Users who own this game also own:

Age of Zombies
Age of Zombies
Final Fantasy VII
Final Fantasy VII
Uncharted: Drake's Fortune
Uncharted: Drake's Fortune
Final Fantasy VIII
Final Fantasy VIII
A Space Shooter for 2 Bucks!
A Space Shooter for 2 Bucks!

Users who love this game also love:

Miku Miku Hockey
Miku Miku Hockey
Shin Megami Tensei: Persona 3 Portable
Shin Megami Tensei: Persona 3 Portable
Shin Megami Tensei: Persona 2 - Innocent Sin
Shin Megami Tensei: Persona 2 - Innocent Sin
Shin Megami Tensei: Persona
Shin Megami Tensei: Persona
Jet Set Radio
Jet Set Radio