Users who own this game also own:

Nobunaga no Yabou: Sengouku Gunyuuden
Nobunaga no Yabou: Sengouku Gunyuuden
Negima!? Dream Tactic Yumemiru Otome Princess
Negima!? Dream Tactic Yumemiru Otome Princess
Daisenryaku Expert
Daisenryaku Expert
Kat's Run
Kat's Run
Inuyasha
Inuyasha

Users who love this game also love:

Megami Tensei Gaiden: Last Bible II
Megami Tensei Gaiden: Last Bible II
Obunsha Deru-jun Chiri DS
Obunsha Deru-jun Chiri DS
Katsuba Yosou Keiba Kizoku
Katsuba Yosou Keiba Kizoku
Ichido wa Yonde de Okitai Nihon Bungaku 100-Sen
Ichido wa Yonde de Okitai Nihon Bungaku 100-Sen
Pachiokun Puzzle Castle
Pachiokun Puzzle Castle