Users who love this game also love:

Majou Densetsu II: Daimashikyou Galious
Majou Densetsu II: Daimashikyou Galious
Kirby's Return to Dream Land
Kirby's Return to Dream Land
BladeMaker
BladeMaker
Cosmic Wars
Cosmic Wars
Metal Gear
Metal Gear