Users Playing this game are also playing:

Shin Megami Tensei: Persona
Shin Megami Tensei: Persona
Call of Duty: Black Ops
Call of Duty: Black Ops
Super Mario Galaxy 2
Super Mario Galaxy 2
Tekken 6
Tekken 6
Katsuragi Misato Houdou Keikaku
Katsuragi Misato Houdou Keikaku

Users who own this game also own:

Final Fantasy XIII
Final Fantasy XIII
Valkyria Chronicles
Valkyria Chronicles
Catherine
Catherine
Heavy Rain
Heavy Rain
Folklore
Folklore

Users who love this game also love:

Chrono Trigger
Chrono Trigger
Final Fantasy III
Final Fantasy III
Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars
Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars
The Legend of Zelda: Majora's Mask
The Legend of Zelda: Majora's Mask
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
The Legend of Zelda: Ocarina of Time