.

[Snake arca be van kötözve az égett részen.]

SNAKE: Menedék... Igen... Mintha Drebin mondott volna valami ilyesmit.

OTACON: Eleinte a Hazafiak Rendszerét négy MI irányította, JD-vel az élen. GW
egyike volt azoknak a mesterséges intelligenciáknak. A Hazafiak azt hitték,
megsemmisült. De Liquid a fedezékében beslisszolt a Rendszerbe.

SNAKE: GW... Tudtam, hogy hallottam már valahol ezt a nevet.

[Otacon megnyit a nagyképernyőn egy képet az öt MI-ről.]

OTACON: Bizony, GW egyike volt a Hazafiak mesterséges intelligenciáinak.
Arsenal Gear-en volt elhelyezve. Emma féregvírusának végképp el kellett volna
pusztítania. De Liquid valahogy begyűjtötte és megjavította. Szerintem JD nem
ismeri fel GW-t, annak ellenére, hogy a Hazafiak Rendszerén belül van. Egy
vakfolt. GW-ról lemondtak, miközben még be volt csatlakozva. A segítségével
Liquid belülről zavarta meg az MI-t. Big Boss genetikai kódjának álcája alatt
létesített kapcsolatot. Még az MI veszélyfelismerő rendszerét is becsapta.

SNAKE: Egy menedék a hálózatban... Megszabadult a Hazafiak mesterséges
intelligenciáinak felügyelete alól.

OTACON: Így már van értelme. Ezért vadult meg az Arsenal öt évvel ezelőtt. GW
a fedélzeten volt.

[Snake megpróbál felállni, de visszaesik a székre. Otacon odamegy és segít
Snake-nek visszanyerni az egyensúlyát. Sunny is oda akar menni, de megtorpan,
és csak nézi a két férfit.]

OTACON: Ne aggódj. Mei Ling a Mk.II utolsó jeladásának segítségével
megpróbálja meghatározni Liquid hajójának a mozgását. Csak idő kérdése, és
megtaláljuk.

[Snake köhög.]

SNAKE: De Liquid nem csak ezt mondta... Valamit, arról hogy REX készen áll.

OTACON: REX? Vagyis... Shadow Moses.

[Hívás érkezik.]

OTACON: Campbell az.

[Campbell képe a nagyképernyőn jelenik meg.]

CAMPBELL: Amerika összes hadügyi rendszere Liquid kezében van. A regionális
rendszerek mind leálltak. A fegyverek világszerte elnémulnak. Ez az első
totális tűzszünet az emberiség történelmében.

OTACON: Hogyan reagál a Fehér Ház? És a közvélemény?

CAMPBELL: Az Elnöknek még meg kell tennie a hivatalos bejelentést. De a média
már felkapta az ügyet.

SNAKE: Az információt úgyis irányítani fogják.

CAMPBELL: Ezúttal nem. A hadigazdaság teljes mértékben leállt. Nehéz
jelentéktelennek feltűntetni egy ilyen nagymértékű krízist. A hadigazdasághoz
kapcsolódó részvények már elkezdtek zuhanni.

SNAKE: Most biztos összeszarták magukat a Fehér Házban.

CAMPBELL: Mindenestre Amerika most jobb, ha mély álomba merül, amíg még
megteheti. Liquid lázadása lassan kezdetét veszi. Az első dolga az lesz, hogy
elpusztítja a Rendszert, amelyet a Hazafiak azért építettek, hogy
irányíthassák Amerikát.

OTACON: Már átvette a Rendszer irányítását.

CAMPBELL: Még nem. A legfőbb hatalom még mindig JD, melyet a Hazafiak
irányítanak. Ezért akar Liquid nukleáris csapást mérni a földkörüli pályán
keringő JD-re.

SNAKE: De Liquid csak az SOP-t irányítja, és az SOP csak a pisztolyokat és a
kisebb lőfegyvereket irányítja. Ha nem ragadja magához a legfőbb hatalmat,
Liquid nem tudja felhasználni Amerika atombombáit és ballisztikus rakétáit.
Így hogy akar támadást indítani?

CAMPBELL: Jó kérdés. Amerika két évvel ezelőtt átalakította a nukleáris
arzenálját megbízható tartalék robbanófejekkel.

OTACON: RRW-k. /*Reliable Replacement Warhead = megbízható tartalék
robbanófej*/

CAMPBELL: Igen. Az RRW-k magját az SOP Rendszer teljes mértékben irányítás
alatt tartja. Ahhoz, hogy irányítani lehessen őket, JD legfőbb hatalmára van
szükség. És vészhelyzet esetén távvezérléssel le lehet kapcsolni őket.

OTACON: A régi atomrakétákat kivonták a forgalomból, mikor a tartalékokat
telepítették.

SNAKE: Ha Liquid nem használhatja az atomrakétákat, akkor mit tervez?

[Mind hallgatnak, végül Otacon szólal meg.]

OTACON: Megvan! REX-t fogja használni!

SNAKE: Mi?

OTACON: REX-t még a Hazafiak Fiai Rendszer elindítása előtt szemétre dobták.

SNAKE: Hát persze... A magnetikus ágyú.

CAPMBELL: Csakugyan. REX magnetikus ágyúja képes kilőni az űrbe egy álcázott
nukleáris robbanófejet, anélkül, hogy a Rendszer megakadályozná ebben.
Röviden, ez az egyetlen rendelkezésükre álló szerkezet, mely képes kilőni egy
atombombát. A segítségével, Liquid megöli JD-t, és megadja a kegyelemdöfést a
Hazafiak uralmának.

OTACON: Campbell, hol van most REX?

CAMPBELL: Szerintem tudjátok. Egy rég elfeledett támaszponton, Amerika
területén, kívül a Hazafiak irányításán... A helyen, ahol Liquid debütált...
Az emlékművénél. Alaszka partjai közelében, a Fox Szigetvilágon...

[Snake döbbenten kapja fel a fejét ezekre a szavakra.]

SNAKE: Shadow Moses Sziget.

CAMPBELL: Ha Liquid megsemmisíti JD-t, és az ő GW-ja megszerzi a teljes
irányítást a Rendszer felett, a világ a markában lesz. És senki nem lesz képes
megállítani. Még a Hazafiak sem. Most ti vagytok az egyetlenek, akik
megmenthetnek minket. Snake, számítok rád. Győzd le Liquidet, és vess véget a
felkelésének.

[Később Snake megint rohamot kap. A fecskendővel beadja magának a szert. Ettől
egy kicsit jobban lesz. Megpróbál talpra állni, de csak egy székre sikerül
leülnie. Otacon odamegy, és kikapja a kezéből a fecskendőt.]

OTACON: Elég ebből, Snake! Ezt nem csinálhatod!

SNAKE: Még nem haltam meg.

OTACON: Nem úgy értettem. Nem győzheted le Liquidet. A Hazafiak tulajdon
irányítórendszere áll az oldalán. Nem csak a fegyverek használhatatlanok, de
az egész amerikai hadsereg is romokban hever. És még ha nem is így lenne,
Liquidnek akkor is elég embere és gépe lenne, hogy felvegye vele a versenyt.

[Snake elkezd köhögni. Otacon odamegy, és megragadja Snake-et a vállainál
fogva.]

OTACON: A helyzet már nem lehet ennél rosszabb.

[Otacon a földre esik, és négykézláb áll Snake mellett.]

OTACON: Nézz szembe vele, Snake! Vesztettünk.

SNAKE: Otacon...!

[Snake ráteszi a kezét Otacon hátára.]

OTACON: Soha nem volt esélyünk!

SNAKE: Ez nem a győzelemről vagy a vereségről szól. Én... Nem! Mi kezdtük el
ezt az egészet. És a mi kötelességünk, hogy be is fejezzük.

[Snake jelentőségteljesen elindul Raiden felé, aki még mindig gépre van kötve.
Sunny felpattan, és odarohan Raidenhez. Megáll köztük, és kitárt karokkal
elállja Snake útját.]

SNAKE: Sunny...

SUNNY: Ne! Jack nem mehet! Még nem áll készen. Pihennie kell.

[Raiden megfogja Sunny vállát.]

RAIDEN: Engedj el, Sunny.

SUNNY: Nem... A vérátömlesztésed még nem ért véget.

OTACON: Snake... Ő még nem áll készen.

RAIDEN: Snake...

[Raiden leveszi az oxigénmaszkot.]

RAIDEN: Nem lesz gond.

[Sunny visszafordul Snake felé, és újra széttárja a karjait. Snake lehajol
hozzá, és bólint. Sunny erre leereszti a karjait, és arrébb megy.]

RAIDEN: Mostantól fogva... a saját akaratom szerint fogom élni az életemet.

[Raiden megpróbál felülni, de a hátába kötött csövek visszatartják.]

SNAKE: Raiden...

RAIDEN: Nem fogok felhatalmazott életet élni. Nem leszek más akaratának a
rabszolgája.

SNAKE: Én egy árnyék vagyok. Egy olyan, melyre soha nem világít fény. Amíg
engem követsz, nem fogod meglátni a napfényt.

[Raiden újra megpróbál felülni, és ezúttal kiszakadnak a hátából a csövek.]

RAIDEN: Te és én csupán gyalogok vagyunk ebben a felhatalmazott háborúban. De
amint véget ér, elnyerjük a szabadságunkat.

SNAKE: Raiden...

RAIDEN: Felmentelek téged. Csak így lehetek egyszer szabad.

SNAKE: Raiden... Öt évvel ezelőtt... Nem így értettem, amit mondtam.

RAIDEN: Nincs vesztenivalóm.

SNAKE: Ne légy ostoba. Tudod jól, hogy van valaki, akit meg kell védened.

RAIDEN: Soha nem jöttek össze a dolgaim. A születésem napján még az eső is
esett.

SNAKE: Félreértelmezed a dolgokat. Abban az esőben te voltál a villámlás. Te
még képes vagy bevilágítani a sötétséget.

RAIDEN: A villámlás...

SNAKE: Raiden... Nézz rám.

[Snake hátat fordít Raidennek és letépi az arcáról a kötést. Azután
visszafordul, és közben Otacon és Sunny fájdalmas tekintettel néznek rá. Snake
arcának bal fele teljesen összeégett.]

SNAKE: Látod ezt? Nekem nincs jövőm. Pár hónap múlva tömegpusztító fegyver
leszek. Neked... Neked van családod.

[Raiden ezekre a szavakra felugrik, és elkapja Snake vállait.]

RAIDEN: Nekem nincs családom! Nincs semmim!

[Raiden lassan lecsúszik a földre, és átöleli Snake lábát.]

RAIDEN: Mindig egyedül voltam. Mindig.

SNAKE: Raiden...

[Sunny leguggol Raidenhez, átkarolja, és a hátára fordítja. Snake elfordul
tőlük.]

RAIDEN: Ne hagyj itt egyedül.

[Snake visszafordul és lenéz Raidenre.]

SNAKE: Ez az én harcom. Az én sorsom.

[Raiden elveszti az eszméletét. Ekkor újabb hívást kapnak, és a kivetítőn
megjelenik Mei Ling admirális egyenruhában.]

MEI LING: Dr. Emmerich?

OTACON: Mei Ling!

MEI LING: Megkaptam az eredményeket. Hivatalosak. Shadow Moses Szigeten van.
Az út során elvesztettük a Metal Gear Mk.II jeleit, de a hajó Shadow Moses
felé tartott.

[Snake és Sunny visszafektetik Raident az ágyra.]

MEI LING: Itt egy kép a szigetről, melyet egy civil képalkotó műhold
készített.

[A képernyőn megjelenik Shadow Moses képe.]

MEI LING: A globális felmelegedés miatt a partvonal szintje emelkedik.
Hallottátok, hogy az egész Fox Szigetvilág el fog süllyedni az óceánba? A
környező szigeteket már evakuálták.

SNAKE: Liquid érkezése csak egy dolgot jelenthet.

OTACON: REX-t fogja használni.

MEI LING: Innen úgy tűnik. A REX után készült Metal Gear-ekbe már beágyazták a
Rendszer Azonosítókat.

OTACON: Akkor mi a helyzet REX-szel? Mit csinált vele Washington?

MEI LING: A Shadow Moses-i nukleáris megsemmisítő létesítmény az incidens óta
érintetlen.

OTACON: Annak már kilenc éve.

MEI LING: Az ArmsTech elnökét és a DARPA igazgatóját megölték, a védelmi
minisztert pedig letartóztatták. Mire a Shadow Moses incidens véget ért,
egyetlen ember sem maradt, aki tudott volna arról, hogy mi történt.

[Snake elővesz egy cigit, Sunny pedig felmegy a konyhába.]

MEI LING: Olyan volt, mintha mi sem történt volna. Az adatokat vagy
meghamisították, vagy törölték, hogy semmi nyom ne maradjon. Ugyanezen okból
kifolyólag száműztek minket az irodai munkától. REX és az atombombák még
mindig ugyanott vannak, ahol kilenc évvel ezelőtt, érintetlenül.

OTACON: Egy elhagyatott sziget. Egy menedék.

MEI LING: Én inkább elfeledett szigetnek nevezném.

[Snake elejti a cigit, de felveszi, majd leül Raiden ágya mellé.]

MEI LING: Ráadásul süllyed is.

OTACON: Azt hittem, soha nem megyek vissza.

MEI LING: Eltart egy ideig, míg odaérek, de a Missouri fedélzetéről támogatlak
titeket. Ez az egyetlen hajó a flottában, amely még képes mozogni, mivel még a
Rendszer beindítása előtt készült. És Hawai’i nincs olyan messze. Otacon, már
nem hordasz szemüveget?

[Otacon zavarba jön.]

OTACON: Kontaktlencsére váltottam.

MEI LING: Találkozunk Shadow Moses-en.

[Mei Ling felveszi a sapkáját.]

MEI LING: Aki behódol a mennyországnak, életben marad. Aki ellenszegül a
mennyországnak, elpusztul.

[Mei Ling tiszteleg, és a kapcsolat megszakad.]

OTACON: Nekem is meg kell lakolnom a múltamért. A REX egy fenevad, mely az én
kutatásaimból született. Menjünk. Shadow Moses vár ránk.

[Snake álmában újra átéli azokat a pillanatokat, amikor megérkezett Shadow
Moses-re, és a helikopter leszállópályáról bejutott az épületbe. Hirtelen
ébred meg a helikopterben. Otacon hátraszól a pilótafülkéből.]

OTACON: Minden rendben, Snake?

SNAKE: Már megint azt álmodtam.

OTACON: Itt vagyunk. Shadow Moses.

[Snake kinéz az ablakon. Odakinn tombol a hóvihar. Egy hófödte erdő felett
repülnek. Otacon egy tágasabb területen lejjebb ereszkedik, és Snake, kezében
az új mini Metal Gear-rel leugrik. Annak ellenére, hogy nem nagy a magasság,
Snake rosszul fog talajt, és megfájdul a háta.]

OTACON: Snake! Jól vagy?

SNAKE: Igen. Csak egy kicsit megcsúsztam. Sietnem kell... Nincs már sok időm.

OTACON: Ismerkedj meg a Mk.III-vel. Ez az utolsó tartalékunk, úgyhogy próbáld
nem eltörni.

SNAKE: Ki, én? Soha.

[Snake talpra állítja a Mk.III-t.]

OTACON: És még valami... Nem látok a környéken senkit, de embernélküli
őrszemek járőröznek a területen. Légy óvatos odakinn.

[Otacon elrepül, Snake pedig aktiválja a Solid Eye-t, és elindul, hogy
behatoljon a területre. Snake eljut a nukleáris robbanófej raktárba, és itt
hívja Otacon.]

OTACON: Nem látok itt ellenséget. Rendben, a leghátsó kapun fogunk átmenni.

SNAKE: Otacon, legutóbb, mikor az alagsorban át akartunk kelni a parancsnok
irodáján akadt néhány gondunk.

OTACON: Valóban... Már emlékszem. De ezúttal nem kell egészen odáig lemennünk,
igaz? A hátsó kapu egyenesen elvezet az úti célunkhoz.

SNAKE: Jó ötlet.

OTACON: Akkor rendben. Irány a hátsó kapu.

[Snake megközelíti a hátsó kaput, de az zárva van. Otacon hívja.]

OTACON: Snake, a kapu zárva van.

SNAKE: Hogyan nyithatom ki?

OTACON: A teljes biztonsági rendszer le van állítva. Az aktiválása nélkül nem
lehet kinyitni a zárat. Valahol be kell jelentkezned. Megvan, Snake! A régi
irodám a közelben van. Ha visszatér az energia, akkor onnan ki lehet nyitni a
kaput. És ha átnézed a létesítmény feljegyzéseit, akkor többet megtudhatunk
REX állapotáról, és arról, hogy kik jártak erre. Emlékszel még, hogy hol van,
Snake?

SNAKE: Nem vagyok szenilis még.

OTACON: A biztonság kedvéért bejelölöm a térképeden. Te vén szivar.

[Snake köhög.]

OTACON: Snake, a jelszó 48273. Meg tudod jegyezni?

SNAKE: Már mondtam, hogy nem vagyok szenilis... még.

[Snake a felvonóval lemegy az alsó szintre. Eléri azt a folyosórészt, ahol
kilenc éve szemtanúja volt Gray Fox mészárlásának. A falakat még mindig
beborítja a vér. Belépve Otacon irodájába, ahol Snake és Gray Fox
megküzdöttek, a Mk.III odagurul a szekrényhez, melyben a harc alatt Otacon
elbújt. Ezután Snake felé fordul.]

OTACON: Egy pillanat. Ellenőrzöm a biztonsági rendszert.

[Snake rosszul érzi magát, de felrakja a Mk.III-t az asztalra. Ekkor Snake
rohamot kap, és felborítja a Mk.III-t.]

OTACON: Jól vagy? Snake, minden rendben?

[Snake használja a fecskendőt, és ettől jobban lesz. Talpra állítja a
Mk.III-t, ami egy kábellel becsatlakozik a rendszerbe.]

OTACON: Snake, az a jelszó, amit nemrég mondtam... Emlékszel rá, ugye? Mert én
teljesen elfelejtettem. Be tudnád ütni? Egy ötjegyű szám.

[Snake beüti a számot. A képernyőn megjelenik a „Belépés engedélyezve”
felirat.]

OTACON: Szép munka. Legalább a memóriáddal nincs baj.

[Pillanatokkal a később a számítógépek bekapcsolnak.]

OTACON: Ez a verzió teljesen elavult. Eltart egy ideig, míg végzek.

[Snake leül az egyik asztalra a Mk.III mögött.]

OTACON: Ebben a szobában találkoztunk először, mi?

SNAKE: Aha.

[Snake észreveszi, hogy a szekrény mellett még mindig ott van a folt, mely
akkor keletkezett, mikor Otacon nagy íjedelmében bevizelt.]

OTACON: Nem idéz fel kellemetlen emlékeket, ugye?

[Snake kuncogva néz hátra a Mk.III-re.]

OTACON: Frank Jaeger megtámadott.

[Snake odamegy a szekrényhez.]

SNAKE: Igen, emlékszem.

OTACON: Ha akkor nem jelentél volna meg... Még a hideg is kiráz, ha
belegondolok. Snake, megmentetted az életem.

SNAKE: Naomi gyűlölte őket azért, amit Frank testével műveltek. De én voltam,
aki megnyomorította. Engem is biztosan gyűlölt.

OTACON: Nem kellett volna megbíznunk benne. Magamat is hibáztatom. Segítettem
REX megalkotásában. Ezért tudtam olyan könnyen elhinni, hogy az érzései
őszinték. De csak felhasznált minket, hogy vezekeljen a bűneiért.

[Snake közelebb megy a Mk.III-hez.]

SNAKE: És akkor mi van? Mit tett velünk?

OTACON: Már elfelejtetted? Elárult téged! Ellopta a véred!

SNAKE: Nem. Ha az lett volna minden, akkor Dél-Amerikában végzett volna a
dologgal. Miért csatlakozott hozzánk utána?

OTACON: Nos, én...

SNAKE: Eléri, hogy elmenjünk érte, és kiszabadítsuk, azután hátat fordít, és
egyenesen visszamegy Liquidhez. Miért tenne ilyet?

OTACON: Nem tudom, Snake. De úgy tűnik, még mindig vele van.

SNAKE: Tessék?

OTACON: Épp most néztem meg a biztonsági belépési naplót. Ahogy gondoltam,
bizonyos időközönként járnak itt emberek. A felvételek szerint mostanában is
volt aktivitás. Ezt nézd.

[Snake a Mk.III monitorján nézi a felvételt.]

OTACON: Ezt a felvételt néhány órája készítette egy biztonsági kamera.

[A felvételen Vamp és Naomi egy folyosón mennek.]

SNAKE: Naomi.

OTACON: És Vamp.

SNAKE: A szépség és a szörnyeteg.

OTACON: Átmentek itt. És amit a biztonsági jelentésekből összeszedtünk, csak
egy dolgot jelenthet. A REX régi földalatti hangárja felé tartottak. Végeztem
a rendszer újraindításával, és kinyitottam a zárakat. Az első emeleti kapu
most már nyílni fog.

[A Mk.III kihúzza a kábelt a rendszerből, Snake pedig felemeli és lerakja a
földre.]

SNAKE: Csodálatos. Majdnem nosztalgiával gondolok azokra a napokra, amikor
minden ajtóhoz kártya kellett.

OTACON: Aha. Annak már kilenc éve. Csak annyit kell tenned, hogy a régi
technológiát az új technológiával fejezed ki. Tudod, megöregedni egyáltalán
nem olyan rossz. Induljunk, Snake.

[A Mk.III aktiválja az álcázását, és elindulnak a lifthez. Félúton meglepi
őket egy Gekko, de Snake kicselezi, és a lifttel felmennek a kapuhoz. A Mk.III
elkezd dolgozni a kapu nyitószerkezetén, ám ekkor a felvonóval egy újabb Gekko
érkezik. Snake lefoglalja, amíg a kapu kinyílik. A kapun túl a hóval borított
mezőre jutnak, ahol Snake megölte Sniper Wolf-ot. A távolból heves lihegés
hallatszik. A mező túloldalán megjelenik az a négylábú lény, akit Snake a
többiekkel együtt látott a Közel-Keleten. A Szörnyeteg háta kinyílik, és
kiemelkedik belőle egy nő, akinek az arcát egy célzókészülékkel ellátott sisak
takarja. Célba veszi Snake-et egy olyan magnetikus ágyúval, mint amilyen
Fortune-nek is volt.]

WOLF: Snake... Megtaláltalak.

[Snake még nem sejti, hogy a Szörnyeteg figyeli őt. Újra rátör a roham. Térdre
esik, de ezúttal sikerül talpra állnia.]

WOLF: Sírj... Sírj értem.

[Wolf aktiválja az éjjellátó funkciót, és így céloz Snake-re. Snake most
hallja a Szörnyeteget, de még mindig nem tudja, hol van. Wolf elkezdi
feltölteni az ágyút.]

WOLF: Gyerünk! Halljam, ahogy sírsz!

[Wolf rálő Snake-re, aki az utolsó pillanatban vetődik el a lövedék útjából.
Snake elejti a gépfegyverét, de amikor érte nyúl, Wolf újra lő, és egy fát
talál el, ami egyenesen Snake felé kezd el dőlni, de Snake félregurul az
útjából.]

WOLF: Gyere! Mutasd a könnyeid! Hagyd őket folyni. Sírj! Míg a szemed ki nem
vörösödik!

[A nő visszatér a páncélzat védelmébe, és elkezd rohanni. Snake ismét
megpróbálja elérni a gépfegyvert, de ekkor FROGS katonák érkeznek.]

WOLF: Szomorú... Annyira szomorú... Annyira nagyon, nagyon szomorú.

[Snake előveszi a pisztolyát, és elereszt pár lövést vaktában.]

WOLF: Annyira szomorú, hogy bele tudnék halni!

[Snake végre megszerzi a gépfegyverét, és elindul, hogy megtalálja, és
legyőzze Wolf-ot. A küzdelem végén Wolf kiesik a páncélzatból. Lassan Snake
felé kúszik, és küszködve talpra áll. A fejéről leesik a sisak.]

WOLF: Hallom őket... Hallom a sírást... Kisbabák sírását!

[Wolf zokogva fogja be a füleit.]

WOLF: Hagyjátok abba! Ne sírjatok! Kérlek! Kérlek, ne sírjatok!

[Wolf összeesik, ám ekkor ijedten néz a háta mögé. Snake nem lát ott semmit.]

WOLF: Ne, farkas... Menj innen! Ne gyere közelebb!

[Egy farkas jelenik meg, de mikor megközelíti Wolf-ot, eltűnik. Ekkor
gyereksírás hallatszik. Wolf eltakarja az arcát, és sír.]

WOLF: Sajnálom. Annyira féltem. Bocsáss meg. Sajnálom. Sírhatsz, ha akarsz.
Sírhatsz, ha kell.

[Wolf hirtelen abbahagyja a sírást, és Snake-re néz.]

WOLF: Nem... Többé már nincs szükségem könnyekre.

[Wolf Snake felé kúszik.]

WOLF: Szárazra sírtam magam.

[Wolf feláll, és lassan elindul Snake felé.]

WOLF: Sírj hát. Amennyit csak szeretnél. Én ott leszek, hogy halljam.

[Snake lelövi Wolf-ot, aki összeesik, a testén ugyanúgy elszenesedik a ruha,
mint a többiekén, és meghal. A Mk.III elindul, hogy kinyissa a kaput, miközben
Snake felveszi Wolf hatalmas magnetikus ágyúját. A súlya miatt elég nehezen
bírja el. Ekkor hívja Drebin.]

DREBIN: Hé, Snake. Kimostam az a magnetikus ágyút, amit most szereztél. Üsd ki
magad. A tulaj fizet.

SNAKE: Köszönöm.

DREBIN: Eljött az ideje egy újabb esti mesének, Snake. Ez Crying Wolf-ról fog
szólni. Gondolom, nem kell túl sokat mondanom arról, hogy Afrikában teljes
nemzetek szakítják szét egymást az etnikai tisztogatás nevében. Nos, ő ebbe a
környezetbe született bele. Kislány korában a faluját megtámadta egy
ellenséges fegyveres klikk. A szüleit és a testvéreit lemészárolták, neki
pedig menekülnie kellett. Fogta az utolsó élő rokonát, a kisbaba kisöccsét, és
olyan messzire futott a háborús zónától, amilyen messzire csak tudott. Egy nap
belebotlottak egy ellenséges egységbe, ezért a kisöccsével elbújtak egy
elhagyatott kunyhóban. De akkor a testvére elkezdett sírni. Tudta, hogy ha a
katonák meghallják a zajt, megtalálják őket, és mindkettejüket megölik. Ezért
erősen befogta a kisöccse száját. Ahogy a lépések zaja fokozatosan
eltávolodott, észhez tért. A kisöccse már nem sírt. Elborzadva húzta vissza az
izzadsággal és nyállal borított kezét. A kisöccse nem lélegzett. Azt mondják,
hogy a farkasok megeszik a kölykeiket, mikor azok elpusztulnak. A csata kellős
közepén barangolva figyeltek fel rá, ahogy a karjaiban hordozta halott
kisöccsét. Víziói voltak egy farkasról, aki mellette lépdel. Minden éjjel a
farkas vonított és sírt, pont úgy, mint a kisöccse azon a napon. Végül
eljutott a kormány egyik menekülttáborába. De addigra a kisöccse teste
elrothadt. A tábor tele volt hozzá hasonló menekültekkel, és olyan
kisgyerekekkel, mint az öccse. Éjjel-nappal kínozták a kisbabák sírásai. A
farkas, mely követte őt, meghallotta bánatos kiáltásait, és válaszolt.
Körbement a táborban. És egyenként elnémította a gyermekeket. Próbálta
megállítani a farkast, de nem volt hozzá ereje. Eltelt néhány nap, és az
ellenfél támadásának estéjén már egyetlen gyermek sem volt. A túlélő
felnőtteket valósággal szétszaggatták. Természetesen, abban a táborban soha,
egyetlen farkas sem volt. Ő ölte meg azokat a kisbabákat. De képtelen volt
rávenni magát, hogy bevallja. Nem tudta elviselni a gondolatot, hogy sorra
ment egyik kisbaba után a következőhöz, vonított, mint egy farkas, és
kioltotta a csepp kis életüket. És soha nem ismerte be, még Crying Wolf-ként
sem, egy magányos szörnyetegként, mely örökké a csatatéren lépdel. Snake,
miközben Wolf veled küzdött, végre elfogadta, amit tett. Megtisztult általad.
Ha a gyermeksírás, melyet a csatatéren halott, elnémult, az miattad van.
Büszke lehetsz. Három letudva, hátra van még egy. Már csak Mantis maradt. De
tudnod kell Snake, hogy ő irányította az összes többi Szörnyeteget. Ő a
Szörnyetegek Szörnyetege. Ne akadj fel a horgára.

SNAKE: Nem fogok.

DREBIN: A viszontlátásra, Snake.

[A beszélgetés után Snake elindul a Mk.III felé. Az visszanéz a havas mezőre.]

OTACON: Isten hozott itthon, Wolf.

[Egy farkas közelíti meg Crying Wolf testét. Megszaglássza Wolf-ot, majd
vonít. Bebújik Wolf teste alá, és a hátára veszi, majd eltűnik a hóviharban.]

[Snake elérkezik a kazánházba, és miután nem tud azon az útvonalon
továbbmenni, amerre kilenc éve ment, az északnyugati felvonóba száll be, és
azzal megy le. A liftben megrohanják az emlékek, és kilenc évvel korábbi
párbeszédek töredékei jutnak eszébe.]

MILLER (LIQUID): Snake. Mondanom kell valamit Naomi Hunter-ről.

SNAKE: Mi van vele?

MILLER (LIQUID): Lehet, hogy kém.

SNAKE: Hogy megölj? Csak ez érdekelt?

NAOMI: Frank Jaeger, a férfi, akit megsemmisítettél a bátyám volt, és az
egyetlen családtagom.

SNAKE: Gray Fox?

NAOMI: Megölted a jótevőmet, és nyomorékként küldted haza a bátyámat. Bosszút
fogadtam.

SNAKE: De még nem mehetek. Még el kell végeznem egy munkát.

NAOMI: Bosszút fogadtam.

[Snake leér az alagsor ötödik szintjére. Végül elér a régi hangárba, ahol
eredetileg REX volt, mielőtt Liquid beindította. Snake felnéz, és szinte látja
maga előtt a hatalmas monstrumot, úgy ahogy kilenc éve először
megpillantotta.]

OTACON: Ugorj fel, Snake. Felküldöm a felvonót.

[Snake felteszi a Mk.III-t a felvonóra, és maga is felmászik. A Mk.III
elindítja a liftet. Mikor felérnek a felső hangárba, Snake előrántja a
pisztolyát, majd a következő pillanatban meglátja REX-t pontosan abban az
állapotban, ahogy kilenc éve maga mögött hagyta.]

OTACON: REX!

[Snake és a Mk.III közelebb mennek.]

OTACON: Nézd! Eltávolították a magnetikus ágyút! Liquidnek nincs szüksége a
teljes REX-re, hogy kilője az atombombát! Csak a magnetikus ágyú kell neki.

SNAKE: A francba! Már elszállították?

OTACON: Várj, megnézem.

[A Mk.III kinyit egy panelt REX lábán, és a kábellel rácsatlakozik. Ekkor
megjelenik felettük Vamp és Naomi.]

VAMP: Attól tartok. Kár nektek. A magnetikus ágyú többé már nincs itt.

[Naomi Vamp mögött áll, és mosolyogva átkarolja a derekát. Egy alig
észrevehető mozdulattal megpróbálja kivenni a tokjából Vamp kését, de Vamp egy
finom mozdulattal megakadályozza, és olyan az egész, mintha egyikük sem vette
volna észre ezt az aprócska mozdulatot.]

SNAKE: Naomi!

VAMP: Ez a hely lesz a sírod. Ahogy a Királynőm óhajtja. Az öngyilkos Gekko-k
már elindultak. Nem sokára semmi nem marad ebből a helyből.

SNAKE: Átejtettek! Otacon!

OTACON: Snake, azt hiszem, be tudom indítani! Csak szükségem van egy kis
időre!

SNAKE: Siess!

[A Mk.III felmászik REX pilótafülkéjébe.]

NAOMI: A többit rád hagyom.

SNAKE: Naomi!

[Naomi elmegy, Vamp pedig leugrik Snake-hez.]

VAMP: Kitűnő! Szórakoztathatsz, míg ideérnek.

[Snake küzd Vamppel, de sehogy sem képes megölni. Mindig, mikor halálos sebet
ejt Vampen, pillanatokkal később már megint talpon van. Ekkor Snake-nek eszébe
jut, hogy a Naomitól kapott fecskendők elnyomják a nanogépek működését, és
Vamp halhatatlanságát nanogépek biztosítják. Ezért taktikát vált, és sikerül
Vampnek beadnia az anyagot.]

VAMP: Mit műveltél?

SNAKE: Így. Most már egyszerű halandó vagy, mint mi.

[Snake odamutatja Vampnek a fecskendőt.]

VAMP: Okos... De képes vagy megölni ezt az egyszerű halandót?

[Ekkor Gekko-k rontanak be a terembe mindenhonnan.]

SNAKE: Gekko!

OTACON: Snake! Vigyázz! Önmegsemmisítésre vannak állítva!

[Ahogy a Gekko-k rárontanak Snake-re, hirtelen megtorpannak, mikor Snake három
gyors villanást lát, majd mindegyiknek leesik a fejrésze és eldőlnek. Raiden a
magasból leugrik Snake elé.]

RAIDEN: Snake... Sajnálom, hogy megvárattalak titeket.

SNAKE: Készen állsz erre?

RAIDEN: Sunny megengedte, hogy eljöjjek.

[Vamp egyetlen hatalmas ugrással felugrik REX fejére.]

VAMP: Mit szólsz, halhatatlan ember? Te is szeretnél meghalni?

RAIDEN: Sajnálom, de én még nem halhatok meg.

VAMP: Akkor ölj meg.

[Vamp elővesz három kést a karján lévő tokokból, és az egyiket megnyalja.]

RAIDEN: Snake, ő az enyém. Te tartsd vissza a Gekko-kat.

[Raiden is felugrik REX fejére, ahol kilenc évvel ezelőtt Snake és Liquid
megküzdöttek egymással.]

SNAKE: Otacon, nyerünk neked egy kis időt.

OTACON: Igyekszem, ahogy tudok.

[REX fején Vamp rádobja a kezében tartott három kést Raidenre, de Raiden egy
kardsuhintással kivédi a támadást. Vamp mintha habozna.]

VAMP: Várj! Te is felderítő vagy, igaz? Akkor párbajozzunk késekkel.

[Vamp végighúzza a kezét a kedvenc késén, mely az öve elülső részére van
erősítve. Raiden elteszi a kardját a hüvelyébe, majd leteszi a földre maga
mellé. A lábszárára erősített tokból elővesz egy kést. Mindketten harcállásba
helyezkednek, miközben alattuk Snake előveszi a Crying Wolf-otól szerzett
magnetikus ágyút, és felkészül a Gekko-k elleni harcra. Snake feltartja a
Gekko-kat, míg odafenn Raiden és Vamp hajmeresztő küzdelmet folytatnak egymás
ellen. A végén Raiden legyőzi Vampet, aki lezuhan REX fejéről. Ekkor már
mindketten több sebből véreznek.]

OTACON: Snake, útban vagy!

[Ahogy egyre több Gekko érkezik, Otaconnak sikerül kilőnie a REX rakétáit, és
elzárnia a bejáratokat.]

SNAKE: REX!

OTACON: Ez az izé végül mégis hasznos lehet.

[Otacon leengedi a REX pilótafülkéjét a földre. Ekkor megjelenik Naomi, és
megáll a haldokló Vamp mellett.]

NAOMI: Soha nem volt halhatatlan. A természetes gyógyulás képességét
felerősítették a testében lévő nanogépek. De oly sok csata után végre elérte a
tűrőképessége határait.

[Vamp kinyújtja a kezét Naomi felé.]

VAMP: Doktornő, csillapítsd a fájdalmam.

RAIDEN: Naomi... Sunny megkért, hogy mondjak meg neked valamit.

NAOMI: Mi az?

RAIDEN: „Jót főztem.”

NAOMI: Értem. Jó neked, Sunny. Végre megcsináltad.

[Naomi szeméből könnyek peregnek. Naomi elővesz egy fecskendőt, és ahogy Vamp
felé nyúl, hátrébb lép.]

NAOMI: Nem. Nem menthetlek meg.

[A Mk.III-hez fordul.]

NAOMI: Meg kell bíznia bennem Dr. Emmerich. Adja ezt oda neki. Ne a bosszúért,
hanem hogy véget érjen a szenvedése.

[A Mk.III elveszi a fecskendőt Naomitól. Vamp megszerzi tőle, és beadja
magának. Naomi letérdel Vamp mellé, és átkarolja, miközben Vamp görcsös
rohamot kap.]

NAOMI: Visszatérhetsz igazi valódhoz. Békességre lelhetsz.

VAMP: Meghalhatok?

NAOMI: Igen.

[Vamp széttárja a karjait, ahogy még utoljára üvölt egyet, majd holtan bukik
vissza Naomi karjaiba.]

NAOMI: Bocsáss meg.

[Naomi átöleli Vampet és sír.]

OTACON: Ez nem változtat semmin. Miért?

NAOMI: Nem törölhetjük ki a múltat. Nem is bocsáthatjuk meg. Így az egyetlen,
amit tehetünk, hogy véget vetünk neki.

[Naomi kiveszi a fecskendőt Vamp kezéből, és feláll.]

NAOMI: Snake, Liquid alattunk van. Ellopta a Hazafiak Rendszerét. Kibújt a
szorításukból, és elvette a bárkájukat.

SNAKE: A bárkájukat?

NAOMI: Egy hadihajó... Nem tartja bilincsben sem föld, sem törvény, sem
ország, sem hálózat. Az egyetlen hely, ahol igazán megszabadulhatnak a
Hazafiak béklyóitól... A hely, ahol szabadok lehetnek. Külső Menedék.

SNAKE: Külső Menedék?

NAOMI: Liquid arról a hajóról akarja kilőni az atombombát. Snake, azért élsz,
hogy beteljesítsd a célodat. Ha ez az egész véget ér, nem lesz más
választásod, mint elfogadni a halált. Csak azért élünk, hogy meglakoljunk a
bűneinkért. A te életed ezért az egyetlen célért készült. Mindannyiunknak meg
kell lakolnunk a bűneinkért. Nem adhatjuk őket tovább a következő
generációnak. Nem hagyhatjuk őket a jövőre. Ez a te igazi sorsod, mellyel nem
szállhatsz szembe.

[Megremeg az épület, és kihasználva, hogy a többiek erre figyelnek, beadja
magának a fecskendőben lévő szert. Azonnal megszédül, és elveszti az
egyensúlyát.]

OTACON: Naomi!

SNAKE: Mit csináltál?

NAOMI: Vamp és én egyformák vagyunk. Élő holtak vagyunk. A testünket csupán a
nanogépek tartották életben.

SNAKE: Akkor te...

NAOMI: Rák. Már nem kellene életben lennem. A nanogépek visszatartották a
betegség terjedését. De már nem tehetnek többet. Ha a nanogépek leállnak, az
idő folyama kiolvad, és továbbhalad a medrében.

OTACON: Mit beszélsz?

NAOMI: Viszlát... Hal.

OTACON: Ne!

[A Mk.III próbálja megakadályozni, de Naomi újra bead magának egy adagot a
szerből. Naomi térdre esik.]

NAOMI: Minden jót kívánok Sunny-nak.

OTACON: Naomi, ne tedd ezt!

NAOMI: Te sírsz... értem?

OTACON: Naomi...

[Naomi újra megszúrja magát.]

OTACON: Naomi... Miért?

[Naomi megfogja a Mk.III-t és belenéz a képernyőbe.]

NAOMI: Olyan gyönyörűek a szemeid.

[Naomi leborul a földre, de még mindig fogja a kis gépet.]

NAOMI: Sajnálok mindent.

OTACON: Naomi... Naomi... Naomi...

[Az épület újra megremeg, ahogy a Gekko-k újra betörnek a hangárba. Naomi
ellöki magától a Mk.III-t.]

NAOMI: Most menj!

SNAKE: Otacon!

[Snake fel akarja venni a földről a Mk.III-t, de az megázza elektromossággal,
és Snake visszarántja a kezét.]

RAIDEN: Tűnjünk innen.

OTACON: Miért ér mindig így véget?

SNAKE: Otacon!

OTACON: Épp amikor azt hittem, hogy készen állok újra szeretni!

SNAKE: Otacon, szedd össze magad!

[Raiden felkapja a Mk.III-t.]

OTACON: Naomi...

RAIDEN: Jönnek!

OTACON: Miért?

[Snake és Raiden a REX pilótafülkéje felé rohan, miközben Otacon a Mk.III
kameráján át, még utoljára megnézi Vamp és Naomi testét. A pilótafülkében
Raiden leteszi a Mk.III-t a vezérlőpanelre.]

OTACON: Snake, igazad van. Még nem vesztettem el mindent. Még el kell végeznem
egy feladatot.

SNAKE: Így igaz. Szükségünk van rád.

OTACON: Végeztem a sírással. Elfogytak a könnyeim.

[Otacon felveszi a szemüvegét.]

OTACON: Ki kell jutnunk innen.

SNAKE: Valami ötlet?

OTACON: Nincs sok időnk, útközben elmagyarázom. Figyelj jól.

SNAKE: Hallgatlak.

[Snake felállítja REX-t. A hangárajtó kinyílik. Naomi még látja ezt, és közben
elsuttogja utolsó szavait.]

NAOMI: Ígérd... Ígérd meg... hogy teljesíted... a kívánságunkat.

[Snake, Raiden és a Mk.III a REX pilótafülkéjében ülve menekülnek egy alagúton
át a hangárból. Az útjukat rengeteg Gekko állja el, és a nyomukban is sok van.
Félúton Raidennek támad egy ötlete.]

RAIDEN: Fedezlek hátulról.

[Leugrik a pilótafülkéből. Amikor elérik az alagút kijáratát, a Gekko-k
felrobbannak, és Snake alig tudja megállítani a lendületben lévő behemótot.]

OTACON: Önmegsemmisítettek!

[Raiden megjelenik az alagút végében, de a leomló törmelék maga alá temeti.]

SNAKE: Raiden!

[A Mk.III a tenger fél fordul.]

OTACON: Az mi?

[Egy hatalmas robot ugrik ki a vízből. Egy Metal Gear RAY. A pilótafülkéjében
ott ül Liquid.]

OTACON: RAY!

LIQUID: Testvér! Nincs vége! Még nincs!

SNAKE: Liquid!

LIQUID: Moses! Itt született meg a sorsunk! És itt ér véget a tiéd, Snake!

[A két monstrum felkészül a harcra.]

OTACON: Fejezzük be, Snake. Lehet, hogy RAY a REX elpusztítására készült, de
itt vagyok neked én. Nem veszíthetsz. Taposd el Ray-t és vele együtt Liquidet!

[A kikötőben egymásnak esik a két hatalmas gépezet. A harc végére mindkét
Metal Gear megrongálódik, de a RAY komolyabb sérüléseket szenved. A RAY
elterül a földön, és a pilótafülkéje is a földhöz csapódik. Snake jó pár
sérülést összeszedett a harc alatt.]

OTACON: Hol van Liquid?

[A RAY pilótafülkéje kinyílik, és Liquid kizuhan belőle.]

LIQUID: Snake!

[Liquid Snake felé nyújtja a kezét.]

SNAKE: FOX...

LIQUID: DIE!

[A két szó pontosan úgy hangzik el, mint kilenc éve. Ezután Liquid némán
lehanyatlik a földre... Majd hirtelen megszólal.]

LIQUID: Ugyan már!

[Liquid talpra áll, miközben Snake döbbenten nézi.]

LIQUID: Sajnálom, de az ezúttal nem fog összejönni.

[Snake kiugrik a REX pilótafülkéjéből, de elesik, és kificamítja a vállát. A
Mk.III lerakja a gépfegyverét a földre.]

LIQUID: Nézd csak!

[Liquid röhögve elfut az óceán felé.]

SNAKE: Liquid!

[Snake Liquid után fut, de hirtelen megtorpan. Egy hatalmas tengeralattjáró
emelkedik a felszínre, egy új típusú Arsenal Gear. A tatját egy érdekes szobor
díszíti. Négy személyt ábrázol ugyanabban az elrendezésben, ahogy a
Rushmore-hegy figurái ki vannak faragva. Ez a négy személy: Solidus Snake,
Solid Snake, Liquid Snake és Big Boss. Liquid egyenesen a tengeralattjáróhoz
rohan, és rááll az oldalt lelógatott horgonyra, amit ezután elkezdenek
felhúzni. Snake lő rá, de nem találja el.]

LIQUID: Ez a szabadság, mit elnyertünk magunknak. Külső Menedék!

[Snake elejti a gépfegyverét, és dülöngél.]

LIQUID: És ezzel a fegyverrel elpusztítom JD-t!

[A REX magnetikus ágyúját már felszerelték a csatahajóra.]

LIQUID: Azután minden véget ér, és minden elkezdődik! De ami téged illet,
testvér... Te itt maradsz, hogy megjelöld ennek a szigetnek a vízi sírját!

[Snake térdre esik.]

LIQUID: Dögölj meg, Snake!

[A hajó elkezd távolodni a szigettől, de csak azért, hogy a dokk felé
forduljon. Raiden beszorult a törmelék alá, és azért küszköd, hogy ki tudjon
szabadulni. A jobb karja úgy beszorult egy nagy kő alá, hogy nem bírja
kihúzni. Nem messze, észreveszi a kardját, de nem éri el. Ezért kificamítja a
jobb vállát. Miután megkaparintja a kardot, a pengét a jobb válla alá
helyezi.]

RAIDEN: Sunny... Bocsáss meg.

[Raiden egyetlen mozdulattal levágja a karját. Eddigre Liquid hajója teljes
sebességgel megindul Snake felé, aki annyira elgyengült, hogy képtelen
felállni és elfutni. Az utolsó pillanatban megérkezik Raiden, és megpróbálja
megállítani a hajót. Az lelassul ugyan, de még mindig tolja maga előtt
Raident, ezért Raiden átszúrja a lábfejét a karddal, hogy így stabilizálja
magát.]

RAIDEN: Snake! Siess!

[Snake végre észhez tér.]

SNAKE: Raiden!

[Snake lassan elkezd hátrafelé mászni, de Raiden képtelen visszatartani a
hatalmas tömeget.]

SNAKE: Ne!

RAIDEN: Rose!

[Raident maga alá gyűri a hatalmas hajó. Raidennek utolsó gondolata egy régi
emlék.]

ROSE: Jack, emlékszel arra a napra, mikor találkoztunk?

JACK: Igen, a Szövetségi Székház előtt volt. Egy csomó turista vett körül
téged.

ROSE: Azt kérdezték tőlem, melyik épületet mászta meg King Kong a filmben. Azt
válaszoltam, hogy valószínűleg a Chrysler Building volt az. De akkor
megjelentél te, és közbekotyogtál. Azt mondtad: „Nem, az az Empire State
volt.”.

JACK: Azt mondtam, hogy a Chrysler Building Godzillában volt.

ROSE: Elkezdtünk vitatkozni, és teljesen megfeledkeztem a turistákról.

JACK: Mire észbe kaptunk, a turisták eltűntek. Aztán egy héttel később
véletlenül összefutottunk.

ROSE: Bámulatos véletlen volt.

JACK: Aznap éjszaka felmentünk az Empire State Building tetejére.

ROSE: Olyan gyönyörű volt.

JACK: Többé nem érdekelt, hogy kinek van igaza.

ROSE: Az volt az első randink.

JACK: Aznap éjszaka a lakásodon egy csomószor megnéztük a King Kongot.
Reggelig nem aludtunk.

[Raiden szemimplantátumán lassan kialszanak a fények...]

[Egy régi típusú csatahajó érkezik. A Missouri az. A fedélzeten Mei Ling
távcsövön figyeli az eseményeket.]

MEI LING: Tűz!

[Liquid megfordul, és felteszi a napszemüvegét.]

LIQUID: Értéktelen őskövület!

[A Missouri képtelen eltalálni Liquid hajóját. A hatalmas tengeralattjáró
teteje bezárul, és elkezdi az ereszkedést. Snake az elpusztított dokkhoz küzdi
magát.]

SNAKE: Raiden... Raiden...

[Snake csak Raiden kardját pillantja meg, ahogy egy betondarabból áll ki.
Snake be akar magának adni egy adagot a gyógyszerből, de az utolsó ereje is
elhagyja és elejti a fecskendőt. Mielőtt elveszti az eszméletét, még látja a
helikoptert, mely leszáll Shadow Moses kikötőjére.]


5. OLD SUN (OSU)
----------------

[Snake, Otacon, Meryl, Akiba és pár katona egy kis teremben ülnek, és egy
kivetítő képét nézik, amely előtt Mei Ling áll, és ismerteti a helyzetet. A
Missouri fedélzetén vannak. Snake arcát oxigénmaszk takarja.]

MEI LING: A Menedék déli irányban halad a Csendes-óceánon 33 csomós
sebességgel.

[A projektor képét a Mk.III vetíti ki.]

MEI LING: A Missouri óránként két mérfölddel marad le a Menedéktől.

OTACON: Nem tud gyorsabban haladni ez az izé?

MEI LING: Attól tartok, nem. Ez a maximális teljesítmény. Liquid célpontja JD,
egy amerikai katonai műhold, mely orbitális pályán keringő hulladéknak van
álcázva.

[Mei Ling egy pálcával szeretne rámutatni JD műhold képére, de túl rövid.
Azonban rájön, hogy a pálca kihúzható, így már könnyebb dolga van.]

MEI LING: A Menedéknek fel kell jönnie a felszínre, hogy használhassa a
magnetikus ágyút.

AKIBA: Ha ki tudjuk számítani JD pályáját, megmondhatjuk, hol fog feljönni a
felszínre a Menedék.

[Akiba elkezd pötyögni a karjára erősített billentyűzeten.]

MEI LING: JD egy egyidejű elliptikus pályán kering. Így a legközelebb a
földhöz...

[Mei Ling elejti a pálcáját és lehajol érte.]

AKIBA: Megvan! 15 óra, 6 perc, és 12 másodperc múlva lesz!

MEI LING: Pontosan.

[Akiba Mei Ling hátsóját bámulja.]

MEI LING: Tizenöt óra múlva a Bering-tenger felett lesz. 494 tengeri mérföldre
a Bering-szorostól. Ezt a Menedék is tudja. Azon a területen fogják tartani a
pozíciójukat.

MERYL: Tényleg ennyire közel kell lenniük a kilövéshez?

[Otacon odamegy a kivetítőhöz.]

OTACON: A REX magnetikus ágyújából kilőtt atombombák hatósugara
hozzávetőlegesen 300 méter. A célpont egy mozgó műhold, mely tíz kilométert
tesz meg másodpercenként. A szükséges precízióhoz olyan közel kell lenniük,
amennyire csak lehetséges.

MEI LING: Liquid nem fog lőni, amíg JD nincs földközeli állapotban. A Missouri
kihasználhatja ezt az időt a felzárkózásra.

MERYL: Odaérünk?

MEI LING: Ha a Menedék megáll, egy órán belül utolérjük. Azután a Missouri-nak
támadnia kell, mielőtt a Menedék kilövési előkészületei véget érnek. A hajóról
eltávolították a legtöbb felszerelést. És nem rendelkezik az elektronikus
hadviselés képességeinek egyetlen formájával sem. Nincs sem radar, sem
high-tech fegyverzet. A saját szemünkre kell hagyatkoznunk, ha követni akarjuk
az ellenséget.

[Mei Ling összecsukja a pálcát.]

MEI LING: A helyzet úgy fest, hogy a Menedék egy a hídon felállított
magnetikus ágyúval akarja megsemmisíteni JD-t. Fel kell nyitniuk a burkolatot,
hogy kilőhessék az atombombát. Ez lesz az egyetlen esélyünk, hogy
bejuthassunk.

MERLY: Oda be? Miért nem támadhatjuk meg innen?

OTACON: Semmi haszna nem lenne. Amíg Liquid irányítja a Rendszert, addig a GW
fizikai megsemmisítésével még mindig az ő kezében maradna a legfőbb hatalom. A
Hazafiak Fiai.

MEI LING: Igen. Dr. Emmerich-nek igaza van. Ezért kell előbb belülről
megsemmisítenünk a GW-t, mielőtt magára a Menedékre támadunk.

SNAKE: Liquid saját Halál Csillaga...

MEI LING: Jól van, íme a terv... Tudjuk, hogy a Menedéknek fel kell jönnie a
felszínre, ha használni akarják a magnetikus ágyút. Ha ez megtörténik, a
Missouri-ról látni fogjuk. Gyorsan megközelítjük, és átküldünk egy támadó
csapatot.

[Miközben Mei Ling beszél, körbemegy a teremben, és mikor elmegy Snake
mellett, a vállára teszi a kezét.]

MEI LING: A célunk kettős. Meg kell akadályoznunk, hogy kilőjék az atomot, és
ki kell törölnünk GW programját. Az ellenség veszélyérzékelő rendszerei teljes
mértékben elektronikusak. Így nem fogják észlelni a Missouri-t, míg fel nem
jönnek a felszínre.

[Ahogy Mei Ling elhalad Akiba mellett, Akiba meg akarja fogni a hátsóját, de
Meryl még idejében elkapja a karját.]

MERYL: Akiba!

MEI LING: A támadó csapatot katapultok segítségével fogjuk átjuttatni a
Menedékre, ha az felnyitotta a páncélozott burkolatot. Ők azután behatolnak a
GW fizikai szervertermébe, és megfertőzik a féregvírussal.

AKIBA: De mi van, ha leállítják a GW-t, mielőtt még bejuthatnánk?

MEI LING: Liquid már elkerítette magát a Hazafiak hálózatán belül. Ott kell
maradnia, különben JD megsemmisítésével nem ér el semmit. Nem engedhetik meg
maguknak, hogy leállítsák GW-t.

MERYL: És arról se feledkezzünk meg, hogy Liquid mindent be fog vetni annak
érdekében, hogy megállítsa a támadó csapatot.

MEI LING: Pontosan. A GW-hoz vezető folyosót irányított energiafegyverek
védik, melyek egy bizonyos fajta mikrohullámot bocsátanak ki.

AKIBA: Azt mondta, mikrohullámot?

MEI LING: Igen. És azon a frekvencián a hullámok minden élő embert
elpárologtatnak, aki hatótávolságon belül van.

SNAKE: Egy óriási mikrohullámú sütő. Csak az megy be oda, aki meg akar halni.
Ez egy tökéletes feladat lesz nekem.

[Snake köhögve nevet. Meryl bosszúsan néz rá.]

MERYL: Snake, ez nem a megfelelő idő a hülye vicceidhez.

MEI LING: A folyosón kívül Liquid katonái lesznek állig felfegyverkezve.
Odabenn embernélküli fegyverek várnak ránk.

SNAKE: Honnan szereztétek ezt a sok információt? Szerintetek tényleg van rá
mód, hogy elpusztítsuk GW-t?

MEI LING: Igen. Ő... hagyott nekünk valamit, ami a helyes irányba terel
minket.

OTACON: Naomi segített az előkészületekben, hogy megállítsuk a Menedék
kilövését.

SNAKE: Naomi?

OTACON: A Menedékkel kapcsolatos összes belső adatunk tőle származik. A fő ok,
amiért eljött velünk a Nomádra, az volt, hogy közel kerüljön hozzám. De
ehelyett végül Sunny-hoz fordult.

SNAKE: Ezt hogy érted?

OTACON: Sunny kezébe tette le a tervét.

MEI LING: Az egész művelet azokra az adatokra épül, melyeket ránk hagyott.

SNAKE: Végül is kinek az oldalán állt?

OTACON: Soha nem fogjuk megtudni pontosan, mik voltak az igazi szándékai. De
egy biztos. Meg akarta állítani Liquidet.

[A projektor kikapcsol, és a lámpák kigyúlnak a teremben. Mindenki komoran
hallgat.]

MERYL: Gyerünk már... Valaki mondjon valami bíztatót. Akármit.

[Senki nem szólal meg, de Mei Lingnek támad egy ötlete.]

MEI LING: Figyelem! Ezt hallgassátok! Egy bölcs ember valaha azt írta... A
haldokló emberek szavai kierőszakolják a figyelmet, mint a mély harmónia. Hol
szavak hangzanak el, ott ritkán hangzanak hiába.

[Még mindig nem szól senki.]

MEI LING: Van még kérdés?

[Snake jelentkezik.]

MEI LING: Igen? Snake?

SNAKE: Van valakinél cigi?

MERYL: Snake...

[Később már csak Snake és Otacon vannak a teremben. Snake elővesz egy cigit,
és észreveszi, hogy már csak egy szál maradt a csomagban.]

SNAKE: Szóval ez a program... Azt mondod, Sunny írta?

OTACON: Valójában, nagyjából a harmada az ő munkája. Naomi egy programon
dolgozott, hogy elpusztítsa GW-t, de nem igazán tudta befejezni. Úgyhogy
odaadta Sunny-nak. Sunny elkezdte átnézni a könyvtáramat, hátha talál egy
forráskódot, amellyel befejezhetné. Végül talált egyet. Emma féregvírusát.

[Snake nem találja az öngyújtóját. Otacon odamegy, és meggyújtja a cigijét.]

OTACON: Fogta a húgom kódját, és beépítette Naomi programjába. Nem volt időm,
hogy minden kódsort átnézzek, de az, amit láttam, Emmára emlékeztetett. Olyan
volt, mintha hátrahagyta volna a saját nyomait a szerkezetben. De ez a
féregvírus, amit Sunny készített, még jobb, mint Emmáé. Sunny vírusa
elpusztítja az MI értelmét, úgy, hogy apoptózist idéz elő a sejtekben. Ha
feltöltjük a GW-ba, komoly károkat kell okoznia.

[Snake elkezd köhögni.]

OTACON: Snake... Gondoltál már a leszokásra?

SNAKE: Miért? Nem kell aggódnom az egészségem miatt.

[Snake újra rohamot kap, ezért megszúrja magát a fecskendővel. Otacon odamegy,
és elveszi tőle.]

OTACON: Meg akarod ölni magad? Szóval makacsul át akarsz menni a Menedékre.
Miért nem hagyjuk, hogy valaki más menjen? Nem kell neked megtenni.

SNAKE: Még vannak dolgok, melyeket meg kell tennem... A dohányzáson kívül.

[Snake megint elkezd köhögni. Otacon odamegy, és elveszi tőle a cigit és a
hamutartót.]

SNAKE: Otacon. Miért nem ugrassz le velem a hajóról?

OTACON: Azt nem lehet. Nekem is vannak dolgaim, melyeket meg kell tennem. És
én ráadásul nem is dohányzom.

[Később Mei Ling a kormányteremben felügyeli, hogy minden rendben van-e.]

TENGERÉSZ 1: Kapitány, az ellenséges hajó 300 méteren, és még mindig
emelkedik.

MEI LING: És a motorok?

TENGERÉSZ 2: Minden rendben.

MEI LING: Készüljenek fel a teljes meghajtásra. És készítsék fel a támadó
csapatot az azonnali kilövésre.

TENGERÉSZ 1: Igen, kapitány.

[Az első tengerész tiszteleg, és kimegy a teremből.]

MEI LING: Mennyi idő múlva ér fel a felszínre?

TENGERÉSZ 2: Körülbelül 20 perc múlva.

MEI LING: Menetrend szerint. Amint felér, és kinyitja a páncélját, terv
szerint haladunk.

TENGERÉSZ 2: Igen, kapitány.

[A második tengerész is elindul, de visszafordul.]

TENGERÉSZ 2: Kapitány?

MEI LING: Igen?

TENGERÉSZ 2: Ez az első igazi ütközetem.

MEI LING: Értem. Mit akar mondani?

TENGERÉSZ 2: Először nagy visszalépés volt nekem, hogy erre a hajóra neveztek
ki. De ugyanakkor a tétlenség egyfajta megkönnyebbülés is volt. Kapitány...
Félek.

[Mei Ling megfogja a tengerész vállát.]

MEI LING: Minden rendben. Én is félek. Nekem is ez az első alkalom. De nem
hagyom, hogy a félelem eluralkodjon rajtam, mert még jobban félek attól, hogy
mi fog történni, ha elfutok. Senki nem fog meghalni az én felügyeletem alatt.
Ez a hajó egy darabban fog visszatérni Hawai’i-ra. Ezt megígérem.

TENGERÉSZ 2: Köszönöm.

[Eközben a fedélzeten Snake, Otacon, Meryl és Akiba a katapultok felé
haladnak. Snake és Otacon egy kissé lemaradva mennek Meryl és Akiba mögött.]

SNAKE: Raiden... Hogy van?

OTACON: Túléli, de nincs olyan állapotban, hogy harcolhasson. A legjobb, ha
hagyjuk pihenni.

SNAKE: Jól van.

OTACON: Most, hogy nem védi őket a Rendszer, mindenki kezdi elveszíteni a
hidegvérét. Azt mondják, hogy az SOP utóhatásai olyan súlyosak, hogy egy csomó
katona dezertál miatta.

SNAKE: Az egyetlenek, akikre számíthatunk, Meryl és... Ő.

[Az előttük haladó Akiba rácsap Meryl fenekére, aki ezért elkapja a kezét, és
ellöki magától.]

OTACON: Elég ismeretlen figura, nem?

[Ekkor valaki megszólal a fejük felett.]

???: Adtam neki egy azonosító mentes M82-est.

[Odafenn Drebin az egyik tüzérségi ágyún üldögél.]

DREBIN: Jó itt látni titeket.

SNAKE: Mit keresel itt?

DREBIN: Tisztára mostam ezeknek a srácoknak az azonosítóit, és adtam nekik új,
csupasz fegyvereket. Beleértve azokat a katapultokat is, amiket meg fogtok
lovagolni. Az üzlet lelassult, mióta Liquid rátette a kezét a Rendszerre. Már
nincsenek extra megrendelései.

[Drebin kinyit egy üdítős dobozt, és iszik belőle.]

DREBIN: Most, hogy az egész világon lezártak a fegyverek, ti vagytok az
egyetlenek, akik még harcolni akarnak. Azt mondják, nem lenne gazdaságos, ha
azt a sok használhatatlan csatatéri felszerelést lecserélnék az én cuccaimra.
Úgyhogy összehoztam egy extra különleges utat ide. Csakis értetek.

SNAKE: Drebin, van egyáltalán valamicske fogalmad is arról, hogy mi folyik
itt?

DREBIN: Hát hogyne.

[Drebin leugrik az ágyúról a fedélzetre, és pontosan abban a pózban ér földet,
ahogy Big Boss, mikor először megérkezett Tselinoyarsk-ba. A majma is utánozza
a mozdulatot. Mikor Drebin drámaian felnéz, böffent, majd feláll.]

DREBIN: Tudod, néha a világ olyan, mint ez a szóda. Ha elfogytak a buborékok,
már nincs hasznomra. Nem ér semmit. Annak az oldalán állok, akinek a
legnagyobb szüksége van rám. Vágod?

[Drebin Snake felé nyújtja a szódát, hogy igyon belőle, de Snake megrázza a
fejét, és visszautasítja. Drebin a majomnak adja az italt.]

DREBIN: Ha szükséged van valamire, csak mondd ki a varázsszót. Varázsolok ide
egy kis boltot.

[Snake előveszi az utolsó cigijét, és a szájába veszi. Snake már megint nem
találja az öngyújtóját, ezért Drebin odalép hozzá, és varázslatos módon egy
láng jelenik meg a mutató és a középső ujja hegyén. Azzal meggyújtja Snake
cigijét.]

DREBIN: Élvezd ki. Lehet, hogy ez lesz az utolsó.

SNAKE: Az. Elfogyott.

[A majom elkezdi zaklatni Snake-et, hogy adja neki a cigit.]

SNAKE: Jól van.

[Drebin nem ellenkezik, ezért Snake odaadja neki a cigit, cserébe pedig
megkapja tőle a szódát. Drebin nevet.]

DREBIN: Úgy tűnik, annak az utolsó cigarettának végül mégis várnia kell.
Később találkozunk.

[Drebin ezúttal szavak nélkül mutogatja el Snake-nek azt a bizonyos
elköszönést, majd elmegy. Snake megállít egy mellette elhaladó katonát.]

SNAKE: Hé! Nesze.

[Odaadja a katonának a szódát.]

KATONA: Óh, köszönöm.

[Snake és Otacon továbbmennek a katapultok felé, ahol Akiba és Meryl épp most
kezdik elfoglalni a helyüket.]

MERYL: Az lesz a tiéd.

[Akiba zavartan néz körül, és bizonytalanul rámutat az egyik katapultra.]

MERYL: Az.

[Miközben Snake elfoglalja a helyét a katapultján, a codec-en Campbell beszél
hozzá.]

CAMPBELL: Snake, hallasz engem? Liquid hadihajója, a Külső Menedék, egy
Arsenal Gear modell módosított verziója, melyet a Hazafiaktól lopott el.
Odabenn nyüzsögnek az Irvingek, és az egyéb embernélküli fegyverek. Naomi
adatai szerint, a Menedék legénysége egy zászlóaljnyi felerősített képességű
katonából áll. Mindannyiukat a PMC-k legjobbjai közül válogatták ki.

[Otacon odaadja Snake-nek a Mk.III-t, majd elindul, hogy csatlakozzon Mei
Linghez az irányítóteremben.]

CAMPBELL: Ha Liquid sikerrel jár, és megsemmisíti JD-t, és átveszi az
irányítást a Hazafiak Rendszere felett, akkor a Menedék lesz a zászlóshajója,
és a PMC-i futótűzként fognak elterjedni a bolygón.

[Ekkor elkezd kiemelkedni a vízből a Menedék.]

CAMPBELL: És megkezdődik az emberiség fegyveres leigázása.

[Az irányítóteremben is észlelik a Menedéket.]

TENGERÉSZ: Kapitány, a Menedék látótávolságban.

MEI LING: Készüljenek fel a tüzelésre a fő ágyúval.

[A katonák a Missouri fedélzetén kezdenek pánikba esni.]

CAMPBELL: Figyelj jól. Ez az utolsó esélyünk, hogy megakadályozzuk, hogy
Liquid leigázza a bolygót.

[Campbell most átvált Meryl codecjére.]

CAMPBELL: Meryl, hallasz engem? Eljött az idő... Ideje, hogy a kötelességed
szerint cselekedj. Emlékezz... Bármi történjék is... Végig veled leszek. Te
vagy a büszkeségem és az örömöm.

[Meryl szeméből kigördül egy könnycsepp. Ekkor felnyílik a Menedék páncélzata,
és láthatóvá válik a magnetikus ágyú.]

TENGERÉSZ: A magnetikus ágyú védtelen.

MEI LING: Ott van... Egy csupasz atomfegyver.

[Otacon a Mk.III monitorán át beszél Snake-hez.]

OTACON: Fejezzük be, Snake. Legyen ez az utolsó csatánk. Ha mi vagyunk a
felelősek Liquid bűneiért, akkor nekünk kell hordoznunk ezt a terhet.

SNAKE: Így van.

[Snake bekapcsolja a Solid Eye-t, és felkészül a kilövésre. Ekkor a menedéken
számos rakétalöveg nyílik ki.]

TENGERÉSZ: Az ellenség elfogó pályán.

MEI LING: Teljes sebességgel előre!

CAMPBELL: A kudarc a végítéletet jelenti az emberi faj számára. Meg kell
akadályoznotok, hogy használják azt a magnetikus ágyút. Semmisítsétek meg
GW-t.

[A magnetikus ágyú az égre céloz, miközben a Menedék kilövi a rakétákat a
Missouri-ra.]

MEI LING: Tűz!

[A Missouri sorra kilövi a rakétákat.]

TENGERÉSZ 1: A célpontot eltaláltuk. Könnyebb sérülés.

TENGERÉSZ 2: Az ellenség viszonozza a tüzet.

MEI LING: Mindenki készüljön fel a becsapódásra! Kapaszkodjanak!

[A Missouri nekiütközi a Menedéknek.]

MEI LING: Most!

[Snake, Meryl és Akiba aktiválják a katapultokat, de Akiba rosszul időzít, és
az óceánba zuhan.]

AKIBA: Meryl!

[Snake miután földet ér a fedélzeten, hívja Meryl.]

MERYL: Snake...

SNAKE: Hol vagy?

MERYL: Sajnálom... Megsérült a bokám.

SNAKE: Tudsz járni?

MERYL: Azt hiszem.

[Meryl fájdalmasan nyög, ahogy megpróbál felállni.]

SNAKE: Jól vagy?

MERYL: Sokkal jobban fáj az SOP nélkül.

SNAKE: Érzed, hogy élsz, ugye? Mi van Akibával?

MERYL: Beesett az óceánba. Snake, majd utolérlek. Menj előre.

[Meryl adásából lövések hallatszanak.]

SNAKE: Meryl!

[Snake a háta mögül zajt hall, de amikor odafordul, látja, hogy csak a Mk.III
az.]

SNAKE: Otacon.

OTACON: Sajnálom, hogy megvárattalak.

[Golyók kapnak gellert Snake közelében. Snake fedezékbe vonul, miközben a
Menedék katonái közelednek felé. Snake bejut a hajó belsejébe, és egy
felvonóval lemegy az alsó szintre, ahonnan elérhető a szerverterem. Snake elér
az irányítóterembe. Nem veszi észre, hogy a felette lévő szinten a FROGS
katonák elkezdik bekeríteni. A terem közepén megpillantja Merylt, aki
eszméletlenül fekszik a földön, egy holografikus földgömb mellett.]

SNAKE: Meryl!

[Mikor Snake odamegy Merylhez, a katonák elözönlik a termet. Snake megküzd
velük, és miután legyőzte őket, odamegy Merylhez.]

SNAKE: Meryl?

MERYL: Snake...

[Meryl egészen groteszk módon talpra áll. Nagyon furcsán mozog, és a tagjaiból
fehér zsinórok /*Egy opcionális párbeszédből kiderül, hogy ez az ún. „fehér
lézer”, mellyel Mantis a nanogépeket irányítja.*/ meredeznek a plafon felé.]

MERYL: Snake... Menekülj!

[Ekkor egy fényes lövedék száguld Snake felé, de ő elvetődik az útjából. A
levegőben lebegve megjelenik Screaming Mantis.]

MANTIS: Ismerem a hullámhosszod. Régi emlékeket idéz fel.

SNAKE: Ez nem lehet.

[Meryl ráfogja a pisztolyát Snake-re, majd előveszi a hosszú csövű verziót,
azzal pedig a saját halántékára céloz.]

MERYL: Snake...

SNAKE: Meryl, ne!

[Lövés dördül. A Merylt fogva tartó zsinórok elszakadnak, és a Screaming
Mantis-nál lévő Psycho Mantis bábu összerándul. Meryl és Snake a bejárat felé
néznek, és meglátják Akibát, füstölgő puskacsővel közeledni.]

MERYL: Johnny!

AKIBA: Meryl!

[Ekkor a földről felemelkedik két katona.]

SNAKE: Várj! Akiba!

[A két katona lő, és Akiba Meryl elé veti magát, hogy megvédje a lövedékektől.
Meryl és Akiba elesnek, Snake pedig lelövi a két katonát. Mantis újra
megjelenik.]

MANTIS: Rég nem láttuk egymást, Snake.

SNAKE: Te... Psycho Mantis?

[Snake egy áttetsző figurát lát lebegni Screaming Mantis mögött, aki pont úgy
néz ki, mint Psycho Mantis.]

MANTIS: Nem, az egy másik énem volt. Hallod a sikolyokat? Harcért kiáltanak!
Hadd halljam, ahogy sikoltasz! Voníts! Üvölts! A lelked legmélyéről!

[Mantis a Psycho Mantis bábuból két lövedéket küld Merylre és Akibára. Meryl
megint talpra áll, de Akibára nincs semmi hatása a lövedéknek.]

MANTIS: Ez meg mi?

[Mantis megint rálő Akibára, de ezúttal is elmarad a hatás.]

MANTIS: Értem már.

[Mantis a földgömb fölé emelkedik, és lövedékeket küld a teremben lévő
katonákra. Az élőkre a Psycho Mantis bábuból, a holtakra A Bánat bábuból, és
mindannyian felemelkednek és ráfogják a fegyvereiket Snake-re. Snake megküzd
Mantis-szal. Kilövi a nála lévő bábukat, majd a Psycho Mantis bábút ellene
fordítva legyőzi. Mantis a levegőben lebeg. A kései elkezdenek pörögni
körülötte, és olyan szelet keltenek, melytől elkezd leválni a páncélzata. A
kések végül szerteszét repülnek a teremben. Az egyik majdnem eltalálja
Snake-et. Mantis, immáron páncél nélkül a földre esik. Lassan feláll, és
elindul Snake felé.]

MANTIS: Hallom őket a fejemben... A sikolyokat! Hallgattasd el őket! Nem
akarom többé hallani őket! Félek! Annyira félek!

[Mantis elesik, majd felül, összegömbölyödik, és befogja a fülét.]

MANTIS: Fáj a fejem! Fáj! Sajnálom! Kegyelmezzetek!

[Ekkor feláll, és ököllel elkezd ütni egy láthatatlan falat.]

MATNIS: Engedjetek ki innen! Nem kapok levegőt!

[Összeesik, majd ismét feláll, és lassan elindul Snake felé.]

MANTIS: Most pedig... Tűnj el a testemből. Bocsáss meg. Szabadíts meg!

[Snake lelövi Mantis-t, akinek a ruhája, ugyanúgy mint a többieké,
elszenesedik, és magzati pozícióba kényszeríti a testét. Miután Snake legyőzi
Mantis-t, Drebin hívja.]

DREBIN: Szóval legyőzted az utolsó Szörnyeteget is. A bábuval, amit szereztél
manipulálhatsz bárkit, akinek vannak nanogépek a testében. Ha engem kérdezel,
olyan az a cucc, mintha az ördög találta volna fel. Mantis Dél-Amerikából
jött. Egy olyan országban született és nevelkedett, melyet véget nem érő
polgárháborúk sújtottak. A faluját megtámadták az ellenséges erők, és porig
égették. Ez még kislány korában történt. Elválasztották a családjától, és csak
épp hogy meg tudott szökni. Egy épület alagsorában kötött ki. A hely tele volt
az ott tárolt holttestekkel. Majdnem mindet halálra kínozták. A félelem
megbénította. És akkor nehéz csizmák dobogását halotta a fölötte lévő
szintről, melyet sikítások követtek, az a fajta, amelytől minden szőrszálad az
égnek mered. Átbotladozott egy ideiglenesen összetákolt kínzókamrán. Valaki
rázárta az ajtót, és csapdába esett. Sötét volt. Minden nyirkos volt. És a
levegőt betöltötte a bűz. A megkínzott áldozatok sikolyaitól nem tudott
elaludni. Csak annyit tehetett, hogy reszketve összekuporodott az egyik
sarokban. Eltelt egy hét, azután tíz nap. A szomját a földön összegyűlt
mocskos vízzel csillapította, de étel nem volt. Csapdába esve egy ilyen
helyen, az éhségtől félőrülten, az elméje komoly sérülést szenvedett. Tudtad,
hogy a nőstény sáska megeszi a párját? A sikolyok éjjel-nappal hallatszottak.
Befogta a füleit, de az sem segített. De egyszer csak megmenekült. Megjelent
egy kis fekete sáska, mely megtanította, hogyan zárja ki a sikolyokat, hogyan
fogja be a belső füleit.

SNAKE: Mi a fenéről beszélsz?

DREBIN: Csak azt mondom, Snake, hogy amikor nem tudta tovább elviselni az
éhséget, elkezdte felzabálni a holttesteket. De csak a férfiakat. Nem fogta
fel, hogy ki csinálja mindezt. Az ő elméjében csak egy nőstény sáska volt,
amely felfalja a párját. Az egész egy nagy, eltorzult, éber álom volt. Persze
nem volt ott egy sáska sem. Az egész csak hallucináció volt. Nem több, mint
egy történet, melyet egy másik személy talált ki, akit ő alkotott meg az
elméjében. A labilis elméje volt az, mely annyira sebezhetővé tette őt. Később
még a megmaradt pszichéjét is eltávolították drogokkal és hipnózissal, és
beültették Psycho Mantis személyiségét. Nem az ő akarata irányította a
B&B-ket. Psycho Mantis volt az, félig egybeolvadva a lelkével, aki a
zsinórokat rángatta. Screaming Mantis is csak egy báb volt. Mindenesetre átélt
néhány hetet azon a pokoli helyen, és végül visszajutott a felszínre. De a
sikolyok a fejében nem halkultak el. Mindig vele voltak, csupán annyi volt a
különbség, hogy nem voltak valódiak. A belső füldugók többé nem működtek. A
fekete sáska eltűnt. Nem maradt már hely, ahova elmenekülhetett volna. Ezért
sikított mindig... Hogy elfojtsa azokat, melyek a fejében szóltak. De most már
vége. Megszabadítottad Mantis-t abból a sötét rémálomból.

SNAKE: Az utolsó Szörnyeteg.

DREBIN: Bizony pajtás. Nos, egyelőre végeztem a mesemondó szerepével. Most
menned kell. GW vár rád. És ezúttal te írod meg a befejezést.

[Snake odamegy Merylhez, aki egy oszlopnak támaszkodva ül a földön.]

SNAKE: Meryl!

MERYL: Snake...

[Snake felveszi a földről Meryl pisztolyát és odaadja neki.]

MERYL: Hol van Johnny?

[Ekkor még több katona lép be a terembe. Snake talpra segíti Merylt, és
elindulnak a kijárathoz.]

MERYL: Itt vannak!

[Meryl három katonát lő le, mire eljutnak az ajtóhoz, amely a folyosóra vezet.
Meryl az ajtó felé tolja Snake-et.]

MERYL: Nélkülem menj tovább! Ezúttal én védelek meg téged!

[Snake újratölti a fegyverét.]

MERYL: Menj! Pusztítsd el GW-t, amíg még van idő! Amíg még életben vagyok!

SNAKE: Meryl...

[Meryl Snake háta mögé bújik, és ő is újratölti a pisztolyát.]

MERYL: Snake, a folyosó tele van mikrohullámokkal.

SNAKE: Igen... Tuti nem jutok át anélkül, hogy megsülnék.

[Meryl Snake vállára teszi a kezét.]

SNAKE: Sajnálom, hogy belerángattalak ebbe.

[Meryl elkezd sírni, és Snake vállára borul.]

MERYL: Ezúttal én fedezlek.

[Meryl a becsapódó golyók hangjára kapja fel a fejét.]

MERYL: Találkozunk még... a túloldalon...

[Meryl beáll a boltív alá, és céloz.]

MERYL: Menj! Siess!

[Snake megtorpan az ajtó előtt, és visszanéz Merylre, aki ekkor szed le két
katonát.]

MERYL: Menj!

[Snake elmegy, Meryl pedig fedezékbe bújik, és azt ajtót bámulja, amin Snake
kiment. Meryl három teli tárat rak maga mellé a földre, és felkészül a harcra.
Miközben Snake a szerverterem felé tart, Meryl feltartja a katonákat. Már
mindkét pisztolyát használja.]

MERYL: Uccsó tár.

[Meryl kénytelen visszabújni a fedezékbe.]

MERYL: Gyerünk, Snake! Már nem bírom sokáig.

[Meryl kiveszi a tárat a pisztolyából, és látja, hogy egyetlen tölténye
maradt. Mérgesen rácsap a falra.]

MERYL: A fenébe! Nem tudok senkit sem megvédeni!

[Meryl hallja, ahogy a katonák közelednek hozzá.]

MERYL: Képtelen vagyok...

[Előugrik a fedezékből, és elhasználva az utolsó töltényt, lelő egy katonát. A
földön gurulva próbálja elkerülni a lövéseket. Ekkor három gyors lövés
hallatszik, és a Meryl előtt álló három katona összeesik. Ismét Akiba érkezett
a legjobbkor.]

AKIBA: Meryl!

MERYL: Johnny! Johnny, te jól vagy!

[Akiba behúzódik Meryl fedezékébe, és elővesz a zsebéből négy teli tárat.]

AKIBA: Tessék.

MERYL: Ezzel próbálsz kiengesztelni, amiért késtél?

AKIBA: Meryl, soha többé nem hagylak magadra.

[Meryl rámosolyog Akibára, majd felfigyel az újra közeledő katonákra.]

MERYL: Fedezékbe!

AKIBA: Tiszta!

[Akiba fedezi Merylt, míg az átmegy a kis beugró másik oldalára, felveszi a
földről a pisztolyát, és behelyezi a tárat.]

MERYL: Kész!

[Módszeresen elkezdik lelőni az ellenséges katonákat.]

MERYL: Ugyan, kinek kellenek nanogépek! Igaz, Johnny? Mondj meg nekem valamit.
Miért nem tudott Mantis irányítani téged?

AKIBA: Gondolom az emberekben lévő nanogépeket használta fel. Ha nincs
nanogép, nincs irányítás.

MERYL: De neked nincs?

AKIBA: Nincs. Egyetlen nanogép sincs bennem. Minden kötelező oltásról
meglógtam.

MERYL: Ne mondd, hogy tudtad, hogy ez lesz!

AKIBA: Dehogy! Egyszerűen csak utálom a tűt!

MERYL: Akkor ezért nem voltál soha szinkronban a csapattal!

AKIBA: Folyamatosan próbáltam lépést tartani minden adattal a számítógépemen,
de soha nem sikerült.

MERYL: És ezért nem volt semmi bajod Európában, a Voltán!

AKIBA: Bizony!

MERYL: Seggfej! Johnny, kezdek kifogyni!

AKIBA: Ne aggódj! Ezeket Drebintől szereztem.

[Akiba elővesz még néhány tárat és átmegy Merylhez. A tárakat leteszi a
földre.]

AKIBA: Meryl!

MERYL: Johnny, én nem tudtam... Az a sok szörnyűség, amiket mondtam...

AKIBA: Felejtsd el.

MERYL: Az a sok hasfájás... Az is azért volt, mert a nanogépek nem
mulasztották el?

AKIBA: Igen.

MERYL: De ha ennyire félsz a tűtől, akkor miért csatlakoztál a csapatomhoz?

AKIBA: A közeledben akartam lenni... Hogy megvédjelek.

MERYL: Johnny...?

AKIBA: Meryl...

[Meryl és Akiba egymás szemébe néznek.]

AKIBA: Mindig szerettelek. Egészen Shadow Moses óta, amikor először
megláttalak. /*Bizony! Ő az a bizonyos Johnny, akit Meryl leütött, és akinek
elvette a ruháit. És ő volt az is, aki Snake cellája előtt őrködött.*/

[Akiba egy pillanatra elhallgat, majd kiböki.]

AKIBA: Meryl, gyere hozzám.

[Meryl elfordul Akibától, és folytatja a lövészetet.]

MERYL: Pokoli jól időzítesz.

AKIBA: Mi a válaszod?

[Meryl visszabújik a fedezékbe, és ránéz Akibára.]

MERYL: Nemet kell mondanom.

AKIBA: Inkább maradsz egyedülálló?

[Egy katona megközelíti őket. Meryl már mozdulna, de Akiba egy gyors
mozdulattal, anélkül, hogy odanézne, lelövi.]

AKIBA: Rendben. Nem kell hivatalossá tennünk.

[Meryl átbújik Akiba karja alatt, és tovább lő.]

MERYL: Nem.

AKIBA: És mi volna, ha csak összeköltöznénk?

MERYL: Nem.

[Meryl kiejti a tárat az egyik pisztolyából, és odatartja Akibának, miközben a
másik pisztollyal lő. Akiba behelyez egy tárat a pisztolyba.]

AKIBA: Miért?

[Most ugyanezt megismétlik a másik pisztollyal.]

AKIBA: Van valami bajod velem?

MERYL: Nincs. Csupán szeretném a dolgokat a magam módján csinálni.

[Mindketten fedezékbe vonulnak. Akiba háttal áll a falnak és Meryl közel megy
hozzá.]

MERYL: Johnny, gyere hozzám.

[Akiba zavarodottnak tűnik. Meryl még közelebb megy.]

MERYL: Újra mondom... Gyere hozzám.

[Akiba bután néz.]

AKIBA: Rendben. Örömmel.

[Egy gránát repül be a kis beugróba, ahol vannak, ezért ki kell ugraniuk a
fedezékből. Egymásnak háttal állva szedik le az ellenséges katonákat.
Mindkettejüket eltalálják, és Meryl ráesik Akibára.]

MERYL: Hé! És eszedbe ne jusson megcsalni!

AKIBA: Nem merném.

[Meryl lelő egy rájuk rontó katonát, és pozíciót váltanak.]

MERYL: És igazi esküvőt akarok. Virágokkal és tortával.

[Összehangoltan újra lekapnak három katonát, majd a földön gurulva ismét Akiba
kerül felülre.]

MERYL: Kislány korom óta ez volt az álmom.

[Újra elkezdenek a földön gurulni, és közben lőnek. Mikor egy kicsit tisztult
a terep, lassan talpra állnak.]

MERYL: Menyasszony akarok lenni. Vigyél haza, Johnny.

[Meryl és Akiba szenvedélyesen megcsókolják egymást, majd egyszerre tartják
célra a pisztolyaikat.]

[Snake eközben a belső folyosón a szerverterem felé halad. Miután átküzdi
magát egy seregnyi scarab-on, a folyosó egy újabb szegmensére belépve rohamot
kap, és összeesik. A Mk.III azonnal odamegy hozzá.]

OTACON: Snake?

[A folyosó végén megjelenik egy katona.]

OTACON: Snake!

[A katona elrakja a géppisztolyát és egy hosszú pengéjű kést vesz elő. Még
több katona jelenik meg, és elindulnak Snake felé. Snake beadja magának a
szert. Megpróbál felállni, de azonnal újra visszaesik a földre.]

SNAKE: Otacon... Az injekció... Nem használ.

OTACON: Gyerünk! Állj fel! Talpra, Snake!

[A Mk.III Snake mellkasát ütögeti a kijelzőjével. Ekkor kinyílik az ajtó Snake
mögött, és egy feketekabátos alak ugrik Snake és a katonák közé. Raiden az.
Mindkét karja hiányzik, ezért a kardját a szájával tartja. Elektromos szikrák
pattognak körülötte. /*Emlékeztek még Volginra? Raiden mellkasán található egy
szerkezet, mely addig nem volt ott. Nagyon valószínűnek tartom, hogy Drebin
egyik játékszere lehet. Valamint sok olyat hallottam, hogy Raiden elhagyta a
kabátját Dél-Amerikában, akkor most hogy-hogy mégis azt viseli. A válasz ismét
Drebin. Emlékeztek, hogy ő még a helyszínen maradt a csata után? Ki tudja
miért, talán hogy szerezzen magának egy szuvenírt, begyűjtötte Raiden
kabátját.*/]

SNAKE: Raiden...

[Raiden gépi hangja szólal meg.]

RAIDEN: Villám vagyok... A vihar átalakult.

[Ekkor két katonát áramütés ér, mintha villám csapna beléjük. Raiden lassan
elindul a katonák felé, és azok ugyanolyan lassan hátrálnak előle. Snake
talpra küzdi magát, és a falnak támaszkodva elindul Raiden után, aki időközben
két másik katonát is elintézett az áramütéssel. Snake megpróbál elmenni Raiden
mellett, de Raiden a falba vágja a kardot Snake orra előtt, ezzel megállítva
őt.]

RAIDEN: Snake... Hagyd ezt rám. Majd én elmegyek a szerverterembe.

SNAKE: A folyosó tele van mikrohullámokkal. Egyikünk is elég lesz.

[Snake ráteszi a kezét Raiden vállára, és elé áll.]

RAIDEN: A testem egy gépezet. Meg tudom csinálni.

SNAKE: A tested lehet, hogy egy gépezet, de a szíved egy emberé. Van egy
életed, amihez vissza kell térned.

RAIDEN: Ő már semmit nem jelent nekem.

[Raiden megpróbál elindulni, de Snake visszatartja.]

SNAKE: Raiden, nézz rám. Még fiatal vagy. Ne fecséreld el. Újrakezdheted.
Innentől, ez az én harcom. Én... Mi téptük szét a világot... Tettük az
életedet egy valóságos pokollá.

[Snake kihúzza Raiden kardját a falból.]

SNAKE: Az én kötelességem, hogy véget vessek ennek az egésznek.

RAIDEN: Jól van. Gondoskodom róla, hogy ne kövessenek.

OTACON: Maradj velem, Snake. Tarts ki, amíg betöltöm a vírust.

[Snake odatartja a kard markolatát Raiden szájához. Raiden ráharap a
markolatra, és egymásnak háttal elindulnak a két megmaradt katona közt a
folyosó végén lévő ajtó felé. Snake odamegy az ajtóhoz, miközben rengeteg
katona lép be a folyosóra.]

SNAKE: Otacon... Belülről zárd le.

OTACON: Meglesz.

[Snake, mielőtt belépne, még visszanéz Raidenre.]

RAIDEN: Köszönöm, Snake.

[Az ajtó bezárul, és a Menedék katonái azonnal körbeveszik Raident. Raiden
feldobja a kardot a levegőbe, és egy hátra szaltó után a lábával kapja el.]

[Eközben a Mk.III kinyitja az ajtót, mely a mikrohullámú folyosóra vezet.
Ahogy kinyílik forró léghuzat csapja meg Snake-et. Snake többször is összeesik
a folyosón, és a végén már hason csúszva küzdi magát előre. Közben a ruhája
több helyen megég, és szétszakad. A Solid Eye szintén tönkre megy. Eközben
irgalmatlan csata dúl a Missouri-n. A Menedék testéről RAY modellek válnak le,
és támadnak rá a hajóra. Meryl és Johnny egyre több sebből vérezve próbálják
tartani a pozíciójukat, miközben Raiden is elkeseredett küzdelmet folytat a
Menedék katonái ellen. Rosemary és Campbell zord tekintettel követik nyomon az
eseményeket az otthon biztonságából. A Menedék fedélzetén a magnetikus ágyú
célra áll, és felkészül a kilövésre. Eközben a Nomád fedélzetén Sunny boldogan
ugrál, mivel végre sikerült úgy elkészítenie a tojást, hogy nem égette oda. A
kislány örömének egyetlen szemlélője Naomi kék rózsája.]

[Snake keservesen, de átjut a mikrohullámokon. Küszköve talpra áll, miközben a
ruhája még mindig füstölög. Előtte egy nagy kör alakú kapu magaslik. A Mk.III
kinyitja a kaput. Snake betámolyog a szerverterembe, és mielőtt a földre
bukna, összehányja magát. Újra elkapja a roham, ezért újra megpróbálkozik a
fecskendővel. Nagyon rossz bőrben van. A Mk.III eközben szemügyre veszi a
termet.]

OTACON: Szóval ez GW...

[Snake a terem közepe felé néz. A terem közepén egy nagy szuperszámítógép van,
melyet kisebb terminálok vesznek körül, melyek olyanok, mintha sírkövek
lennének, és virágok hologramjai vannak köréjük vetítve.]

OTACON: Olyan itt, mint egy temetőben.

SNAKE: Otacon, meg tudod csinálni?

OTACON: Bízd csak rám.

[Snake és a Mk.III megközelítik a nagy központi terminált. Ahogy elhaladnak a
„sírkövek” között, a virágok hologramjai eltűnnek. A Mk.III rácsatlakozik a
terminálra, és elkezdi feltölteni a vírust. A kisebb terminálokon vörös fény
gyúl ki. Ahogy Snake is közeledik a központi terminálhoz, valami zajt hall a
háta mögött. Két scarab gurul feléjük, és Snake elrúgja őket. Ahogy ráugranak,
Snake elkezdi lőni őket a gépfegyverével. Még több scarab özönlik a
helyiségbe, Snake pedig próbálja feltartani őket. Eközben Raiden szájából
kiütik a kardot, és több szúrás éri egyszerre. A földre esik, és elkezd a
kardja felé kúszni. Sikerül a szájába venni, és megsuhintani, mire a katonák
hátrahőkölnek. Meryl és Johnny szintén kilátástalan helyzetben vannak.
Elfogyott a lőszerük, de még mindig rengeteg ellenséges katona van az irányító
teremben. Mei Ling pisztollyal a kezében, fedezékben kuporog a Missouri
fedélzetén. Snake tovább küzd a scarabokkal, miközben Otacon iparkodva tölti
felfelé a vírust. Snake-et végül a földre teperik a scarabok, és végső
kétségbeesésében Otacon nevét üvölti.]

SNAKE: Otacon!

[Egy pillanattal később Otacon diadalittasan felkiált.]

OTACON: Megcsináltuk!

[Raiden kúszva próbál távolodni az ellenfelei elől, ám ekkor a katonák olyan
rohamot kapnak, mint Liquid tesztalanyai a Közel-Keleten és Dél-Amerikában.
Meryl és Johnny ellenfelei is ugyanígy járnak.]

AKIBA: Vége van.

MERYL: Megcsinálták! Johnny!

[Meryl átöleli Akibát. A Missouri fedélzetén a PMC katonák sorra fogják el a
megőrült FROGS katonákat. Mei Ling végre összeszedi a bátorságát, és feláll.
Csukott szemel célba vesz egy scarabot, amely a szemközti ablakra mászott fel.
A scarab hirtelen leáll, és a földre hullik, így Mei Ling meglátja közvetlenül
mögötte a hatalmas RAY egységet. A RAY ráüvölt Mei Lingre, majd a következő
pillanatban az is leáll, és belecsúszik az óceánba.]

MEI LING: Snake...

[Snake egy nagy kupac deaktiválódott scarab egység alatt fekszik. Mérgesen
dobálja le magáról őket.]

OTACON: Várjunk csak... A féreg még mindig terjed.

[Otacon a Missouri fedélzetén, a laptopján figyeli a vírus működését.]

OTACON: Nem áll meg GW-nál. Eltávolítja a másolatokat? Nem. Várjunk. Ezt nem
hiszem el! Naomi...

SNAKE: Otacon, mi van?

OTACON: JD törlődik!

[A szerverterem képernyőin, és Otacon laptopján megjelenik egy videofelvétel
Naomiról.]

NAOMI: Snake... Hal... Ti vagytok, ugye? Remélem figyeltek. A vírus, melyet
feltöltöttetek, csatornaként használja fel a GW-t, hogy megsemmisítse a teljes
MI hálózatot. Elpusztítja mind a négy MI-t, JD-vel, a maggal együtt, mely
összekötötte őket. Úgy időzítettem ezt a videót, hogy akkor játszódjon le,
amikor mind megsemmisültek. A Hazafiak Fiai csak a kezdet volt. A Hazafiak azt
tervezték, hogy a nanogépek segítségével a teljes lakosságra kiterjesztik a
Rendszert. Tartoztam azzal, hogy ezt megakadályozzam. Egy kis segítséggel,
Sunny-tól. Segített nekem. Hitt abban, hogy az adottságai segítségetekre
lesznek, hogy végezzetek GW-val. Amit megalkotott, az egy MI ellenes FOXDIE
volt. De ennek a vírusnak a neve FOXALIVE. Fogalmi ellentéte azoknak a
nanogépeknek, melyeket évekkel ezelőtt megalkottam. Ki akartuk szabadítani az
elfogott rókákat, hogy szabadon rohanhassanak a vadonban. Mire ezt az üzenetet
meghalljátok, attól tartok, már nem leszek ott. Furcsa érzés... Üzenetet
hagyni, melyről tudod, hogy csak azután ér célba, hogy meghaltál. Hal... Ha
hallod ezt...

OTACON: Naomi...

NAOMI: Sajnálom... Sajnálom, hogy becsaptalak. Jobban fáj, mint bármi más,
hogy így hazudtam neked. Bocsánatot akartam kérni, de soha nem volt rá
alkalmam.

OTACON: Naomi...

[Otacon szeméből könnycseppek gördülnek ki. Naomi is sír.]

NAOMI: És mégis, a végén... Segítettél, hogy érezzem az élet örömét. Köszönöm,
Hal. Köszönöm... Hal.

OTACON: Naomi...

[Naomi kinyújtja a tenyerét a kamera felé. Otacon megérinti a monitort Naomi
kezénél, majd átöleli a laptopot, mintha Naomit ölelné. Naomi ezután Snake-hez
szól.]

NAOMI: Snake... Figyelj rám. Az országunk ismét egy ártatlan gyermek. Új
hajnal virrad. Most újra kialakíthatja a maga sorsát. Snake... Eljött az idő.

[Snake reszketve fekszik a földön.]

NAOMI: Megérdemled a pihenést. A rózsa kezdi elhullajtani szirmait.

[És ekkor valóban lehullik a Nomád fedélzetén a kék rózsa egyik szirma. Snake
lassan kezdi elveszteni az eszméletét.]

OTACON: Snake... Snake? Snake!

[Snake a Menedék fedélzetén tér magához. Homályosan látja Otacont.]

OTACON: Snake, várj itt. Szerzek egy orvost.

[A Menedéktől nem messze áll a Missouri. Mei Ling hangja hallatszik egy
hangszóróból.]

MEI LING: Elég! Hagyják abba ezt az értelmetlen harcot! Ez nem háború!

[Snake mellett megáll valaki. Snake felnéz rá, és mielőtt újra elájul,
megpillantja Liquidet.]

[Később a Menedék legmagasabb tornyán tér magához. Nem messze tőle Liquid a
horizontot nézi.]

LIQUID: Ébredj, Snake. Nézd! Vége a háborúnak.

SNAKE: Miért...? Meg állíthattál volna minket.

LIQUID: Megállíthattalak volna?

[Liquid megfordul, és ránéz Snake-re.]

LIQUID: Miért tettem volna? Pont abban reménykedtem, hogy így végződnek a
dolgok. Régen, apánk idejében, mielőtt Zero életet adott volna a Hazafiaknak,
Amerika, Kína és a Szovjetunió, egy titkos szerződést kötöttek. A szervezetet,
melyet létrehoztak, a Filozófusoknak hívták. Két világháborún át növesztette a
gyökereit, és növelte a hatáskörét. De azután a Filozófusok feldarabolódtak,
és pártok kezdtek el vitatkozni a vagyonról, melyet felhalmoztak. A
Filozófusok Hagyatékának nevezték. Egy nagy pénztőke, mellyel később Zero
megalapította a Hazafiakat. Zero a vagyonával világuralmat akart elérni. De
apánk, Big Boss, ki akart szabadulni abból a fojtogató szorításból. Az volt az
álma, hogy megalkot egy szabad polgárokból álló hadsereget, mely nem felel
egyetlen kormánynak sem. Külső Mennyország. De elbukott, miattad. Kilenc évvel
ezelőtt megpróbáltam felszabadítani magunkat a génjeink uralma alól. Négy
évvel később a drága fivérünk, Solidus megpróbált felszabadítani minket a
Hazafiak mémjeinek irányítása alól. /*A mém szó Richard Dawkins nyelvújítása a
miméma (utánzás) szóból, amelyet 1976-ban publikált The selfish gene (Az önző
gén) című könyvében. Ez olyan név, írta Dawkins, ami „a kulturális átadás
egységének vagy az utánzás, az imitáció egységének gondolatát hordozza”.
Dawkins felvetette annak lehetőségét, hogy az evolúció-elmélet kiterjeszthető
a kultúra elemeire is. Így a „gén” analógiájára megalkotta a mém szót,
amelyekkel a kultúra feltételezett, másolható és másolódó alapegységeit
jelölte.*/ Mindez csak megpróbáltatások és kudarcok folyamata volt, mely Külső
Menedéknél ért véget. Felszabadulni a Hazafiak Fiai alól, mely a külső
irányítás végső formája, és melyet a Hazafiak katonáinak nyakába varrtak.
Megszabadulni a FOXDIE-tól... Megszabadulni a Rendszertől... Megszabadulni az
azonosítós irányítástól. Az elménket kiszabadítani a börtöneikből. Ez az a
Menedék, melyre úgy vártam.

[Liquid odamegy Snake-hez, és bead neki valamit egy fecskendőből. Az elsőt
eldobja, majd elővesz még egyet, és ad még egy adagot Snake-nek. ]

LIQUID: Ez az, testvér! Az utolsó pillanatunk. A harc véget ért. De mi még nem
vagyunk szabadok. A háborúnak vége... De nekünk még van egy befejezetlen
ügyünk.

[Liquid leveszi a napszemüvegét és eldobja. Snake talpra áll, és mindketten
harcállásba helyezkednek.]

LIQUID: Mutasd, mit tudsz, Snake!

[Elkezdenek verekedni. Nem sokára Liquid is bead magának egy adagot a szerből,
majd leveszi a kabátját és eldobja. Ekkor Snake meglátja a karját, mely
immáron nem Liquid karja, hanem egy mesterséges implantátum. Tovább harcolnak,
és eljön egy pillanat a csatában, amikor Snake a földre kerül, Liquid pedig
ököllel üti a fejét. Egy idő után Liquid ütései gyengülnek. Elővesz egy újabb
fecskendőt, de mikor megszúrja magát, Snake elkapja a kezét, és ő is bead
magának egy keveset. Liquid visszarántja a fecskendőt, és újra megszúrja
magát, de Snake hátracsavarja a mutatóujját, ami hangos reccsenéssel kiugrik a
helyéről. Snake megszerzi a fecskendőt, beadja magának a szert, majd elrúgja
magától Liquidet, aki ezután egy mozdulattal helyrehozza az ujját. Snake
eközben feltérdel, és széttárt karokkal üvölti az ég felé.]

SNAKE: Liquid!

LIQUID: Snake!

[Folytatják a harcot, melynek végén többször lefejelik egymást, minek
eredményeként térdre rogynak egymással szemben. Két fecskendő hullik a földre,
és mikor lenéznek, ugyanaz jut mindkettejük eszébe. Felvesznek egy-egy
fecskendőt a földről, és beadják az anyagot egymásnak. Ezután még egyszer
utoljára egymásnak esnek. A végén minden ütés melyet egymásra mérnek, olyan
mintha hatalmas súlyokkal ütlegelnék egymást. Végül Snake még egyszer utoljára
megüti Liquidet, aki térdre hull Snake előtt.]

LIQUID: Ez csak a kezdet, Snake. Amerika káoszba süllyed. Újra eljő a
vadnyugat. Se törvény, se rend. A tűz elterjed a világon. Az emberek harcolni
fognak... És a csatákon keresztül megismerik az élet teljességét. Végre...
Apánk akarata... Az ő Külső Mennyországa... Elkészült.

[Liquid a hátára fekszik. Snake odatámolyog hozzá.]

LIQUID: Valahol odakinn... Tudom, hogy nevet.

[Liquid is aprót kuncog.]

LIQUID: Szörnyetegek vagyunk, kiket emberek alkottak. Ha a fény nem alszik
ki... Az árnyékok nem tűnnek el. Amíg világít a fény... Addig az árnyékok
eltörlése nem segít.

[Liquid hirtelen elkezd zihálni, és valami határozottan megváltozik.]

REVOLVER OCELOT: Én Liquid képmása vagyok. Te pedig az övé. Pont, mint az
apád. Egész jó vagy.

[Ahogy Ocelot bemutatja az a kézjelet, mely egyértelműen az ő jellemzője,
immáron semmi kétség, kinek a tudata kerekedett felül az utolsó pillanatokban.
Ocelot még egy utolsót üvölt, és az ember, aki valaha az Adamska néven jött a
világra, egy lángoló csatatér kellős közepén, száguldó lövedékek között, egy
legendás katona egyetlen gyermekeként, kileheli utolsó sóhaját.]

[Snake felkavarodott érzelmekkel az arcán nézi Ocelotot, miközben egy
helikopter jelenik meg a magasban.]

OTACON: Snake!

[Később Snake és Otacon már a helikopteren ülnek egymással szemben. Snake
csukott szemmel pihen, Otaconnak pedig jár az agya. Odalenn már teljesen
lenyugodtak a kedélyek. A PMC katonák csónakokba segítik a Menedék katonáit.]

OTACON: Sunny programja elpusztította JD agyát, de az agytörzset érintetlenül
hagyta. Elemezte Naomi fekete dobozát, és elválasztotta a Hazafiak
irányítórendszerét a társadalom létszükségleteit irányító rendszerektől. Víz,
levegő, elektromosság, élelem, gyógyszerek, kommunikáció, közlekedés... Úgy
vágta el a Hazafiak irányítását, hogy közben megőrizte a modern civilizációt.
Talán így bosszulta meg Olgát... Az édesanyját. Vagy talán a saját kis ideális
képére akarta formálni a jövőt. Vagy... Talán... Az egész csak egy nagy
széttöredezés volt. FOXALIVE... Az MI valóban egy élő dolog. A Hazafiak uralma
szétporladt. És mégis a civilizációnk... Egy civilizáció, mely háborúkkal
gyarapodott az idők hajnala óta... Továbbél. Szeretném tudni, hogy helyesen
cselekedtünk-e. Naomi... Mit veszítettünk? Mit sikerült megmentenünk?[A Nomád egy hosszú kifutópályán áll. A raktérben Meryl áll esküvői ruhában
egy tükör előtt. A hátsó kapu le van nyitva, és egy vörös szőnyeg vezet ki a
szabadba. Mei Ling mellette áll, és Merylt nézi.]

MEI LING: Csodálatosan nézel ki.

[Meryl és Mei Ling észreveszik, hogy Campbell mögöttük áll.]

CAMPBELL: Gratulálok.

[Meryl leszegi a tekintetét, és nem fordul meg. Campbell ránéz Mei Lingre, de
az kerüli a tekintetét. Campbell hátat fordít, és elindul kifelé. Meryl hangja
állítja meg.]

MERYL: Ezredes!

[Campbell visszafordul és látja, hogy Meryl ráfogja a pisztolyát. Campbell
egészen közel megy hozzá, megfogja a pisztolycsövet, és az álla alá helyezi.
Meryl kiveszi a tárat a pisztolyból, és elveszi a csövet Campbell álla alól.]

MERYL: Oda fogsz kísérni az oltárhoz.

[Meryl odaadja Campbellnek a pisztolyt.]

CAMPBELL: Nem vagy már mérges?

MERYL: Óh, még haragszom. De most kapsz egy esélyt, hogy kiengesztelj.

CAMPBELL: Igazad van. Most már rengeteg időnk van.

[Mei Ling a könnyeivel küszködve adja oda a csokrot Campbellnek.]

CAMPBELL: Meryl... Gyönyörű vagy.

[Meryl szemébe is könnyek gyűlnek, ahogy belekarol az apjába, és elindulnak a
vörös szőnyegen. Odakinn Johnny körül álldogál Otacon, Sunny, Ed és Jonathan.
Campbell odakíséri Merylt Johnny-hoz. A pap szerepét Ed tölti be.]

ED: Kedves barátaim! Azért gyűltünk ma itt össze, hogy egyesítsük ezt a két
embert a házasság szent kötelékében. Adjunk hálát az életért, melyet nemsokára
megosztanak egymással. És imádkozzunk, hogy a szerelmük örökké tartson.

[Ed hangnemet vált.]

ED: Most pedig küldjük el ezt az új csapatot az első küldetésükre!

[Ed int Johnny-nak.]

ED: Hé! Gyerünk! Tedd meg!

[Johnny és Meryl épp megcsókolnák egymást, amikor a távolban feltűnik egy
páncélautó, és hangos motorzúgással és kerékcsikorgással épp mellettük áll
meg. A kocsiból Drebin száll ki.]

DREBIN: Épp időben!

OTACON: Drebin.

DREBIN: Hoztam ám ajándékot is.

[Drebin csettint, és erre kinyílik a kocsi hátsó ajtaja, és virágszirmok
szállnak ki belőle. Ugyanekkor a kocsi színe fehérre változik, és az oldalán
megjelenik a „Drebins” felirat, valamint az „Eye Have You”, azaz „Szemmel
tartalak téged” felirat „We Have Yours”-ra változik, azaz „Szemmel tartunk
titeket”.]

DREBIN: A Drebins virágesővel küldi üdvözletét. És, egy kis extra tőlem.

[Újra csettint, és ezúttal egy csomó galamb jelenik meg. Johnny megcsókolja
Merylt, majd Meryl ránéz Mei Lingre, aki azonnal kap a lehetőségen.]

MEI LING: A csokor!

[Mei Ling feldobja a csokrot, de Drebin majma még Mei Ling előtt elkapja azt.
Mei Ling egy darabig üldözi, de végül feladja és odamegy Otaconhoz.]

MEI LING: Hol van Snake?

OTACON: Ki tudja? Az a fickó mindig megváratja az embert.

[Mei Lingnek ez a magyarázat elég is, és Sunny-hoz fordul.]

MEI LING: Sunny, gyere.

[Kézen fogva odamennek Merylékhez, Otacon és Campbell pedig jelentőségteljesen
összenéznek. Campbell végül sóhajt, és felnéz az égre.]

CAMPBELL: Snake... Köszönjük.[Raiden kórházban fekszik. Eltávolították a robotikus testet, és visszavarrták
a testrészeit. Az egész teste csupa forradás a vágások mentén. Az ablak felé
fordulva fekszik, amikor belép a kórterembe Rose, egy kisfiúval.]

ROSE: Jack, hogy érzed magad?

[Raiden hátrapillant, majd azonnal visszafordul az ablak felé.]

ROSE: Nem bánod, ha leülök?

[Jack nem szól semmit, ezért Rose leül egy kis székre az ágy mellé.]

ROSE: Jack...

[Rose feláll, és maga felé fordítja Raident.]

ROSE: Ne taszíts el magadtól. Szükségem van rád, hogy meghallgass.

JACK: Mit akarsz? Azért jöttél, hogy kinevess?

ROSE: Nem. Nézd. Nézd a fiút!

[Jack ránéz a kisfiúra.]

JACK: Helyes. Campbell kölyke?

ROSE: Nem. Ő a tiéd.

[Jack megdöbben.]

JACK: Nekem nincs kölyköm.

ROSE: Ő a te fiad!

JACK: Azt mondtad, elvetéltél.

ROSE: Hazudtam. Egészséges kisbabát szültem. Roy úgy tett, mintha a férjem
lenne... Hogy megvédjen... És a fiúnkat is. Csak addig, amíg végzel a
küldetéseddel. Hogy eltakarjon minket a Hazafi tekintetek elől.

JACK: Mi?

ROSE: Még Merylnek sem mondta el. Mindent feláldozott... Még a családját is...
Hogy megvédjen minket.

JACK: Ezt nem hiszem el.

ROSE: Sajnálom, Jack. El akartam mondani.

JACK: Akkor ő tényleg...

[Rose a kisfiúhoz fordul.]

ROSE: John, nem akarsz köszönni?

JACK: A fiam... Kicsi John.

[Raiden meg akarja érinteni a kisfiú arcát, de az hátrahőköl a keze elől.]

JACK: Félsz tőlem, igaz? Nem hibáztatlak. Minden rendben.

[A gyerek megrázza a fejét.]

JOHN: Nem félek. Szerintem nagyon vagány vagy. Mint egy képregény szuperhős.

[Kicsi John-nál van egy műanyag játék kard, és elkezd hadonászni vele.]

ROSE: John...

[Rose odaviszi a gyereket Jack-hez, aki átöleli, és a térdére ülteti.]

JACK: Rose... Nem menekülök többé.

ROSE: És én... Nem félek többé.

JACK: Soha nem hagylak újra egyedül.

[Jack háta mögött van egy tükör. Belenéz, és meglátja magukat.]

JACK: Mint egy jelenet a Szépség és a Szörnyetegből.

ROSE: Ne mondd ezt. Nem vagy szörnyeteg. A férjem vagy. És az ő apja. És én
megteszek minden tőlem telhetőt, hogy olyan feleség és anya legyek, amilyet ez
a család megérdemel.

[Jack átöleli Rose-t és nevet.] [Snake a temetőben van. Ugyanannál a sírkőnél áll, amelyiknél a történet
elején. Rágyújt egy cigire, majd előveszi a pisztolyát. Közben gondolkodik.]

SNAKE: A háború megváltozott. Az időnk lejárt. A háborúnknak vége. De még van
valami, amit meg kell tennem. Egy utolsó büntetés, melyet el kell szenvednem.
Kitörlöm a génjeimet. Eltörlöm ezt a mémet a föld színéről. Ez az utolsó
küldetésem.

[Snake letérdel a földre. A szájába veszi a pisztolyt és...][A kifutópályán még mindig tart az esküvői buli. Drebin és Otacon a páncélautó
mellett ülnek, és beszélgetnek. Drebin egy üvegből pezsgőt iszik.]

DREBIN: Nincs jobb, mint egy erős ital, mi?

OTACON: Nem is tudtam, hogy iszol. Azt hittem szigorúan csak szódán élsz.

DREBIN: Nem mondom, hogy soha nem nyúlok a cucchoz. A szóda egyszerűen csak
jobban passzolt a nanokhoz. A nanogépek lebontják az alkoholt, mielőtt esélyed
lenne berúgni.

OTACON: Ez mindent megmagyaráz. Nem kell többé visszafognod magad, mi?

DREBIN: Igen, nos, az élet nem csak napsütés és szivárvány. Sok embernek
elment az esze abban a pillanatban, hogy az SOP lecsatlakozott.

OTACON: Az SOPS-re gondolsz? Hallottam, hogy sokakra van hatása... SOP
szindróma.

DREBIN: Aha. Az SOP sokkal több dolgot irányított az alkoholon túl. A sok
szegény kétbalkezes most jóformán meztelen.

OTACON: Azt hallottam, az emberek több mint tíz százaléka produkálja a
tüneteket. Azt hiszem az, hogy megszabadultunk a Hazafiaktól, nem fogja
megoldani minden gondunkat egyik napról a másikra.

DREBIN: Már biztosan gyanítottátok, de én valójában nem az AT Security
alkalmazottja vagyok.

OTACON: Tessék?

DREBIN: A Hazafiak tettek engem fegyvermosóvá.

OTACON: A Hazafiak?

DREBIN: A legkorábbi emlékeim az LRA-vel /*Lord’s Resistance Army. Ez egy
ugandai gerilla sereg.*/ kapcsolatosak. Elraboltak... Kényszerítettek, hogy
harcoljak. Bizony. Egy néhai gyermekkatonát bámulsz éppen. A szüleim, a
fivéreim és a nővéreim... Mind megölték a háborúban. Azt hiszem a ti
besorolásotok alapján háborús árvának minősülök. Azután felszedtek a Hazafiak,
és bevettek a családi vállalkozásba. Én voltam Drebin 893. Rengeteg olyan
gyalog van még a világon, mint én. Mit gondoltál, hogyan mosom át a
fegyvereket? Úgy, hogy hagyták. Valójában a kezdetektől fogva szigorú
parancsom volt rá, hogy támogassalak titeket.

OTACON: Tessék?

DREBIN: Hé, ember, nem vedd magadra. Nem én voltam az egyetlen, aki a
parancsaikat követte.

[Drebin jelentősségteljesen ránéz Merylékre.]

OTACON: Tessék? Meryl és...?

DREBIN: Valószínűleg soha nem jöttek rá, de...

[Drebin elővesz egy krétát a zsebéből és felírja a betonra, hogy „RatPT01”.]

DREBIN: Rat Patrol Team 01... Voila!

[Elhúzza a zsebkendőjét az írás fölött, és az átalakul. „PATR1OT”.]

OTACON: Hazafi!

DREBIN: Mint a karikacsapás.

OTACON: De... Miért?

DREBIN: Liquid terve nyilvánvaló fenyegetést jelentett a Hazafiaknak. És azt
tervezték, hogy majd ti gondoskodtok róla.

OTACON: Hát nem igazán úgy alakultak a dolgok, ahogy eltervezték, igaz?

DREBIN: Igen, nos... Nem hinném, hogy számítottak rá, hogy szétzúzzátok a
Rendszerüket, és eltörlitek őket.

OTACON: Szóval ez azt jelenti, hogy munkanélküli lettél?

DREBIN: Viccelsz? Enyém a DREBINS. A világ összes Drebinje benne van.
Mostantól a magunk javára üzletelünk. Nem vagyunk többé gyalogok.

OTACON: Lassan a testtel.

DREBIN: A Fehér Ház lehet, hogy elvesztette az unilateralizmus érzetét...
Elkezdte újraépíteni. De nagyon sok bukott állam van, mely csődbe ment a PMC-k
viselkedése miatt, és bazi nagy tartozásuk van. Így az egyetlen kérdés, hogy
ki szerzi meg a labdát. Biztos vagyok benne, hogy az új kormányok megpróbálnak
majd mindent irányítás alatt tartani, úgy hogy megreformálják a PMC-kre
vonatkozó törvényeket. De az nem lesz elég jó. Mind a szemgolyójukig
elsüllyedtek a hadigazdaságban. Lehet, hogy nem lesz Új Világrend, de a
hadigazdaság régi rendje örökké eltűnt. Szerintem az ENSZ most sokkal
fontosabb lesz, mint valaha, a multilateralizmussal együtt. A Hideg Háború
idején egy bizonyos Elnök fogalmazta ezt meg a legjobban. Ennek a szervezetnek
a fejlesztésében rejlik a háború egyetlen igazi alternatívája. De ugyanakkor
az ENSZ maga is csak egy öreg, huszadik századi műemlék. És ha jobban
belegondolsz... Ha jobban megnézed a történelmét... Nem is különöznek a
Hazafiaktól.

OTACON: Igazad van. A nanogépek őrizték meg a józan eszed.

[Drebin ekkor minden szava után tesz egy kézmozdulatot.]

DREBIN: Rombolj. Keverj. Égess. Ismételj.

[Korábban Sunny találkozott egy fiúval a kifutópályán. A kissrác a Mk.III-vel
játszik. Sunny odamegy Otaconhoz.]

SUNNY: Hé, Hal bácsi, neki adhatom a Mk.III-t?

OTACON: Tessék?

SUNNY: Ő... Az új barátom. A közelben lakik. Nem beszéljük egymás nyelvét, de
jól szórakozunk. Ő a legelső kinti barátom.

OTACON: Igazán? Ez nagyszerű. Sunny... Most már élhetsz idekinn. Ez a te
életed. Vannak más menedékek is idekinn.

[Sunny a lenyugvó Nap felé néz.]

SUNNY: A Nap olyan gyönyörű.

OTACON: Sunny...

SUNNY: Tetszik idekinn. Hal bácsi, mikor jön vissza Snake?

OTACON: Snake... beteg. Elutazott, hogy jobban legyen.

SUNNY: Mi nem megyünk vele?

OTACON: Nem. Egyedül kell lennie.

SUNNY: Szeretném tudni, hogy látom-e még valaha.

[Otacon elfordul, és leveszi a szemüvegét. Sír.]

OTACON: Snake-nek... Nehéz élete volt. Időre van szüksége, hogy kipihenje
magát.

SUNNY: Te sírsz, Hal bácsi?

[Otacon felteszi a szemüvegét, és mosolyogva fordul Sunny felé.]

OTACON: Nem. Nem sírok.

[Otacon szemüvege ferdén áll, és ezen Sunny elkezd nevetni. Otacon megigazítja
a szemüvegét, Sunny pedig nevetve átöleli a karját. Együtt nézik végig a
naplementét.][Snake négykézláb térdel a sírkő előtt. Zihál, és leverte a víz. Kezében ott a
pisztoly. A tár üres. Valahova a levegőbe lőtte ki a golyót. Snake egy férfi
hangját hallja.]

???: Jól van. Helyes. Nem kell még elmenned. Rég nem láttuk egymást... Snake.

[Snake felnéz, és meglátja a férfit. Jobb szemét fekete szemfedő takarja. Jobb
kezében a Hazafi nevű gépfegyvert fogja. Azonnal felismeri.]

SNAKE: Big Boss?

[Snake felugrik, és gyorsan behelyez egy tárat a pisztolyába. Mielőtt
célozhatna, Big Boss már ott áll előtte. Közelharc alakul ki köztük. Snake
megpróbál még egyszer rátámadni Big Boss-ra, de Big Boss átöleli, és lefogja.]

BIG BOSS: Engedd el, fiam.

[Big Boss a pisztolyra gondol, melyet Snake még mindig a kezében tart.]

BIG BOSS: Nem harcolni jöttem. Vagy szólítsalak inkább fivéremnek?

SNAKE: Mi?

[Big Boss elengedi Snake-et, és elveszi tőle a pisztolyt.]

BIG BOSS: Vége van. Eljött az idő, hogy letedd a fegyvert... És élj. Minden
egy rakás vén bolonddal kezdődött. De már mind elmentek. Ostobaságuk korszaka
véget ért. Már csak én maradtam, és nem sokára én is elmegyek.

SNAKE: Hogyan lehetsz még mindig életben?

BIG BOSS: A test, melyet Liquid elégetett a Voltán, nem az enyém volt. Az egy
klón teste volt. Solidus-é. Ő tökéletes másolat volt. Zero és a felhatalmazott
MI-k, melyek őt követték, meg voltak győződve róla, hogy Solidus én vagyok.
Nanogépeket ültettek belém, és az örök álom állapotában tartott JD, a
felhatalmazott MI. Teljesen elzártak a külvilágtól. Nem csak a fizikai
testemet, de a tudatomat is. A technológia hasonló volt ahhoz, mellyel fogva
tartották a B&B tagok testét, akikkel találkoztál. Hogy felébredjek, a
Rendszernek mindenféleképpen meg kellett semmisülnie. Ocelot és Éva két dolgot
akartak. Vissza akartak hozni engem az életbe, és véget akartak vetni a
Hazafiaknak. Ehhez el kellett pusztítani az MI-t, és meg kellett ölni az
embert... JD-t és Zero-t. Pont mielőtt feltöltötted a vírust a GW-ba, a JD-hez
vezető út kinyílt, de csupán a GW fizikai manifesztációján keresztül. Ez volt
az a pillanat, amikor végre megtaláltuk az embert... Zero-t. Számomra és
számukra... Naomi számára... Semmi nem volt fontosabb. És ez volt az oka, hogy
beindították a nagy cselszövést. Éva ellopta tőlük a testemet, és
helyreállította úgy, hogy a hiányzó részeket kiegészítette Liquid és Solidus
darabjaival. És Ocelot, hogy becsapja a Rendszert, nanogépek és pszichoterápia
segítségével beültette Liquid személyiségét a sajátjába. Hipnózis segítségével
Liquid mentális képmásává változtatta magát. A fejlett nanotechnológia, az
információs és genetikai irányítás ellenére, soha nem sikerült tetszésük
szerint irányítaniuk az embereket, nem is beszélve arról, hogy egy embert
átváltoztassanak egy teljesen másik emberré. Bizonyos körülmények között egy
embert rá lehet venni, hogy eljátsszon egy bizonyos szerepet. Hogy úgy
viselkedjen, mint valaki más. A macskák pedig nagyon szeretnek kígyót
játszani.

[Big Boss a sírok közti járda felé fordul.]

BIG BOSS: Minden vele kezdődött... Zero-val.

[A járdán egy tolókocsiban egy rémségesen vén ember ül. Alszik. Ő Zero.]

BIG BOSS: Zero megöregedett, és a végén a Hazafiait már egy forma nélküli
hálózat irányította.

SNAKE: Hogy érted, hogy forma nélküli?

BIG BOSS: A felhatalmazottak csak egy kis részét képezték annak a hatalmas
körnek, melyet Zero megalkotott. A vállalatok, a profitcéget, és a
kutatólétesítmények, melyek magukba foglalják a hadiipari komplexumot, szintén
részei voltak. Olyan költségvetéssel működtek, melyet a felhatalmazottak
automatikusan kijelöltek nekik. Számlákkal, melyeket a Hazafiak tartottak
fenn. A hálózat lefedett mindent a fegyver K+F és a beléjük való
befektetéstől, a termelésig és marketingig. Bekerítette az embereket és a
vállalatokat, sőt még a törvényeket is, melyek megvédik őket. A politika és
gazdaság csupán egy egységesen elnyomott rendszer ismételgetett szavaivá
váltak. Nem hinném, hogy bárki is felismerte, hogy az egész egy megrendezett
dolog. Pusztán egy normarendszer. A Hazafiak voltak azok a normák. Egy
idegrendszer leredukálva a legegyszerűbb formára. Ezt jelentették valójában.
Egységesség, egyéni akarat nélkül, változás nélkül. De egy napon a normák
eltértek ettől a mintázattól, és mutáción mentek át. Mintha egy új életforma
született volna. A Rendszer talált egy új szaporodási módot. A háborút. A
normák, melyet a Hazafiak az egységesített államuk számára alkottak, elég
hamar egyetlen üzletágtól kezdtek függeni. A hadigazdaságtól. Közben a
„tisztább, biztonságosabb csatatér” megteremtésére irányuló politikai cél, épp
megfelelő katalizátorként szolgált. Addigra a Rendszer már nem Zero akarata
szerint működött. Sőt, senki más akarata nem érvényesült. Ekkor történt, hogy
a normák, melyek MI-kként manifesztálódtak, és örökölték Zero akaratát,
elkezdtek szaporodni, és saját életet éltek. Zero eredeti szándéka az volt,
hogy továbbvigye A Főnök akaratát, és létrehozzon egy egységes világállamot.
Egy belső világot. De az utódai nem tudták teljesíteni az akaratát. Végül JD
maga lett a korszak, és úgy terjesztette ki az akaratát, ahogy neki tetszett.
És ez a korszak úgy döntött, hogy a nemzeti államok helyett a gazdaságon
keresztül cselekszik. Megerősítve a korábbi ipari és digitális forradalmak
által, ez a kor egy eltorzult gazdasági forradalmat hozott a világra. A
csatatéri forradalmat. Egy új, anyagtalan világot alkotott. Ebben az új
világban nem voltak ideológiák, elvek, eszmék. Még az sem, amit Ő a legtöbbre
tartott... Hűség! Csak a hadigazdaság létezett. Egy kolosszális hiba volt az
egész, melyet Zero-nak esélye sem volt előre látni. Mikor az amerikai rendszer
az összeomlás állapotába került, a Hazafiak társadalma üres laphoz tért
vissza. Ez az ember volt mindennek a forrása. És még csak fel sem fogja. Nem
is tudja, hogy az összeomlás szélére vezette a világot. Annak ellenére, hogy
oly sok harag volt közöttünk... Furcsa... De most, hogy újra szemtől szemben
állok vele, a harag eltűnt. Csupán mély vágyódást érzek. És sajnálatot. Vajon
Zero tényleg gyűlölt engem? Vagy csupán félt tőlem? Most már késő megkérdezni.
Az eredeti tagok... Para-Medic... Sigint... Éva... Ocelot... Már mind
elmentek. Csak Zero maradt. Mindennek megvan a maga kezdete. De semmi sem
eggyel kezdődik. Hanem jóval azelőtt. A káoszban. A pillanat, mikor a zéróból
egy lesz, a pillanat, amikor a világ életre kel. Egyből kettő lesz. Kettőből
tíz. Tízből száz. Visszavinni mindent az egybe nem old meg semmit. Amíg zéró
megmarad, egy végül újra százzá nő. Így a célunk az volt, hogy eltöröljük
Zero-t. Még a hatalmas Hazafiak is egyetlen emberrel kezdődtek. Annak az
egyetlen embernek a vágyai hatalmasra nőttek, duzzadtak. A felszívott
technológia elkezdte manipulálni a gazdaságot. Túl későn jöttünk rá, hogy egy
fenevadat alkottunk. Segítettünk, hogy zéróból száz legyen. A bűne, a mi
bűnünk. És ezért magamra vállalom, hogy visszaküldöm Zero-t a semmibe.

[Big Boss odalép Zero mögé, és elzárja az oxigént. Zero elkezd rángatózni, és
Big Boss átöleli, hogy lefogja. Végül Zero hörögve meghal, Big Boss pedig
lecsukja a szemhéjait.]

SNAKE: Te is visszatérsz zéróba?

BIG BOSS: Korábban már kétszer intéztél el engem. Ma feljegyezzük a harmadik
esetet. A FOXDIE, melyet Zero elültetett benned, már elkezdte felfalni a
testem. Igazság szerint a benned lévő FOXDIE ölte meg Évát és Ocelotot.

SNAKE: Miről beszélsz?

BIG BOSS: Naomi elmondott nekem mindent.

[Big Boss ekkor a mellkasához kap, és térdre esik.]

SNAKE: Mi a baj?

BIG BOSS: Már megint megcsinálták. Téged használtak, hogy megöljenek engem. A
Hazafiak. Nem... A felhatalmazottaik... Hogy eltemethessenek minket, már
megint megcsinálták. Végül is ők csupán programok. Csak arra képesek, hogy
újra és újra ismételgessék ugyanazt a mintázatot. Tégy meg nekem egy
szívességet. Vigyél oda Hozzá.

[Snake odamegy hozzá, és segít neki felállni. Együtt indulnak el A Főnök sírja
felé, mely mellett ott van Big Boss sírja. A történet elején Snake Big Boss
sírja előtt tisztelgett, és most ott akart öngyilkos lenni.]

BIG BOSS: Van még valami, amit Naomi üzent neked. Csak a testedben lévő régi
FOXDIE mutálódott. Az új FOXDIE pedig folyamatosan terjed benned. Ugyanakkor
meggátolja a régi, mutálódott FOXDIE szaporodását. Az új FOXDIE eltávolítja a
régit. Naomi megerősítette, hogy a mutáns visszahúzódik. Nem sokára teljesen
eltűnik.

SNAKE: Vagyis a mutánsfajta nem okoz majd járványt?

BIG BOSS: Csak addig fog élni, amíg te. De azután a folyamat ismétli önmagát.
Egy napon az új FOXDIE és elkezd mutálódni, és újabb fenyegetést jelent majd.
De csak akkor, ha elélsz olyan sokáig.

SNAKE: Meg fogok halni?

BIG BOSS: Mindenki meghal. Ezt nem akadályozhatod meg. Nem futhatsz el előle.
Hadd mondjak neked valamit... Ne pazarold a hátralévő idődet harcra. Soha nem
tekintettem rád fiamként. De mindig tiszteltelek katonaként... és emberként. 

[Big Boss a kezét nyújtja Snake felé, de mielőtt kezet foghatnának Big Boss
elesik. Snake újra felsegíti a földről.]

BIG BOSS: Ha annak idején te lettél volna a helyemben, talán nem követted
volna el ugyanazokat a hibákat, melyeket én. Attól a naptól fogva, hogy
megöltem A Főnököt, a tulajdon két kezemmel, már halott voltam.

[Big Boss térdre esik A Főnök sírja előtt.]

BIG BOSS: Főnök... Igazad volt. Nem kell megváltoztatni a világot. Mindent meg
kell tennünk annak érdekében, hogy a világot megőrizzük úgy, ahogy van.
Tisztelnünk kell mások akaratát, és hinnünk kell a sajátunkban. Te nem ezért
harcoltál? Végre megértettem a tetteid mögött rejlő szándékot. Végre
megértettem a bátorságod mögött rejlő igazságot.

[Big Boss nehezen, de talpra áll, és tiszteleg...]

[Big Boss újra elesik.]

BIG BOSS: Nem sokára el kell mennem. És velem kihal ennek a terméketlen
háborúnak az utolsó tagja. És végre azok a vén gonoszok elmennek. Amint a
gonoszság forrása visszatér zéróba, egy új jövő születik meg. Az az új világ a
tiéd, hogy élhess benne. Nem mint egy kígyó, hanem mint egy ember. Tudd meg...
Zero és én... Liquid és Solidus... Mind hosszú és véres háborút folytattunk a
szabadságunkért. Harcoltunk, hogy megszabadítsuk magunkat a nemzetektől,
rendszerektől, normáktól és korszakoktól. De nem számított, milyen keményen
próbálkozunk, az egyetlen szabadság, melyet megtaláltunk, belül volt. Csapdába
esve azokon a határokon belül. A Főnök és én talán különböző utakat
választottunk. De mindketten ugyanannak a ketrecnek a foglyai voltunk. A
szabadságnak. De te szabadságot kaptál. Szabadságot, hogy odakinn légy. Most
már nem vagy senki eszköze sem. Senki játékszere. Nem vagy többé a sors rabja.
Nem vagy többé a háború vetőmagja. Ideje, hogy a saját szemeddel lásd a kinti
világot. A tested és a lelked a tiéd. Felejts el minket. Élj önmagadért. És
találj egy új otthont az életben.

[Big Boss elővesz egy szivart és egy öngyújtót, de mindkettőt elejti.]

BIG BOSS: Főnök... Csak egyetlen kígyóra van szükséged. Nem... A világ egy
jobb hely lesz kígyók nélkül.

[Big Boss szeméből kigördül egy könnycsepp. Snake felveszi a szivarját, és
meggyújtja, majd Big Boss szájába teszi.]

BIG BOSS: Ez jó... Ugye?

[Ahogy Big Boss csendesen meghal, a temetőre néma csend borul...]OTACON: Snake, várj! Ezt itt felejtetted.

SNAKE: Kösz nem. Leszokom.

OTACON: Snake?

SNAKE: Ez a cucc megöl.

OTACON: Hová mész? A harcunknak vége. Már nincs semmi dolgunk.

SNAKE: Nem. Még meg kell tennem valamit. Látnom kell ezt a korszakot. Látni,
hogy mit hoz a jövő.

OTACON: Jól hangzik. Veled megyek.

SNAKE: Otacon, nem sokára meghalok. Nem kell jönnöd.

OTACON: Te magad mondtad, Snake. Nincs semmid, amit átadhatnál a következő
generációnak. Sem gének, sem mémek... Ember alkotta vagy. Egy szörnyeteg.

SNAKE: Tudom... Egy kék rózsa. Számomra nem lesz boldog „Szépség és a
Szörnyeteg” befejezés. Azt a kis időt, ami még megmaradt nekem, szörnyetegként
fogom leélni. Egy belső árnyék... A régi kor árnyéka.

OTACON: Pontosan. Ezért lesz szükséged rám. Tanúnak.

SNAKE: Tanúnak?

OTACON: Igen. Valaki, aki kívülről figyeli az utolsó napjaidat. Valaki, aki
továbbadhatja a történetedet. Nem mintha én lennék az egyetlen tanú. De
emlékezni fogok mindenre, ami voltál. És a legvégéig veled maradok.

SNAKE: Otacon...

OTACON: Mellesleg, csak nem hagynád, hogy egyedül szenvedjek Sunny tojásaitól,
ugye?[Sunny tojást süt.]

SUNNY: Gyertek gyorsan! Elkészült! Nagyon guszta. Olyan, mint a Nap... Újra
felkel...VÉGEMI AZ A TELOMER? (TLM)
----------------------

A telomer (vagy teloméra) a kromoszómát alkotó DNS-szál két végén található
rövid, többszörösen ismétlődő szakasz. Szerepe kettős. Egyrészt
megakadályozza, hogy a kromoszómavégek összetapadjanak, másrészt a
sejtosztódás során védi a DNS-t a folyamatos rövidülés káros hatásaitól.

A sejtek minden egyes osztódása során a kromoszómák DNS-láncának vége
valamelyest rövidül. Ennek mértéke kb. 100 bázis, oka pedig a DNS másolásáért
felelős DNS-polimeráz enzimek működési mechanizmusa. Ha ez „értékes” genetikai
anyag hiányát okozza, az a keletkező sejt funkcionalitásának és
életképességének csökkenésével jár. Amíg azonban csak a géneket nem tartalmazó
teloméra régió rövidül, a DNS nem károsodik. Minél hosszabb tehát a telomer
szakasz, annál több osztódásra képes a sejt anélkül, hogy génkészlete sérülne.
Az emberi sejtek kb. 50 osztódásra képesek, ezt követően a DNS sérülése már
jelentős. Tovább súlyosbítja a helyzetet az, hogy a telomerrel nem rendelkező
kromoszómákat semmi sem gátolja meg abban, hogy végeik összekapcsolódjanak,
ezzel teljes genetikai káoszt teremtve. E két tényező következménye az, hogy
az újonnan keletkezett sejtek életképtelenek és további osztódásra
alkalmatlanok lesznek. Ez a biológiai óra szabja meg, hogy egy élőlény milyen
hosszan élhet. Ha a telomerek rövidülését megakadályozzuk (ill. visszapótoljuk
a hiányzó részt), a sejtek élettartama elméletileg végtelenre nő, a szervezet
halhatatlanná válik (legalábbis az öregedésből adódó elhalálozás odázható el).

A telomeráz enzimnek pontosan ilyen hatása van. A sejtosztódást követően újra
és újra kiegészíti a csonkolódott telomer szakaszt, ezáltal megakadályozza a
sejtek elöregedését. Ez az enzim megtalálható pl. a baktériumokban, mivel ezek
osztódással szaporodnak, és ha a telomerek nem lennének helyreállítva, néhány
generáció után kipusztulnának. Az ember ivarsejtjei is tartalmaznak
telomerázt, ezért képesek korlátlanul osztódni. A testi sejtek is tartalmazzák
a termeléshez szükséges gént, ez azonban inaktív állapotban van. Mivel a
daganatos sejtek rendkívül gyorsan osztódnak, számukra is fontos az időzített
sejthalál kiiktatása, amit ennek a génnek az aktiválásával tudnak elérni.
Ebből következően a jövőbeli daganatellenes szerek egyik potenciális támadási
helye éppen a telomeráz termelés. Jelenleg is folynak kutatások ilyen
irányban.

(Forrás: Wikipédia – http://hu.wikipedia.org/wiki/Telomer)VERZIÓ TÖRTÉNET (VTÖ)
---------------------

1.00 Történet fordítása