Users who own this game also own:

Animal Crossing: New Leaf
Animal Crossing: New Leaf
Nayuta no Kiseki
Nayuta no Kiseki
Tales of Hearts
Tales of Hearts
Tales of the World: Radiant Mythology
Tales of the World: Radiant Mythology
Muramasa Rebirth
Muramasa Rebirth

Users who love this game also love:

Xenogears
Xenogears
Shenmue II
Shenmue II
Ninku
Ninku
Fushigi no Dungeon: Fuurai no Shiren 3 Portable
Fushigi no Dungeon: Fuurai no Shiren 3 Portable
Tricolore Crise
Tricolore Crise