Game Box Shots

Gensou Chronicle (JP)
JP 09/04/12
Genso Chronicle (KO)
KO 01/29/13
Mystic Chronicles (US)
US 07/16/13
Mystic Chronicles (EU)
EU 01/29/14

Got a Picture?

You can submit screenshots for this game using our Screenshot Submission Form. You can submit box shots or scans for this game using our Box Image Submission Form.