Game Box Shots

WWE SmackDown! vs. RAW 2008 (EU)
EU 11/09/07
WWE SmackDown vs. Raw 2008 (US)
US 11/13/07
WWE SmackDown! vs. RAW 2008 (AU)
AU 11/22/07
WWE SmackDown vs. Raw 2008 (KO)
KO 12/06/07
WWE SmackDown vs. Raw 2008 (Greatest Hits) (US)
US August 2008
WWE SmackDown! vs. RAW 2008 (Platinum) (EU)
EU 2008

Got a Picture?

You can submit screenshots for this game using our Screenshot Submission Form. You can submit box shots or scans for this game using our Box Image Submission Form.