Users who own this game also own:

Sakura Taisen 1 & 2
Sakura Taisen 1 & 2
Gensou Suikoden I & II
Gensou Suikoden I & II
Final Fantasy Tactics: The War of the Lions
Final Fantasy Tactics: The War of the Lions
Twelve: Sengoku Fengshenden
Twelve: Sengoku Fengshenden
Daikoukai Jidai IV: Rota Nova
Daikoukai Jidai IV: Rota Nova

Users who love this game also love:

Assault Suit Leynos 2
Assault Suit Leynos 2
Elevator Action Returns
Elevator Action Returns
Hoshigami: Ruining Blue Earth
Hoshigami: Ruining Blue Earth
Plasma Sword: Nightmare of Bilstein
Plasma Sword: Nightmare of Bilstein
Street Fighter III: Double Impact
Street Fighter III: Double Impact