Users who own this game also own:

Elminage Ibun: Ame no Mihashira
Elminage Ibun: Ame no Mihashira
Crimson Gem Saga
Crimson Gem Saga
Elminage Gothic: Ulm Zakir to Yami no Gishiki
Elminage Gothic: Ulm Zakir to Yami no Gishiki
Gloria Union
Gloria Union
Final Fantasy Tactics
Final Fantasy Tactics

Users who love this game also love:

Elminage Original
Elminage Original
Etrian Odyssey IV: Legends of the Titan
Etrian Odyssey IV: Legends of the Titan
Fire Emblem: Awakening
Fire Emblem: Awakening
Dragon Quest VII
Dragon Quest VII
Shin Megami Tensei: Persona 3 Portable
Shin Megami Tensei: Persona 3 Portable