Users who own this game also own:

Batman: Arkham Asylum
Batman: Arkham Asylum
Assassin's Creed
Assassin's Creed
Dante's Inferno
Dante's Inferno
Assassin's Creed II
Assassin's Creed II
Ratchet & Clank Future: A Crack in Time
Ratchet & Clank Future: A Crack in Time

Users who love this game also love:

Disney Universe
Disney Universe
Mario & Luigi: Dream Team
Mario & Luigi: Dream Team
Cars 2: The Video Game
Cars 2: The Video Game
Mario Kart 7
Mario Kart 7
Mario Kart 8
Mario Kart 8