Users who own this game also own:

Age of Zombies
Age of Zombies
Final Fantasy VII
Final Fantasy VII
Daxter
Daxter
Alien Zombie Death
Alien Zombie Death
A Space Shooter for 2 Bucks!
A Space Shooter for 2 Bucks!

Users who love this game also love:

Shin Megami Tensei: Persona 3 Portable
Shin Megami Tensei: Persona 3 Portable
Shin Megami Tensei: Persona 2 - Innocent Sin
Shin Megami Tensei: Persona 2 - Innocent Sin
Shin Megami Tensei: Persona
Shin Megami Tensei: Persona
Jet Set Radio
Jet Set Radio
JSRF: Jet Set Radio Future
JSRF: Jet Set Radio Future