Users who own this game also own:

Final Fantasy Tactics: The War of the Lions
Final Fantasy Tactics: The War of the Lions
Crisis Core: Final Fantasy VII
Crisis Core: Final Fantasy VII
Tales of the World: Radiant Mythology 2
Tales of the World: Radiant Mythology 2
Shin Megami Tensei: Persona 3 Portable
Shin Megami Tensei: Persona 3 Portable
Tales of the World: Radiant Mythology
Tales of the World: Radiant Mythology

Users who love this game also love:

Disgaea 2: Dark Hero Days
Disgaea 2: Dark Hero Days
Fate/Extra
Fate/Extra
Tales of the World: Radiant Mythology 3
Tales of the World: Radiant Mythology 3
Mana Khemia: Student Alliance
Mana Khemia: Student Alliance
Final Fantasy XII
Final Fantasy XII