Users who own this game also own:

Luminous Arc 2
Luminous Arc 2
Shin Megami Tensei: Strange Journey
Shin Megami Tensei: Strange Journey
Star Ocean: First Departure
Star Ocean: First Departure
Tales of Symphonia
Tales of Symphonia
Rondo of Swords
Rondo of Swords

Users who love this game also love:

Generation of Chaos
Generation of Chaos
Hayarigami Portable: Keishichou Kaii Jiken File
Hayarigami Portable: Keishichou Kaii Jiken File
Ace Combat X: Skies of Deception
Ace Combat X: Skies of Deception
PSP Web Browser
PSP Web Browser
TwinBee Portable
TwinBee Portable