Game Box Shots

Maru Goukaku: Shikaku Dasshu! Shouken Gaimuin Shiken Portable (JP)
JP 05/17/12
Maru Goukaku: Shikaku Dasshu! Shouken Gaimuin Shiken Portable (JP)
JP 05/17/12

Got a Picture?

You can submit screenshots for this game using our Screenshot Submission Form. You can submit box shots or scans for this game using our Box Image Submission Form.