Users who own this game also own:

Castlevania: The Dracula X Chronicles
Castlevania: The Dracula X Chronicles
Buzz! Master Quiz
Buzz! Master Quiz
Grand Theft Auto: Vice City Stories
Grand Theft Auto: Vice City Stories
Buzz! Brain Bender
Buzz! Brain Bender
Crisis Core: Final Fantasy VII
Crisis Core: Final Fantasy VII

Users who love this game also love:

Sakura Spirit
Sakura Spirit
Luv me Buddies Wonderland
Luv me Buddies Wonderland
Entwined
Entwined
Color Zen Kids
Color Zen Kids
Fushigi no Kuni no Bouken Sakaba
Fushigi no Kuni no Bouken Sakaba