Credits

ComposerMasaharu Iwata
ComposerHitoshi Sakimoto
ProducerKatsuhiro Harada
Senior DesignCorey Tran
Video EditorKeisuke Kumiji

Contributions