Users who own this game also own:

Marvel Trading Card Game
Marvel Trading Card Game
KAZooK
KAZooK
Heatseeker
Heatseeker
Gallery Fake
Gallery Fake
Me de Unou wo Kitaeru: Sokudoku Jutsu Portable
Me de Unou wo Kitaeru: Sokudoku Jutsu Portable