Users who own this game also own:

Kingdom Hearts: Birth by Sleep
Kingdom Hearts: Birth by Sleep
Hero of Sparta
Hero of Sparta
Archibald's Adventures
Archibald's Adventures
Ace Armstrong vs. the Alien Scumbags!
Ace Armstrong vs. the Alien Scumbags!
Angry Birds
Angry Birds

Users who love this game also love:

Capcom vs. SNK
Capcom vs. SNK
Muteki-Oh Tri-Zenon
Muteki-Oh Tri-Zenon
Jewel Match 3
Jewel Match 3
Naruto: Gekitou Ninja Taisen! 3
Naruto: Gekitou Ninja Taisen! 3
The Wizard of Akyrz
The Wizard of Akyrz