Users who own this game also own:

Elminage Gothic: Ulm Zakir to Yami no Gishiki
Elminage Gothic: Ulm Zakir to Yami no Gishiki
Crimson Gem Saga
Crimson Gem Saga
Gloria Union
Gloria Union
Final Fantasy Tactics
Final Fantasy Tactics
Shining Hearts
Shining Hearts

Users who love this game also love:

Elminage Original
Elminage Original
Fire Emblem: Awakening
Fire Emblem: Awakening
Etrian Odyssey IV: Legends of the Titan
Etrian Odyssey IV: Legends of the Titan
Pokemon Black Version 2
Pokemon Black Version 2
Class of Heroes 2
Class of Heroes 2