Users who own this game also own:

Patapon
Patapon
Patchwork Heroes
Patchwork Heroes
Wild Arms
Wild Arms
Final Fantasy VII
Final Fantasy VII
Final Fantasy VIII
Final Fantasy VIII

Users who love this game also love:

Kingdom Tales
Kingdom Tales
Excitebike
Excitebike
Mahjong Club Nagatacho: Sousaisen
Mahjong Club Nagatacho: Sousaisen
Kanji Boy
Kanji Boy
Taito Grand Prix: Eikou e no License
Taito Grand Prix: Eikou e no License