Game Box Shots

Maru Goukaku: Shikaku Dasshu! Ouyou Jouhou Gijutsusha Shiken Portable (JP)
JP 09/08/11
Maru Goukaku: Shikaku Dasshu! Ouyou Jouhou Gijutsusha Shiken Portable (JP)
JP 09/08/11

Got a Picture?

You can submit screenshots or submit boxshots for this game and show them off.