Users who own this game also own:

Final Fantasy VII
Final Fantasy VII
Summon Night: Swordcraft Story
Summon Night: Swordcraft Story
Parasite Eve II
Parasite Eve II
Astonishia Story
Astonishia Story
Tales of Phantasia
Tales of Phantasia

Users who love this game also love:

Apollo Justice: Ace Attorney
Apollo Justice: Ace Attorney
Donkey Kong: Barrel Blast
Donkey Kong: Barrel Blast
Dekiru Otoko no Mote Life: Hiru no Mote Kouza Hen
Dekiru Otoko no Mote Life: Hiru no Mote Kouza Hen
Doki Majo Plus
Doki Majo Plus
Fushigi no Dungeon: Furai no Shiren GB
Fushigi no Dungeon: Furai no Shiren GB