Users who own this game also own:

Kirby 64: The Crystal Shards
Kirby 64: The Crystal Shards
Mario Kart: Double Dash!!
Mario Kart: Double Dash!!
Dr. Mario
Dr. Mario
Mega Man 2
Mega Man 2
Jantoushi Dora Ou
Jantoushi Dora Ou