Users who own this game also own:

Sister Princess
Sister Princess
Neko na Ka-n-ke-i
Neko na Ka-n-ke-i
Triangle Again
Triangle Again
No Fate! Only the Power of Will
No Fate! Only the Power of Will
Onore no Shinzuru Michi o Yuke
Onore no Shinzuru Michi o Yuke

Users who love this game also love:

Kessen III
Kessen III
Sengoku Hime 2 Arashi: Hyakubana, Senran Tatsukaze no Gotoku
Sengoku Hime 2 Arashi: Hyakubana, Senran Tatsukaze no Gotoku
Asuka 120% Special: Burning Fest Special
Asuka 120% Special: Burning Fest Special
Einhander
Einhander
God Eater 2
God Eater 2