Users who own this game also own:

Final Fantasy VII
Final Fantasy VII
Resident Evil 3: Nemesis
Resident Evil 3: Nemesis
Final Fantasy IX
Final Fantasy IX
inFamous 2
inFamous 2
The Impossible Game
The Impossible Game

Users who love this game also love:

Tekken 5
Tekken 5
Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3
Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3
Mortal Kombat: Armageddon
Mortal Kombat: Armageddon
Binary Domain
Binary Domain
Valkyrie Profile 2: Silmeria
Valkyrie Profile 2: Silmeria