Users who own this game also own:

12Riven: The Psi-Climinal of Integral
12Riven: The Psi-Climinal of Integral
B's-LOG Party
B's-LOG Party
Are You Alice?
Are You Alice?
Asaki, Yumemishi
Asaki, Yumemishi
Bara no Ki Ni: Bara no Hansaku
Bara no Ki Ni: Bara no Hansaku

Users who love this game also love:

Final Fantasy V
Final Fantasy V
Sakura Taisen 2
Sakura Taisen 2
Business Wars
Business Wars
Gomoku Narabe Renju
Gomoku Narabe Renju
Honke Hanafuda
Honke Hanafuda