Users who own this game also own:

Isshoni Gohan. Portable
Isshoni Gohan. Portable
Otometeki Koi Kakumei * Love Revo!! 100kg Karahajimaru-Koimonogatari
Otometeki Koi Kakumei * Love Revo!! 100kg Karahajimaru-Koimonogatari
Etrian Odyssey Untold: The Millennium Girl
Etrian Odyssey Untold: The Millennium Girl
Etrian Odyssey IV: Legends of the Titan
Etrian Odyssey IV: Legends of the Titan
Monster Hunter Portable 3rd HD Ver.
Monster Hunter Portable 3rd HD Ver.