Users who own this game also own:

Crisis Core: Final Fantasy VII
Crisis Core: Final Fantasy VII
Final Fantasy Tactics
Final Fantasy Tactics
Crimson Gem Saga
Crimson Gem Saga
Elminage Ibun: Ame no Mihashira
Elminage Ibun: Ame no Mihashira
Elminage Gothic: Ulm Zakir to Yami no Gishiki
Elminage Gothic: Ulm Zakir to Yami no Gishiki

Users who love this game also love:

Elminage Original
Elminage Original
Fire Emblem: Awakening
Fire Emblem: Awakening
Etrian Odyssey IV: Legends of the Titan
Etrian Odyssey IV: Legends of the Titan
Shin Megami Tensei: Devil Summoner - Soul Hackers
Shin Megami Tensei: Devil Summoner - Soul Hackers
Persona Q: Shadow of the Labyrinth
Persona Q: Shadow of the Labyrinth