Users who own this game also own:

Imadoki no Vampire: Bloody Bride
Imadoki no Vampire: Bloody Bride
Gran Turismo 3: A-Spec
Gran Turismo 3: A-Spec
Resident Evil: Survivor
Resident Evil: Survivor
Persona 2: Eternal Punishment
Persona 2: Eternal Punishment
Monster Rancher Explorer
Monster Rancher Explorer

Users who love this game also love:

Shin Megami Tensei: Nocturne
Shin Megami Tensei: Nocturne
Akatsuki no Goei Trinity
Akatsuki no Goei Trinity
Ninja Gaiden 3: Razor's Edge
Ninja Gaiden 3: Razor's Edge
Kidou Senshi Gundam: Senjou no Kizuna
Kidou Senshi Gundam: Senjou no Kizuna
Star Ocean: Second Evolution
Star Ocean: Second Evolution