Users who own this game also own:

Dig Dug
Dig Dug
Tsujidou-San no Virgin Road
Tsujidou-San no Virgin Road
Cho Aniki: Bakuretsu Ranto Hen
Cho Aniki: Bakuretsu Ranto Hen
Nisen no Chigiri
Nisen no Chigiri
Milon's Secret Castle
Milon's Secret Castle