Users who own this game also own:

Batman: Arkham Asylum
Batman: Arkham Asylum
Uncharted: Drake's Fortune
Uncharted: Drake's Fortune
inFamous
inFamous
Brutal Legend
Brutal Legend
Uncharted 3: Drake's Deception
Uncharted 3: Drake's Deception

Users who love this game also love:

Brave Fencer Musashi
Brave Fencer Musashi
Pokemon Stadium
Pokemon Stadium
Phantasy Star Online Ver. 2
Phantasy Star Online Ver. 2
Wario World
Wario World
Shin Megami Tensei
Shin Megami Tensei