Users who own this game also own:

Sorayume Portable
Sorayume Portable
Kaeru Batake de Tsukamaete: Natsu Senbokuryou Sansen Portable
Kaeru Batake de Tsukamaete: Natsu Senbokuryou Sansen Portable
S.Y.K Renshouden Portable
S.Y.K Renshouden Portable
S.Y.K Shinsetsu Saiyuuki Portable
S.Y.K Shinsetsu Saiyuuki Portable
Final Fantasy X
Final Fantasy X

Users who love this game also love:

Final Fantasy XII
Final Fantasy XII
Kaeru Batake de Tsukamaete Portable
Kaeru Batake de Tsukamaete Portable
Dear Drops Distortion
Dear Drops Distortion
Mashiro Iro Symphony: *mutsu-no-hana
Mashiro Iro Symphony: *mutsu-no-hana
StormLover Natsukoi!!
StormLover Natsukoi!!