Game Box Shots

AKB1/48: Idol to Guam de Koishitara... (JP)
JP 10/06/11
AKB1/48: Idol to Guam de Koishitara... (First Print Limited Edition) (JP)
JP 10/06/11
AKB1/48: Idol to Guam de Koishitara... (Oukusho ni wa Shutsusa na Ide Kudasai! Box) (JP)
JP 10/06/11
AKB1/48: Idol to Guam de Koishitara... (JP)
JP 10/06/11

Got a Picture?

You can submit screenshots for this game using our Screenshot Submission Form. You can submit box shots or scans for this game using our Box Image Submission Form.