Users who own this game also own:

Asonde Igo ga Tsuyoku naru!! Ginsei Igo DS
Asonde Igo ga Tsuyoku naru!! Ginsei Igo DS
Double Yakuman Jr.
Double Yakuman Jr.
New Unou Kids Wii
New Unou Kids Wii
Air Race Championship
Air Race Championship
700-Banjin no Atama o Yokusuru: Chou Keisan DS - 13000-Mon + Image Keisan
700-Banjin no Atama o Yokusuru: Chou Keisan DS - 13000-Mon + Image Keisan