Users who own this game also own:

inFamous
inFamous
Killzone 2
Killzone 2
Ratchet & Clank Future: A Crack in Time
Ratchet & Clank Future: A Crack in Time
Call of Duty: Modern Warfare 2
Call of Duty: Modern Warfare 2
Uncharted 2: Among Thieves
Uncharted 2: Among Thieves

Users who love this game also love:

Luigi's Mansion: Dark Moon
Luigi's Mansion: Dark Moon
Pokemon X
Pokemon X
Mario & Luigi: Dream Team
Mario & Luigi: Dream Team
Super Smash Bros. Brawl
Super Smash Bros. Brawl
Animal Crossing: City Folk
Animal Crossing: City Folk