Users who own this game also own:

Romance of the Three Kingdoms
Romance of the Three Kingdoms
Shin Gouketsuji Ichizoku: Bonnou Kaihou
Shin Gouketsuji Ichizoku: Bonnou Kaihou
Dragon Warrior
Dragon Warrior
Sentimental Graffiti
Sentimental Graffiti
Lord of Darkness
Lord of Darkness

Users who love this game also love:

Kirby's Return to Dream Land
Kirby's Return to Dream Land
Ring of Red
Ring of Red
Summon Night 2
Summon Night 2
Chaos Wars
Chaos Wars
Benkei Gaiden: Suna no Shou
Benkei Gaiden: Suna no Shou