Users who own this game also own:

Age of Zombies
Age of Zombies
Final Fantasy VII
Final Fantasy VII
Assassin's Creed II
Assassin's Creed II
Daxter
Daxter
Alien Zombie Death
Alien Zombie Death

Users who love this game also love:

Cytus Lambda
Cytus Lambda
Machinarium
Machinarium
Miku Miku Hockey
Miku Miku Hockey
Shin Megami Tensei: Persona 3 Portable
Shin Megami Tensei: Persona 3 Portable
Shin Megami Tensei: Persona 2 - Innocent Sin
Shin Megami Tensei: Persona 2 - Innocent Sin