Users who own this game also own:

Metal Gear Solid: Peace Walker
Metal Gear Solid: Peace Walker
Syphon Filter: Logan's Shadow
Syphon Filter: Logan's Shadow
Metal Gear Solid: Portable Ops Plus
Metal Gear Solid: Portable Ops Plus
Shin Megami Tensei: Persona 3 Portable
Shin Megami Tensei: Persona 3 Portable
Disgaea 2: Dark Hero Days
Disgaea 2: Dark Hero Days

Users who love this game also love:

Final Fantasy Collection
Final Fantasy Collection
Kamen Rider Climax Heroes OOO
Kamen Rider Climax Heroes OOO
Mashiro Iro Symphony: *mutsu-no-hana
Mashiro Iro Symphony: *mutsu-no-hana
Gungnir
Gungnir
7th Dragon 2020
7th Dragon 2020