Users who own this game also own:

Spyro the Dragon
Spyro the Dragon
Pokemon HeartGold Version
Pokemon HeartGold Version
Final Fantasy XII
Final Fantasy XII
Viva Pinata
Viva Pinata
Etrian Odyssey IV: Legends of the Titan
Etrian Odyssey IV: Legends of the Titan