Users who own this game also own:

Athena
Athena
Final Fantasy VII
Final Fantasy VII
Final Fantasy IX
Final Fantasy IX
Final Fantasy VIII
Final Fantasy VIII
inFamous
inFamous

Users who love this game also love:

Bomberman '94
Bomberman '94
Monster World IV
Monster World IV
Final Fight: Double Impact
Final Fight: Double Impact
Metal Slug 2
Metal Slug 2
Etrian Odyssey
Etrian Odyssey