Users who own this game also own:

Tales of Phantasia: Narikiri Dungeon X
Tales of Phantasia: Narikiri Dungeon X
Tales of Innocence
Tales of Innocence
The World Ends with You
The World Ends with You
Gloria Union
Gloria Union
Fire Emblem: Path of Radiance
Fire Emblem: Path of Radiance

Users who love this game also love:

Tales of Phantasia
Tales of Phantasia
Tales of Graces f
Tales of Graces f
Shin Megami Tensei: Devil Summoner 2: Raidou Kuzunoha vs. King Abaddon
Shin Megami Tensei: Devil Summoner 2: Raidou Kuzunoha vs. King Abaddon
Final Fantasy IX
Final Fantasy IX
Shin Megami Tensei: Devil Survivor 2
Shin Megami Tensei: Devil Survivor 2