Users who own this game also own:

Battle Moon Wars
Battle Moon Wars
Super Mario 3D Land
Super Mario 3D Land
Hanayaka Nari, Waga Ichizoku: Kinema Mosaic
Hanayaka Nari, Waga Ichizoku: Kinema Mosaic
Ai... Sengoku Spirits EX: Gunshiden
Ai... Sengoku Spirits EX: Gunshiden
Nora to Toki no Koubou: Kiri no Mori no Majo
Nora to Toki no Koubou: Kiri no Mori no Majo

Users who love this game also love:

Nikakude Swish
Nikakude Swish
BunnyBlack 3
BunnyBlack 3
Hyperdevotion Noire: Goddess Black Heart
Hyperdevotion Noire: Goddess Black Heart
Romeo VS Juliet
Romeo VS Juliet
Zyuden Sentai Kyoryuger: Game de Gaburincho!!
Zyuden Sentai Kyoryuger: Game de Gaburincho!!