Users who own this game also own:

Spyro 2: Ripto's Rage!
Spyro 2: Ripto's Rage!
Crash Bandicoot 3: Warped
Crash Bandicoot 3: Warped
Spyro the Dragon
Spyro the Dragon
Final Fantasy VII
Final Fantasy VII
Prinny: Can I Really Be the Hero?
Prinny: Can I Really Be the Hero?

Users who love this game also love:

God of War: Chains of Olympus
God of War: Chains of Olympus
The 3rd Birthday
The 3rd Birthday
Luxor: Pharaoh's Challenge
Luxor: Pharaoh's Challenge
Crisis Core: Final Fantasy VII
Crisis Core: Final Fantasy VII
Luxor: The Wrath of Set
Luxor: The Wrath of Set