Users who own this game also own:

Aedis Eclipse: Generation of Chaos
Aedis Eclipse: Generation of Chaos
Shin Super Robot Taisen
Shin Super Robot Taisen
Daikoukai Jidai IV: Rota Nova
Daikoukai Jidai IV: Rota Nova
Tasogare no Ode: Ode to the Sunset Era
Tasogare no Ode: Ode to the Sunset Era
Asuka 120% Final: Burning Fest. Final
Asuka 120% Final: Burning Fest. Final

Users who love this game also love:

Shin Seikoku: La Wares
Shin Seikoku: La Wares
Daisenryaku Expert
Daisenryaku Expert
Mahoujin GuruGuru 2
Mahoujin GuruGuru 2
Gambler Jiko Chuushinha: Mahjong Kouisen
Gambler Jiko Chuushinha: Mahjong Kouisen
F-1 Grand Prix Part III
F-1 Grand Prix Part III