Users who own this game also own:

The Legend of Heroes: Trails in the Sky
The Legend of Heroes: Trails in the Sky
Final Fantasy X
Final Fantasy X
Shin Megami Tensei: Persona 4
Shin Megami Tensei: Persona 4
Final Fantasy VII
Final Fantasy VII
Final Fantasy XII
Final Fantasy XII

Users who love this game also love:

Tales of Rebirth
Tales of Rebirth
Shin Megami Tensei: Persona 3 Portable
Shin Megami Tensei: Persona 3 Portable
Ys Seven
Ys Seven
Ys vs. Sora no Kiseki: Alternative Saga
Ys vs. Sora no Kiseki: Alternative Saga
Shining Hearts
Shining Hearts